El Quadre de Comandament de l’Ajuntament rep l’accèssit dels premis Alfons Ortuño

La Generalitat de Catalunya reconeix d’aquesta manera la vàlua del projecte que fixa objectius de gestió i els avalua. 

Joan Ramon Casals, alcalde de Molins de Rei, recollint el premi // Ajuntament de Molins de Rei

El projecte de Quadre de Comandament de l’Ajuntament de Molins de Rei ha rebut un accèssit en la tercera edició dels premis Alfons Ortuño, organitzats per la Generalitat de Catalunya per reconèixer les bones pràctiques en gestió pública.

Es tracta d’un sistema, presentat ara fa dos anys, que serveix per “fixar objectius de gestió” i, a més, “avaluar-los de forma permanent”, segons explica l’Ajuntament a través d’un comunicat. També ha servit per posar a l’abast de la ciutadania 65 dels 350 objectius marcats.

El consistori molinenc ja va ser premiat mencionat en aquest certamen l’any 2014. En aquest cas amb un premi, no un accèssit, que va guanyar el Consell de Seguiment de la Crisi. Un òrgan que, a l’espera de la decisió política de reformular-se, fa dos anys que no es reuneix i està aturat. Un fet que ha estat objecte de crítica per part de l’oposició.

  • dclosa

    Este premio no tiene ningún valor, ni base dónde de sustenta, ¿Será por la gestión de los paneles solares aún sin conectar, los autobuses siempre vacios , la radio municipal sin oyentes, la TV-Molins sin poder verla en El Congo, los Agents Civics dando vueltas y más vueltas como sonámbulos, planes de ocupación escuelas de la gandulería municipal, el Mercat Municipal con director + sectetaria +3 mozos y con goteras, y las calles hechas unos zorros,….. 10 millones de los 30 del presupuesto municipal en sueldos de politicos, cargos políticos de confianza, funcionarios y empleados de la brigada en paseos con la furgoneta, para no hacer nada… ? , “Ellos ( CiU) se lo guisan , ellos (CiU-Molins) se lo comen “, Penoso, de que sólo lo hagan para la foto..

  • dclosa

    y la desidia (CiU) en la gestión del antiguo instituto Lluis de Requesens totalmente destrozado y del antiguo CAP…