Júlia Fernández: Polítiques socials, sí. Política bruta, no

Regidora d'Iniciativa per Molins de Rei

Júlia Fernández durant un ple municipal // Jose Polo

Fa uns dies, el regidor d’economia Ramon Sánchez, en un article a Viu Molins de Rei, es manifestava orgullós de destinar més del doble dels diners a Serveis Socials que quan tenien la responsabilitat aquells que es consideren d’esquerres.

La seva raó provenia de la publicació d’un estudi de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, sobre la despesa social dels municipis de més de 20.000 habitants a nivell de l’Estat, que atorgava a Molins de Rei la categoria d’excel·lència en despesa social.

Vull evidenciar la manca de rigor de les declaracions fetes pel Regidor d’Economia i Finances en el seu article titulat: Fets, Fets, Fets.

Vagi per davant la total conformitat a la majoria de la feina desenvolupada durant molts anys en matèria de serveis socials, de la que les persones d’ICV i d’ERC que van formar part dels governs anteriors poden sentir-se molt satisfetes.

Parlem de fets:

 • Els governs anteriors, gestionats principalment per ICV, van fer una aposta ferma en matèria de serveis socials, convertint el municipi de Molins de Rei en pioner en moltes polítiques socials.  La prestació dels serveis oferts donaven la mateixa (o major) cobertura que l’actual govern, que de fet, només es pot sentir orgullós de ser continuista amb les polítiques realitzades i desenvolupades pels governs d’esquerra.
 • Els pressupostos i els diners destinats a despesa social no es poden comparar entre legislatures sense fer-ne un anàlisis exhaustiu del moment, de l’entorn econòmic i social i dels motius pel qual s’aprovaren. Qualsevol afirmació dient que en l’actualitat es destina el doble de diners que en d’altres legislatures denota un afany en desprestigiar als altres i només es pot entendre si el seu únic objectiu és confondre a la població, és a dir,  fer demagògia. Adjunto algunes dades aclaridores al respecte:
 1. La Generalitat ha deixat d’aportar molts diners en matèria social de la seva competència i per tant l’Ajuntament ha tingut que aportar més del que li correspondria. En aquest sentit, el Ple de l’Ajuntament s’ha manifestat en diverses ocasions, per exemple exigint les aportacions compromeses per la Generalitat en la dotació econòmica per sostenir les Escoles Bressol, l’Escola de Musica, etc.
 2. La població desocupada a Molins de Rei l’any 2008 era de 937 persones i l’any 2015 de 1.483 (el pic màxim es troba l’any 2012 amb 1.887 persones). Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • La publicació de l’informe realitzat per aquesta associació utilitza com a base per fer l’estudi la despesa econòmica i la transparència d’aquestes les dades que són publicades pel propi Ajuntament. Les polítiques socials no són únicament números, són sobretot polítiques per disminuir les situacions de precarietat, insuficiència en serveis i necessitats bàsiques, compliment de les lleis en matèria de serveis socials, etc.
 • L’obligació d’executar les polítiques socials és de qui governa,  però crec que és de bonhomia i justícia agrair la tasca feta pels grups de l’oposició d’esquerres, que han contribuït igualment amb propostes constructives de millora de la fiscalitat, en el IBI, la tarifació social, les beques menjador i un gran conjunt de mesures; algunes d’elles iniciades ja fa molts anys.

Per tant i per tenir clares les accions dutes a terme per l’actual equip de govern, els prego que:

L’Ajuntament faci pública la informació exhaustiva relativa al compliment de la cartera de serveis socials que marca la llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya, entre altres almenys:

1) La dotació de personal qualificat en les àrees bàsiques de serveis socials (treballadores socials, diplomades en educació social, etc.

2) Els serveis d’ajuda a domicili que han d’arribar a atendre el 4 % de les persones de seixanta-cinc o més anys

Segons el que estableix la mateixa Llei, es comprometin a crear el Consell Municipal de Serveis Socials com òrgan de participació ciutadana, clarament diferenciat del de Seguiment de la Crisi.

D’altra banda, li demano al regidor Ramon Sànchez que per fer honor a la veritat, encarregui la realització d’un informe on es demostri fefaentment si els altres governs als quals fa referència han destinat la meitat del pressupost actual en matèria de despesa social, tal com ha afirmat en el seu article, tenint en compte els mateixos conceptes realitzats a l’estudi efectuat per la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

I de no ser així,  li prego que rectifiqui públicament i també  li recomano que es centri en la seva obra de govern i que no intenti desacreditar el passat, volent reescriure i falsejar la història.

Crec que en comptes d’estar cofoi i a l’hora desprestigiar sense dades concretes als altres, hauríem de preguntar-nos que ha deixat de fer l’Ajuntament en altres matèries i serveis municipals, per haver hagut de derivar diners municipals cap a accions socials abandonades o mal finançades per la Generalitat governada pel seu propi partit polític.

Si us plau, senyors de Convergència, no facin d’oposició a l’oposició, mirin el seu melic i les retallades socials que vostès i els seus governs han defensat, i com aquestes retallades han fet que els ajuntaments hagin tingut que assumir el que el seu govern ha deixat de fer per garantir els drets socials de la ciutadania.

