Ramon Sánchez: Fets, fets, fets

Ramon Sánchez // Ajuntament de Molins de Rei

Ramon Sánchez // Ajuntament de Molins de Rei

El passat 18 d’octubre vàrem aprovar les ordenances fiscals per l’any 2017. Unes ordenances que van posar el seu accent en cercar fórmules aplicar un IBI que ajudi cada vegada més, a més gent. Ho vàrem aconseguir mitjançant les bonificacions a les famílies nombroses i el ajuts a les famílies monoparentals i a la nostra gent gran. I ho hem fet lligant-ho al valor cadastral i a la renta per càpita, on s’ha ampliat el barem màxim, equiparant-lo al sou mínim interprofessional.

Hores d’ara l’equip de govern està acabant de redactar el pressupost. Un pressupost, que ja els hi avanço, tornarà a tenir un any més, tal i com portem fent des de 2011, un marcat accent social.

Són moltes les vegades que aquest govern ha posat en valor que hem destinat molts diners i molts esforços a atendre les persones que més ho necessiten. En invertir en les persones.

Certament ho hem fet, i possiblement la manera de comunicar-ho no ha arribat a tots els molinencs i molinenques amb la força que el govern desitjava.

Però aquesta darrera setmana, aquest govern s’ha sentit molt orgullós.

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que és una entitat referent al sector dels serveis socialsha presentat un estudi arran de la despesa social dels municipis de més de 20.000 habitants que hi ha a Espanya.

El requisits que els experts han ponderat per donar la categoria de EXCEL·LÈNCIA són:

  • Destinar 100 euros o més per habitant i per any als serveis socials
  • Reforçar o conservar la quantia d’aquestes partides en els pressupostos de l’exercici en curs
  • Que la inversió social superi el 10% del total dels comptes de l’Ajuntament
  • Ser transparents en la difusió d’aquestes dades.

Només 12 municipis han aconseguit la categoria d’EXCEL·LÈNCIA en despesa social.

I Molins de Rei està en aquest grup de 12 municipis EXCEL·LENTS. I si això no fos prou, tenim també l’orgull de ser el primer municipi de Catalunya en aquesta llista d’ajuntaments que més diners destinen a aquells que més ho necessiten.

Un altre dada que vull remarcar, també som excel·lents en reducció d’atur, Molins de Rei es el municipi de més de 20.000 habitants que més ha reduït l’atur a Catalunya en els darrers 3 anys.

Motius de reconeixement i d’orgull com a vilatà i com a regidor. Orgullós de formar part d’un equip de persones que hem destinat, més del doble dels diners que es destinaven a Serveis Socials, abans del 2011, quan tenien la responsabilitat de destinar  més diners a despesa social, aquells que es consideren d’esquerres.

La despesa social no té ideologia, només voluntat i ganes de treballar-hi per reduir l’impacte de la crisi a la gent de la nostre vila.

Per tant, la meva més sincera enhorabona a la Regidoria de Serveis Socials i a la seva regidora la Sra. Carme Madorell.

Ramon Sánchez (CDC) és regidor d’Economia i Finances de l’Ajuntament de Molins de Rei. 

 

Recomanacions personalitzades