Jordi Romeu: en record a Josep Maria Jordà

Ha mort en Josep Maria Jordà. Historiador autodidacta, ha estat un dels més grans investigadors, estudiosos i divulgadors del patrimoni històric i cultural de Molins de Rei. El diari digital Viu Molins de Rei en donava la notícia.  A l’any 2011 i essent regidor de Cultura, vaig tenir l’honor d’instruir l’expedient per nomenar el Sr. Jordà com a FILL ADOPTIU DE MOLINS DE REI. El Ple del 28 d’abril de 2011 ho va acordar per unanimitat i el 17 de maig l’Ajuntament de la Vila, vam organitzar un acte públic de reconeixement a la seva figura. Us deixo, a continuació, la transcripció de la meva intervenció en aquell acte, on es detalla la ingent aportació del Sr. Josep Maria Jordà al coneixement i divulgació del nostre patrimoni.

jordi romeuBenvolguts amics, sigueu benvinguts a aquesta esplèndida Sala Gòtica del Palau dels Requesens per donar compliment a un dels acords de Ple que en aquest mandat municipal que esgota el seus darrers dies, més satisfacció ens ha comportat a tots els Regidors del nostre Consistori. L’acord de nomenament del Sr. Josep M. Jordà i Capdevila com a fill Adoptiu de Molins de Rei.

I també creiem que és molt important compartir aquest acte amb els representants de les entitats que avui ens acompanyen, el Sr. Josep Montfort, President de l’AA.AA. del Museu, el Sr. Jaume Romeu, President de Fòrum XXI, juntament amb el Sr. Josep M. Jordà, i el Sr. Ivan Arcas, il·lustríssim Alcalde de Molins de Rei.

Avui, doncs, és un dia molt especial. No només perquè estem molt feliços per compartir aquests moments amb el Sr. Jordà sinó perquè, a més celebrem el Dia Internacional dels Museus. I ho fem de la millor manera possible, amb un acte institucional de reconeixement a la figura i trajectòria del Sr. Jordà organitzat pel Museu Municipal com a servei municipal adscrit a la Regidoria de Cultura en representació de l’Ajuntament de la nostra vila i conjuntament amb dues de les entitats molinenques capdavanteres en el camp de la cultura, la recerca, la defensa del patrimoni artístic i històric, la reflexió i el debat com són l’AA.AA. del Museu i Fòrum XXI.

Com tots vostès saben el Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei va debatre i votar per unanimitat la proposta d’aquest Regidor, en tant que instructor de l’ expedient que l’alcalde va ordenar instruir a partir de la sol·licitud formulada per l’entitat Fòrum XXI en data 30 de març. L’escrit de Fòrum XXI sol·licitava el nomenament del Sr. Josep M. Jordà i Capdevila com a Fill Adoptiu de Molins de Rei i la Concessió de la Medalla de Plata de la vila en reconeixement a la seva vàlua i trajectòria social i molt especialment per la seva contribució al coneixement i divulgació del patrimoni històric i cultural de la nostra vila. Aquesta petició ha comptat amb el suport de 22 entitats de la vila i l’adhesió de 173 persones a títol individual. En el text de la proposta vam incorporar els elements més destacats de la trajectòria personal del Sr. Jordà i de la seva rellevant i destacada labor de recerca i de divulgació històrica que em permetran que els detalli a continuació:

El Sr. Josep M. Jordà i Capdevila neix a Barcelona el 29 de juliol de 1918. És fill de Llucià Jordà Hortal i Wilfrida Capdevila i Prats. El Sr. Jordà té, doncs, 92 anys.

Als catorze anys entra a treballar d’administratiu a “La Caixa” i, posteriorment amplia la seva formació bàsica amb estudis mercantils i de comptabilitat, així com amb cursets sobre borsa, informàtica i altres aspectes relacionats amb les seves destinacions dins de l’entitat, que van passar per diversos departaments i per les direccions de les oficines de Cornellà, Collblanc i Santa Eulàlia de l’Hospitalet, on va estar els darrers 15 anys de la seva vida laboral, fins a la seva jubilació, l’1 de gener de 1979.

El 29 de juliol de 1945 va contraure matrimoni amb Montserrat Poyatos Castellví (1921-2005), descendent per via materna de can Castellví de la Rierada, amb la qual va tenir 5 fills.

De jove es va començar a interessar per la literatura i va col·laborar en diverses revistes i butlletins de caire social o parroquial. En la dècada dels anys seixanta, durant un temps, va exercir de corresponsal a l’Hospitalet de Llobregat del diari “El Correo Catalan”.