Júlia Fernández Abós, regidora d’Iniciativa per Molins de Rei a l’Ajuntament

Recomanacions personalitzades

  1 comment for “Júlia Fernández: Polítiques socials, sí. Política bruta, no

 1. dclosa
  26/12/2016 at 21:58

  No entraré en el detalle de mi opinión a la exposición fechada el 14 de noviembre 2016 por el regidor d’economia a temps complert Ramon Sánchez (CIU)(48.636,14 €) , en un article a Viu Molins de Rei, en el que manifestava orgullós de que l’actual govern municipal de CIU +PSC destina més del doble de diners a Serveis Socials que el tripartito ICV+ERC+CIU quan tenien responsabilitats i que es consideraven d’esquerres. Queda clara con mi réplica allí, la manca de rigor de les declaracions fetes por ese señor, en el seu article titulat: Fets, Fets, Fets.
  Queda clar que la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, fa un copiar y pegar de les dades que publica l’Ajuntament sobre la despesa social i da notas a la categoria d’excel•lència, sólo con números.
  Tots sabem les llums i les hombres que ha tingut ICV , en la feina desenvolupada en matèria de serveis socials, quan les persones d’ICV i d’ERC van formar part dels governs anteriors.
  Els governs anteriors, gestionats principalment per ICV, van fer una aposta ferma en matèria de serveis socials, en contra de infraestructures urbanistiques i de neteja del municipi., transgiversando la razón de ser, del impuesto del IBI, : Antonia Castellana (PSUC-Molins) nos dejó el bodrio de la Radio Municipalista Municipal , incapaz de autofinanciarse y ahora dependiente 100% del pressupost. De la Geno Català (ICV) antes de que se apalancase en la Junta de Aguas, nos dejó el bodrio de los mastodónticos autobuses que van siempre van vacios y que los governantes actuales son incapaces de gestionar de forma rentable, Del Arcas (ICV) ,sabemos que auspiciándose en el FMC del Sr. Bustos de Sabadell, inventó la cleptocracia (enriquecimiento fácil) , en la política de Molins de Rei, y que los que mandan ahora (CIU, PSC, ERC, CUP, Podemos y el bodeguero) nadie quiere desprenderse de ello, y se ensacó 243.724,51 € (40 Mill Ptas). entre el 2007 y el 2011, y nos dejó conjuntamente con la (missing) Cateura (ICV) el bodrio de los Paneles Solares, De Victor Puntas (el guaperas) (ERC) sin oficio ni beneficio, no nos dejó nada, pero entre 2007 y 2011 se ensacó 212.508,80 € (35 Mill Ptas) , luego ha estado medrando en el cementerio de elefantes del Consell Comarcal, y ahora está con un buen sueldo como persona de confianza de ERC en Sant Vicens H.
  Respecto a los pressupostos i els diners destinats a despesa social, qualsevol afirmació dient que en l’actualitat es destina el doble de diners que en d’altres legislatures denota un afany en desprestigiar als altres i només es pot entendre si el seu únic objectiu és confondre a la població, és a dir, fer demagògia, que CIU-Molins és especialista.
  La Generalitat de CIU ha deixat d’aportar molts diners en matèria social i de la seva competència i l’Ajuntament de CIU i amic de CIU les ha aportat, sense tindre cap obligació, més del que li corresponía , de les aportacions compromeses per la Generalitat en la dotació econòmica per sostenir les Escoles Bressol, l’Escola de Musica, etc. i també ha asumit competéncies de l SOC , que tampoc li corresponien, per la població desocupada que a Molins de Rei l’any 2008 era de 937 persones i l’any 2015 de 1.483 , el pic màxim es troba l’any 2012 amb 1.887 persones.
  Queda clar que la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, l’informe realitzat per aquesta associació utilitza com la despesa econòmica les que són publicades pel propi Ajuntament., i són únicament números, i no analitza la qualitat ni la bona gestó i el rendiment dels diners destinats a polítiques per disminuir les situacions de precarietat, insuficiència en serveis i necessitats bàsiques,… Bienaventurados los que pueden pagar un IBI, ya que ellos son propietarios de algo, Lamentable la cantidad de gentes pobres que hay en Molins de Rei que sin dignidad, no les queda más remedio que recurrir a les beques menjador para sus hijos, etc.
  Lamentabñe , que el actual Ajuntament , a fecha de hoy aún no haya hecho pública la informació exhaustiva relativa al compliment de la cartera de serveis socials que marca la llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya, en
  1) La dotació de personal qualificat en les àrees bàsiques de serveis socials (treballadores socials, diplomades en educació social, etc.
  2) Els serveis d’ajuda a domicili que han d’arribar a atendre el 4 % de les persones de seixanta-cinc o més anys
  I que a hores d’ara, encara els de CIU+PSC , després de 5 anys de govern , no es comprometen a crear el Consell Municipal de Serveis Socials com òrgan de participació ciutadana, clarament diferenciat del ineficaz Consell de Seguiment de la Crisi.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *