El pla d’Igualtat s’adapta a la realitat de Molins de Rei

Comença el desplegament del pla d’Igualtat 2017-2021, aprovat el desembre del 2017, amb la constitució de la comissió de seguiment del pla. El document parteix de l’anterior però per primer cop s’adapta a la realitat específica de Molins de Rei i inclou indicadors per mesurar-ne el grau de compliment.

La primera reunió del pla d’Igualtat es va fer a la Federació Obrera // Jordi Julià

Entitats d’àmbits tan diversos com els esports, la cultura, la cooperació, les associacions de veïns o la gent gran -juntament amb representants polítics i tècnics municipals- conformen, des de dimarts passat, la comissió de seguiment del pla d’Igualtat 2017-2021. Es tracta d’un òrgan que es reunirà dues vegades a l’any per mesurar el grau de compliment d’aquest pla que proposa accions transversals, des de la formació de joves per combatre estereotips, fins al reforç dels protocols contra la violència masclista.

Justament l’existència d’uns indicadors que permetin avaluar fins a quin punt el pla s’està complint és una de les novetats. La nova comissió que ara s’ha constituït servirà per retre comptes amb les mateixes entitats que a l’hora de la seva redacció van participar en la seva confecció. “Tenir aquest consell de seguiment que mira de ser transversal dona una opció de treball i participació que abans no estava reflectida”, afirma Jessica Revestido (PSC), que va ser qui va treballar en el pla com a regidora d’Igualtat, tot i que es va acabar aprovant al desembre, just després que els socialistes fossin expulsats del govern.

Tot i ser redactat per l’anterior govern, el pla es va aprovar al ple del mes de desembre després de l’entrada al govern de CUP i ERC i aquests n’han mantingut el contingut. “És un pla que jo me’l vaig trobar fet al desembre. Però l’hem anat posant en marxa des de llavors”, va afirmar Laura Munt (CUP), que ha pres el relleu a Revestido en la regidoria d’Igualtat (ara anomenada de Feminismes).

La principal novetat, segons Jessica Revestido, és que “és un pla adequat a Molins de Rei”, ja que l’anterior l’havia redactat la Diputació seguint el mateix esquema que en diferents municipis. Això fa que “s’adapti a les seves realitats i sigui més viable”, alhora que és un pla “viu, modificable gràcies als nous indicadors d’avaluació que s’incorporen”.

En aquesta evolució hi tindrà pes la comissió de seguiment que ara s’ha format. Per exemple, una de les novetats d’aquest pla són les accions de sensibilització als estudiants de les escoles. El pla ho centra en alumnes d’ESO però en la primera reunió de la comissió de seguiment hi va haver membres d’entitats que treballen amb joves que van proposar que es facin quan són més petits perquè han detectat que de ben petits ja s’omplen d’estímuls que els fan adquirir prejudicis en clau de gènere.

Objectius transversals

El pla ha estat treballat també de forma transversal amb les mateixes entitats. El seu primer objectiu és fer visibles les polítiques de gènere en tots els àmbits municipals. Les accions dins aquest àmbit inclouen una conferència amb grups municipals i empresarials, així com una acció formativa en perspectiva de gènere.

També es proposa fer canvis culturals, i això ho buscarà amb accions de formació en diferents àmbits, com ara l’acte anomenat ‘Esports lliures d’assetjament sexual’. Treballaran també amb els homes, fent tallers perquè els homes avancin en compartir les tasques domèstiques, a més de continuar amb accions ja existents com els actes del 8 de març.

Per aconseguir la participació de tot el municipi, farà accions de formació a les entitats. Alhora, crearà el programa ‘Obrir portes’, adreçat a dones joves migrades per donar a conèixer els serveis i entitats de Molins de Rei. “Serà una manera de facilitat que dones d’altres cultures s’integrin al teixit social de Molins de Rei”, explica la tècnica d’Igualtat, Eva Palasí.

Altres accions que preveu el pla són l’elaboració d’una guia per a dones que vulguin començar un projecte empresarial, una campanya de sensibilització sobre conciliació laboral, i la promoció dels esports mixtes. Tindrà incidència també en l’urbanisme: el disseny dels espais públics haurà de buscar que siguin segurs per a les dones.

Un àmbit amb moltes accions és el de la violència masclista. “Ens centrem en el treball preventiu i en l’acompanyament de dones que ho estan patint”, explica Palasí. Volen promocionar l’existència del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), que canalitza aquesta atenció. També volen augmentar els serveis del SIAD incorporant atenció als infants. Faran formació als professionals de l’ambulatori per detectar violències masclistes, especialment les psicològiques, i actualitzaran el protocol del circuit de violència, que coordina Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra, l’ambulatori i el SIAD davant d’aquests casos.

Recomanacions personalitzades