Marc Rebulà: una pedra a la sabata

Marc Rebulà ERC MolinsUna vegada més, a la sociovergència se li ha posat una pedra a la sabata que els impedeix caminar amb la fermesa que ens volen fer creure. És curiós que, a qui encara ens vol enlluernar amb la política de façana i aparador invertint (com es diu habitualment) en pedres enlloc d’invertir en persones, sigui precisament una pedra (en aquest cas, del s. XIX) la que ens torni a mostrar les carències que té aquest govern respecte al nostre patrimoni històric i arquitectònic.

El passat mes de gener vàrem presenciar com el nostre govern no feia res per evitar l’enderrocament del pont de Can Capellans, un dels més singulars de tot el recorregut del Canal de la Infanta, construït a mitjans del segle XIX. Aquest enderrocament es va autoritzar, tot i la recomanació de la Generalitat de Catalunya de protegir-lo.

Com és possible que s’autoritzi l’enderrocament d’una peça patrimonial de la nostra vila i que la regidoria de Cultura, que hauria de ser la garant de protegir el patrimoni històric i arquitectònic de la vila, no ho impedeixi? Segurament, la manca de comunicació entre les diferents àrees ha estat la perversió resultant  que ha provocat la desaparició d’una altra mostra patrimonial del nostre passat. Si la llicència d’obres es realitza a una àrea concreta, i aquesta s’aprova sense tenir en compte el seu valor patrimonial i les possibles al·legacions que podria haver fet la regidoria de Cultura al respecte, això provoca inevitablement que ens trobem en aquesta situació.

No és la primera vegada que aquest govern mostra la seva manca de respecte per la nostra història i el patrimoni encara existent a la vila. Només cal recordar que el passat mandat ja van prendre la decisió d’enderrocar part del sector del Molí (concretament, la part de la Foneria i la Fusteria), tot i existir un informe que recomanava la seva protecció. Com que l’objectiu d’aquest govern era eliminar aquest sector del Molí, van fer cas omís de l’estudi que existia a la regidoria de Cultura o a l’àrea de SIT (informe provinent del mandat 2007-2011 i que va ser encarregat pel llavors regidor de Cultura, Jordi Romeu, una persona que sempre ha mostrat la seva sensibilitat envers la nostra història i el seu patrimoni). Aquest informe ja donava molt de valor a l’edifici de la foneria i de la fusteria, ja que presentava les mateixes característiques constructives que la resta del conjunt de la fàbrica. Doncs bé, prenent com a base l’estudi existent a les dependències municipals es feia difícil justificar l’enderroc d’aquest sector del Molí. L’única manera que tenia aquest govern de poder dur a terme els seus propòsits era encarregar un nou informe, i que evidentment aquest fos favorable a l’enderroc de la foneria. Casualment, aquest informe va ser encarregat a l’empresa responsable de l’enderroc.

Veient aquests procediments poc respectuosos envers la nostra història patrimonial, el grup municipal d’ERC de Molins de Rei feia un prec en el passat ple de gener, on demanàvem saber quan es duria a terme l’aplicació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni, del qual ja existeix un esborrany a l’àrea de Cultura. La resposta de l’equip de govern va ser que abans de finalitzar aquest mandat (2015-2019), intentarien que el pla estigués en funcionament. Si realment aquest govern té com a prioritat, en aquest mandat, l’aprovació d’aquest Pla especial, com és que no consta en el PAM 2014-2019? (l’únic que hi consta es l’elaboració d’un catàleg de Patrimoni Cultural)

Quina casualitat que ara, tot just després de la polèmica generada per l’enderrocament del Pont de Can Capellans, s’inclogui un punt en l’ordre del dia de la comissió informativa de l’àrea de Sostenibilitat i Territori, on es demana l’aprovació de la comissió de Patrimoni Històric i Arquitectònic de Molins de Rei. I quina sorpresa, descobrir que aquest Pla Especial de Patrimoni Històric i Arquitectònic (encarregat l’any 2010) està en poder dels tècnics i del govern municipal des de l’any  2013…i ningú ha dit ni piu.

Veient la manca de sensibilitat que té aquest govern envers el patrimoni i veient com durant els darrers dos anys s’han eliminat la part de la foneria del sector del Molí i el pont de Can Capellans del Canal de la Infanta, ens preguntem quantes barbaritats més podrà fer aquest govern destruint el nostre passat fins que s’aprovi definitivament un Pla Especial de Patrimoni Històric i Arquitectònic?

En el proper ple del mes de Febrer, s’aprovarà la comissió de patrimoni històric i arquitectònic de Molins de Rei, però ja ens han deixat clar, que la posada en marxa del Pla especial de protecció, pot trigar mes de tres anys, doncs es un procés, segons el govern, molt lent.

Doncs bé, lamentem que s’hagi tingut l’esborrany en un calaix durant tres anys (segurament ara ja tindríem el Pla activat) i pel bé del nostre patrimoni cultural i arquitectònic esperem no arribar tard a la següent afectació.

Marc Rebulà és regidor d’ERC Molins de Rei. 

Recomanacions personalitzades