El 74% de les empreses noves de Molins de Rei sobreviuen al cap de tres anys

La Diputació de Barcelona ha fet públic on estudi que revela que el 74’2% de les empreses que han estat assessorades pel servei de creació d’empreses de l’Ajuntament, continuen en funcionament al cap de tres anys. 

Imatge del servei de creació d'empreses // Ajuntament de Molins de Rei

Imatge del servei de creació d’empreses // Ajuntament de Molins de Rei

L’estudi sobre supervivència empresarial que realitza la Diputació de Barcelona assenyala Molins de Rei com la localitat on aquesta taxa és més elevada. D’entre els 47 centres locals de serveis a les empreses de tota la província inclosos en l’estudi, Molins de Rei assoleix un 74’2% de supervivència empresarial, que vol dir que al cap de tres anys les empreses assistides continuen funcionant. La mitjana de la província de Barcelona és del 57’6%.

Pel que fa a les empreses tancades durant aquests tres anys analitzats, el 37’5% va clausurar la seva activitat per motius econòmics. El 87’5% d’aquestes persones diu que no pensa crear una altra empresa en el futur, tot i que un 12’5% sí que té intenció de fer-ho. L’any 2015 el servei de creació d’empreses de Molins de Rei va acompanyar de forma gratuïta 270 projectes impulsats per emprenedors.

Recomanacions personalitzades