Al llarg de la seva vida també ha format part de diverses associacions i ha estat membre de diverses entitats, com ara el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat,del que va ser membre de la junta directiva en l’època en que en fou president el Dr. Jaume Codina; de l’Agrupació de Jubilats de La Caixa, o l’Associació de Veïns de S. Bartomeu de la Quadra, de la qual fou fundador i president, després que l’any 1958 hi fixés la seva segona residència, que actualment ha esdevingut residència habitual.

Ja jubilat, i de forma completament autodidacta, va entrar de ple en el camp de la investigació històrica, freqüentant tant els arxius principals de Barcelona com els particulars de les masies, recopilant molta informació referent a Santa Creu d’Olorda, Sant Bartomeu de la Quadra, Molins de Rei i tots els seus entorns. Posseeix també una completa biblioteca sobre la Catalunya medieval i el món rural.

Ha publicat els següents llibres d’investigació històrica:

L’Ermita de Sant Pere de Romaní i el seu entorn
De l’antic terme de Santa Creu d’Olorda
Pròleg del Dr. Jaume Codina i Vila, president del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat.
Molins de Rei, 1985.

L’Ermita de Sant Marçal i el seu benifet
De l’antic terme de Santa Creu d’Olorda
Pròleg del Dr. Josep Baucells i Reig, canonge i cap de l’Arxiu Capitular
Molins de Rei, 1988

Sant Bartomeu de la Quadra i la Rierada
Pels camins de la seva història entre Santa Creu d’Olorda i Molins de Rei.
Pròleg del Dr.Josep M. Sans i Travé, director de l’Arxiu Nacional de Catalunya.
Molins de Rei, 1990.

Molins de Rei – La parròquia de Sant Miquel Arcàngel
Pròleg del Dr. Josep M. Martí Bonet, canonge i director de l’Arxiu Diocesà.
Molins de Rei, 1993

Collblanc i la parròquia de Sant Ramon Nonat
Pròleg del Dr. Josep Baucells i Reig, canonge i cap de l’Arxiu Capitular.
Barcelona, 1996.

Albirant la història de l’ermita de la Mare de Déu de la Salut del Papiol
Pròleg de monsenyor Ramon Dalmau i Serra, bisbe auxiliar emèrit de Barcelona.
El Papiol, 1998

Santa Creu d’Olorda
Història d’un poble que no pogué reeixir
Molins de Rei, 2002.

Les Masies de Molins de Rei
Editat per Espai de Recerca
Molins de Rei, 2008

Las Masies de Molins de Rei (2008) editat per Espai Recerca recull bona part de la sèrie d’articles monogràfics que havia publicat a la revista El Llaç sobre la història de les masies del terme municipal de la nostra vila.

També va escriure i editar dos llibres més que no fan referència a Molins de Rei, sobre “Collblanc i la parròquia de Sant Ramon Nonat(1996) i “Albirant la història de l’ermita de la Mare de Déu de la Salut del Papiol (1998).

A banda dels llibres esmentats és autor de nombrosos opuscles, comunicacions i treballs diversos, com ara: “Apunts històrics d’Esplugues de Llobregat”(1977), “Notes Històriques de Torrebonica”(1979), “Pinzellades de l’antiga Festa Major de Sant Bartomeu de la Quadra”(1979), “El robament dels crestats en el setge de Barcelona de 1713”(1982), “Santa Creu d’Olorda, un poble desaparegut del Baix Llobregat” (accèssit del Premi Comarcal Llorenç Sans, l’any 1986) El Pirineu (premi Viola en els Jocs Florals de l’Agrupació de Jubilats de La Caixa, l’any 2005).

Darrerament ha col·laborat en el llibre commemoratiu dels 800 anys de la Parròquia de Sant Miquel de Molins de Rei i en un altre sobre la Parròquia de Sant Ramon de Collblanc. Actualment està treballant en un estudi de l’obra del pintor Pere d’Espallargues(segles XV i XVI), presumiblement nascut a la nostra vila.

Aquesta és doncs la immensa contribució del Sr. Jordà al coneixement i divulgació del nostre patrimoni i de la nostra història. Des dels serveis de cultura, com l’Arxiu Municipal i el Museu Municipal em permetran que li traslladi el nostre profund agraïment. Nosaltres que som testimonis quotidians de la seva feina, sempre rigorós, tenaç, incansable i generós, ens sentim especialment honrats cada vegada que ens visita en el seu treball permanent de recerca i investigació. El Sr. Jordà ha contribuït moltíssim a posar en valor el nostres documents a dinamitzar-nos i esperonar-nos a treballar cada vegada millor.

Moltes gràcies Sr. Jordà i ja sap que ens té a la seva plena disposició

Recomanacions personalitzades