27.168 persones visiten la Federació Obrera durant el primer semestre de 2016

S’arriba a les 341 cessions d’espai mensuals de mitjana. Segons l’Ajuntament, això significa la “consolidació com a espai de referència” de les entitats de Molins de Rei.

Imatge de l'entrada de la Federació Obrera // Ajuntament de Molins de Rei

Imatge de l’entrada de la Federació Obrera // Ajuntament de Molins de Rei

La Federació Obrera de Molins de Rei ha rebut la visita de 27.168 persones durant el primer semestre de 2016, segons dades de l’Ajuntamient de Molins de Rei. Des del mes de gener s’han registrat un total de 320 sol·licituds d’espai en l’equipament que es va posar en marxa fa tres anys i s’arriba a les 341 cessions mensuals de mitjana.

La mitjana d’ocupació se situa sobre el 76% de mitjana, tot i que hi ha espais i mesos de l’any que el percentatge s’eleva fins el 100%. En aquests sis mesos, s’han realitzat 336 activitats de 19 tipologies diferents. 132 d’aquestes han estat organitzades per entitats molinenques.

Segons ha expressat l’Ajuntament de Molins de Rei a través d’un comunicat, aquestes dades signifiquen la “consolidació com a espai de referència” de les entitats de Molins de Rei. Actualment, a la Federació hi ha un total de 18 entitats censades i 114 més en fan ús de forma regular o esporàdica.

Recomanacions personalitzades