Miguel Zaragoza dóna pas a Jessica Revestido com a primera secretària del PSC

Jessica Revestido substituirà a Miguel Zaragoza com a primera secretària del PSC de Molins de Rei. Al ser escollida, la regidora de Solidaritat, Igualtat, Gent gran i Nova ciutadania va demanar “continuar fomentat polítiques progressistes”.

La nova executiva es va escollir en una assemblea a la Federació Obrera // PSC Molins de Reo

La nova executiva es va escollir en una assemblea a la Federació Obrera // PSC Molins de Rei

Després de 13 anys com a primer secretari del PSC de Molins de Rei, Miquel Zaragoza deixa el càrrec en favor de Jessica Revestido. Ara, ell passarà a ser Secretari de Política Municipal. Així ho va decidir l’assemblea que va escollir executiva el dissabte 14 de gener. Tots dos són regidors de l’Ajuntament: l’un amb perfil més econòmic, l’altra més social.

Miguel Zaragoza és president de l’Àrea d’Economia i Serveis Generals i regidor d’Espai Públic i Manteniment; Mobilitat; Serveis Generals i Patrimoni; i Serveis Municipals. En canvi, Revestido ocupa les regidories de Solidaritat i Cooperació, Igualtat Home-Dona, Gent Gran i Nova Ciutadania.

Després de ser escollida per unanimitat, Revestido va marcar els objectius del partit: “Organització, noves idees, foment i continuïtat de les polítiques progressistes, energia i, sobretot, moltes, moltes ganes de treballar”. El partit haurà de ser “dinàmic, transparent i proactiu, que aconsegueixi la igualtat i la justícia social”. En clau electoral, es va plantejar “guanyar les municipals del 2019”.

Abans de deixar el càrrec, Zaragoza va presentar l’informe de gestió, destacant l’esforç i el treball davant la difícil situació política i social actual i posant de relleu els bons resultats en les eleccions municipals.

D’altra banda, Xavi Paz, que a l’Ajuntament té el càrrec de primer tinent d’alcalde i al partit el de Portaveu Municipal, va agrair a Zaragoza “haver treballat colze a colze amb militants i grup municipal i aconseguir que el PSC creixi” mentre que va encoratjar Revestido a “lluitar contra les retallades i la manca de suport a la ciutadania de la Generalitat i del govern espanyol”.

A més de Revestido, Zaragoza i Paz, els altres membres de la nova executiva són Laia Castellana (Vice Primera Secretària), Sole Silva (Secretària d’Organització), Jordi González, (Adjunt d’Organització) i Ainoa Garcia i Rafaela Poley com a vocals.

 

  • dclosa

    Certament, tot un seguit d’apalancaments…. La nova ejecutiva del PSC-Molins en que la Jessica Revestido Romero (40) (psicòloga) ha desbancat en Miguel Zaragoza Alonso (funcionari de Rubi) (47)( 48.636,14 € + primes+portaveus+subvenció fix i variable ), 13 anys a la poltrona) que ha donat un pas al cantó per que pasin les demés, en la 1ª Secretaria del PSC-Molins ; Laia Castellana Martinez (politòloga) (25)( de la saga dels Castellana) Vice Primera Secretària; Soledad Silva Bedoya (administrativa) (43)(ara rossa) : Secretària d’Organització; Jordi González López (istal•ladot) (45) : Adjunt Organització, Miguel Zaragoza Alonso(funcionaro Rubi) (47): Secretari Política Municipal; Xavi Paz Penche (masajista)(44 ) (48.636,14 € + primes + portaveus+subvenció fix i variable, 13 anys a la poltrona): Portaveu Municipal, Ainoa Garcia Ballestín (estudiant)(25)(14.072,76 € + primes+portaveus+subvenció fix i variable) : Vocal ; Rafaela Poley Rodriguez (75): Vocal
    Recordemos que Javier Paz Peche (PSC-Molins) ( el masajista de Gava) , solo por mover la sin hueso, se ensacó entre el 2007 y 2011 : 280.530,08 € (46,5 Mill. Ptas) y aceptó el generoso donativo de “subvencions” l’Ajuntament, que se aprueban entre ellos, en los plenos de : 108.663,77 € (18 Mill. Ptas) , y la misma cantidad en su saca particular de 45 Mill Ptas en el 2011 a 2015 , y continua…. conl 2015 al 2019 , todos esos dineros sacados directamente en vena de nuestros impuestos IBI, Lo mismo con el de la saga de los Zaragoza,… para el alquiler del despachito en Janés y el pago de las migas lorquinas del Canal, Un verdadero filón de oro. Muestra la enfermedad en cleptomanía ( enriquecerse rapidamente) que padecen nuestros politicos locales, y mientra tanto, las calles (Barraquer, Casanova-Tort/Pça Creu hechas unos zorros….. Verdaderamente , tal como decía el torero, y se ponen al mismo nivel : Im-pre -zentable