Joan Barrios: Per al PSC, Molins primer

Joan Barrios PSC Molins de ReiArribades certes dates (sobre tot quan s’albira a l’horitzó una contesa electoral) diferents partits i agrupacions electorals (uns amb més recorregut, altres recent arribats) semblen haver descobert la vareta màgica que tot ha de solucionar. Uns deixant de banda la seva experiència prèvia, i altres amb l’atreviment que dóna el no haver tingut responsabilitats anteriors, obliden que les coses i els fets acaben doblegant-se al principi de realitat. I això no vol dir que tothom (o qui ho desitgi) pugui plantejar un canvi radical de tot allò que ens envolta. És lícit fer-ho. És més, és necessari arriscar en certa mesura, per a poder avançar. Però tot canvi, i més quan més important es consideri, requereix de la confluència de diverses variables que no podem deixar de banda. Si no som conscients, o no tenim en compte aquestes circumstàncies, i fem plantejaments poc substanciats, és molt probable que acabem embolicant-nos en promeses de difícil compliment. I al final, la frustració podria ser la recompensa de promeses fetes des de la inconsistència. O, encara pitjor, fetes amb la voluntat primària d’arribar a les emocions d’uns electors necessitats de solucions ràpides, però què a canvi reben unes promeses difícilment realitzables des de l’àmbit que es plantegen, que en aquest cas és l’àmbit municipal.

És cert que a les properes eleccions, com a qualsevol altra, unes candidatures parteixen d’una posició de govern, altres arriben des de l’oposició, i unes terceres representen opcions de nou encuny. Uns per tant, han de validar la feina feta des del govern i intentar continuar gaudint de la confiança dels electors i electores; altres hauran de posar a prova l’alternativa que –teòricament- han anat elaborant al llarg del mandat i intentar així substituir els qui governaven fins ara. I aquesta, lògicament, és la situació que ens trobarem a les properes eleccions municipals del 24 de maig a Molins de Rei, com a arreu del país. Haurem d’abordar unes eleccions que acabaran condicionant i definint la composició del govern municipal durant els propers quatre anys. I aquesta és la grandesa, la plenitud i l’amplitud de la democràcia: dotar-nos de regles i mecanismes adients per a, en cada moment, decidir allò que ens toca decidir. I a la nostra Vila, el 24 de maig, tocarà decidir la composició del nou consistori i, per tant, d’un nou govern que gestioni la política municipal durant els pròxims quatre anys.

Els socialistes de Molins de Rei som conscients que aquest serà el mandat dels molinencs i molinenques a l’hora de triar, entre les diferents opcions, la composició del nou consistori. Tot i respectant les estratègies electorals que cada força política consideri més adient, nosaltres no ens volem distreure –ni distreure els molinencs i molinenques- en moments complexos com els actuals, en què des de l’Ajuntament (com a administració més propera al ciutadà) hom ha de donar resposta a les necessitats més immediates de la ciutadania. En aquesta línia, les dones i els homes del PSC a Molins de Rei ens presentem davant els molinencs i molinenques amb una idea molt clara i definitòria (MOLINS PRIMER), que conformarà l’eix vertebrador de les nostres propostes programàtiques. Temps i moments hi haurà, després de les eleccions municipals, per a parlar d’altres qüestions. Ara l’escenari està centrat a Molins de Rei. Cada cosa al seu temps…

En aquest escenari, on Molins és la referència i les persones l’objectiu principal d’actuació, els socialistes volem plantejar una campanya d’acord amb les exigències que pensem que requereixen els moments actuals. Per a nosaltres serà una campanya positiva (basada en l’exposició de les propostes pròpies, i no en les mancances dels altres); propositiva (les propostes seran possibles i realitzables en el termini que es plategin, i no enunciats inspirats en factors hipotètics o especulatius); austera (en moments de dificultat econòmica per a moltes famílies no farem una campanya de gran dispendi econòmic; la nostra campanya es basarà fonamentalment en actes de proximitat suportats per la feina de les persones que hi col·laborin); transparent (en consonància amb l’anterior, farem pública la despesa de la campanya i el seu finançament); honesta (donat que tenim el convenciment que tothom que fa política no representa el mateix ni defensa els mateixos interessos, la nostra oferta electoral s’inspirarà en els  clàssics principis del socialisme democràtic –llibertat, igualtat, solidaritat i justícia social– que sempre hem defensat; i estarà fonamentada en valors de referència com el compromís ètic, la transparència, la democràcia i la participació, que, tot i haver-los incorporat progressivament a la nostra gestió de govern municipal, estem decidits a continuar impulsant-los d’una manera ferma i radical durant el proper mandant).

Som conscients que les dificultats que ens amenacen des de fa massa poden constituir una limitació a l’acció de govern dels propers anys. Però –modestament– creiem que hem posat les bases per a continuar avançant. La feina feta, els projectes començats, la millora organitzativa, l’optimització dels recursos, l’augment de la transparència, el diàleg permanent, el bon govern, són accions que avalen la tasca de quatre anys.

Amb realisme, rigor, eficàcia, compromís i passió per la bona feina, les coses surten millor. I encara més, si arribem –tots plegats– a generar una bona complicitat entre la gestió municipal i la participació ciutadana. Aquesta ha de ser la clau d’èxit per al futur de Molins de Rei.

I aquí estem fermament compromesos, perquè per als socialistes de Molins de Rei, MOLINS PRIMER.

Joan Barrios, president de l’agrupació local del PSC Molins de Rei

Recomanacions personalitzades