Raúl Vaos: Codi ètic, punts de ruptura i rescat ciutadà

Raul Vaos, el candidat d'Equo, durant els seu discurs // Jose Polo

Raul Vaos el dia de presentació de candidats // Jose Polo

Com a candidat a cap de llista o nº 1 de Molins Camina em comprometo a complir el nostre codi ètic, a defensar els punts de ruptura i el nostre pla de rescat ciutadà, que a continuació exposo alguns dels seus punts més importants:

Volem la democratització de l’Ajuntament, informant a la ciutadania de comptes, actes i contractes, fent un reglament de participació ciutadana o escoltant l’opinió dels treballadors municipals de cara a la presa de decisions i valoracions.

Creiem en la desprofessionalització de la política i professionalització dels treballadors municipals, reduint els salaris dels càrrecs públics, limitant els mandats, eliminant els càrrecs de confiança, no permetent l’acumulació de dos càrrecs o salaris públics o substituint progressivament els interinatges per places estables, fiscalitzant la contractació pública i les concessions, elaborant estudis tècnics i econòmics per (re)municipalitzar els serveis, deixant d’externalitzar-los sempre que sigui possible.

Quan governem el primer que farem és demanar auditories municipals, per saber de quin punt partim. Auditoria econòmica i de deute públic (especialment del pla de pagament a proveïdors), i un inventari de béns municipals i patrimoni formen part d’aquest punt.

Com no pot ser d’una altra manera impulsarem un urbanisme social i sostenible, defensant el dret a l’habitatge digne, afavorint la participació ciutadana en el disseny de l’espai públic, penalitzant els habitatges buits en mans de immobiliàries i entitats financeres i donant suport a persones desnonades davant justícia i entitats de crèdit privades.

Volem uns pressupostos participatius, obrint processos de debat abans de la seva elaboració i aprovació, i no després, fent progressius taxes, preus públics i multes (en funció de la renda), l’IAE (en funció de la facturació) o l’ICIO (en funció del muntant), i sobre tot l’IBI (en funció de valoració i tipus d’habitatge), o deixant de treballar amb entitats de crèdit que practiquen desnonaments.

Lluitarem sense descans contra la corrupció i per la transparència, depurant responsabilitats en els casos Molins Energia, Clam Consulting, Federació de Municipis, Mercat Municipal i aparcaments soterrats SABA, plaques solars o Jardineries Moix.

Tenim preparats programes contra la dificultat de pagament de subministraments domèstics bàsics i les dificultats d’alimentació. No podem permetre que a cap vilatà amb dificultats econòmiques se li talli la llum o l’aigua. Igualment, hem de donar suport a les organitzacions privades no governamentals de solidaritat.

La defensa de l’educació, sanitat i serveis socials públics, promovent polítiques d’igualtat de gènere i contra la discriminació sexista, defensant la igualtat d’accés a la cultura i a l’esport, destinant despeses de protocol i propaganda institucional a beques menjador i de material escolar i finançant escoles bressol municipals o reivindicant davant la Generalitat la reobertura del servei d’urgències nocturn del CAP La Granja.

La nostra gran preocupació i pe rtant la nostra prioritat serà la potenciació de la creació de llocs de treball de qualitat,  impulsant la nova economia al servei del bé comú i l’estalvi, creant i regulant eines i un procediment administratiu local perquè tota l’activitat econòmica contribueixi a la dignitat, solidaritat, sostenibilitat, equitat social i bé comú, impulsant una ocupació justa i sostenible que afavoreixi la dignitat i qualitat de vida de totes les persones, generant nous llocs de treball i recuperant altres sectors (agricultura ecològica), donant suport al petit comerç i al comerç de proximitat i a les empreses artesanes i als autònoms i als agricultors.

La integració de la sostenibilitat ambiental a la planificació i gestió de l’Ajuntament, amb polítiques de reciclatge eficients, acabant amb les emissions de carboni, fomentant la mobilitat sostenible i el transport públic, integrant Molins de Rei a la zona 1 dels transports públics, compartint infraestructures amb altres municipis o lluitant contra la crema de neumàtics i residus de tots tipus a Ciments Molins.

Per tot això us demano el vostre vot fent una crida a tots els ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys a votar el dissabte a la plaça de la Creu de 10 a 18 hores.

Raúl Vaos Morales és candidat a cap de llista per Molins Camina a les eleccions primàries obertes a la ciutadania, membre fundador de Molins Camina i militant d’Equo Baix Baix Llobregat