Miguel Ángel Pozo: Molins de Rei, millor compacta i participativa

Miguel Angel PozoL’any 2015 serà l’any de les inversions a la nostra vila, inversions enfocades, principalment, en dos projectes de gran format, tant per la seva dimensió física com per la despesa econòmica que suposa. Els projectes de la urbanització del barri de les Guardioles i l’adequació de l’edifici del Molí són dos projectes de gran calat social i és per això que voldria fer una petita reflexió sobre la urbanització a la nostra vila, des d’un punt de vista més tècnic que polític i, sobretot, des de la meva forma d’entendre l’urbanisme i la política urbanística.

Qualsevol ciutadà pot consultar els projectes urbanístics que des de l’Ajuntament i altres institucions, com és l’Àrea Metropolitana de Barcelona, han de modificar i adaptar el teixit urbanístic de qualsevol població. Actualment existeixen un seguit de plans urbanístics a la nostra vila, aprovats i llestos per executar, i que l’Ajuntament o l’entitat que correspongui haurien de fer realitat.

Un d’aquest projectes és la urbanització del sector de Les Guardioles, situat entre el barri de Les Conserves, barri de L’Àngel i el barri de La Riera Bonet, aprovat definitivament al març del 2012. Aquest projecte va néixer a l’anterior mandat, però no ha sigut fins ara que s’ha formalitzat, tot i que segons el Pla Parcial donava un termini de 4 anys (2016) per finalitzar la urbanització i construir un 60% del sostre residencial. Sembla evident que això no es complirà.

Tot i això, la meva apreciació no és el temps que ha trigat, sinó la utilitat i el protagonisme que té aquest projecte enfront d’altres processos urbanístics.

Si la idea que sorgeix de l’Ajuntament és tindre més habitatges socials, és ben fàcil, al bell mig del poble i a la perifèria tenim habitatges buits, edificis abandonats i solars sense construir, només cal la voluntat de fer vila. Fer vila no significa seguir creixent, estem d’acord que tenim un problema de comunicació entre el barri de la Riera Bonet i el nucli urbà, però el que sí poso en dubte és la solució del problema.

El creixement de la població actual no és tant ràpid com anys enrere, és per això que no té gaire sentit seguir amb la mateixa política expansiva. Potser caldria fer accions puntuals que garanteixin un creixement més acord a la realitat. Llavors, què fem amb la Riera Bonet? Crec que se’ls hi ha de donar la possibilitat de millorar les condicions actuals que tenen i repensar un planejament a llarg termini i específic per la zona. Potser la solució passa per fer un “agrupament urbà”.

Fer una urbanització que de ben segur la tindrem buida durant anys no és la manera més intel·ligent de reduir la despesa municipal, caldrà un manteniment continuat del serveis. A més, l’Ajuntament hauria de tenir certa capacitat pressupostaria per poder executar els equipaments que donin vida al nou barri, cosa que només s’aconseguirà incrementant el deute públic.

D’altra banda, existeixen planejaments que són vigents al nostre municipi i crec que s’haurien de dur a terme ja que consolidarien l’entramat urbà que tenim ara. Aquestes actuacions dotarien al municipi de més habitatges, tant públic com privat, i espais públics que ajudarien a “fer Vila” ja que estaríem substituint edificacions buides o solars sense construir en nous elements arquitectònics. Alguns d’aquests exemples són les zones de la plaça de la Creu, el Molí i Ca n’Iborra.

L’altre gran projecte que s’ha de començar al 2015 és l’adequació de l’edifici Molí per després poder instal·lar-hi la nova biblioteca i altres possibles equipaments que encara estan per decidir.

En el cas d’aquest projecte, crec que donar un nou ús a un edifici que actualment no en té és una bona solució si, com s’ha de suposar, el valor històric i la despesa del projecte compensa més que l’enderroc i la seva nova construcció. També s’ha de veure si les dimensions que ha d’ocupar la nova biblioteca són les idònies pel seu grau d’utilització, no hem de caure en la infrautilització de l’espai sinó de ben segur ens tornarem a equivocar.

En aquest projecte han de tenir veu tots els vilatans i vilatanes, hem de poder decidir què en volem fer amb aquest gran espai i com ha de ser la plaça i l’edifici del Molí.

Es raonable que aquells que han d’utilitzar aquestes instal·lacions puguin dir com la volen i què volen tenir-hi. Entenc l’escepticisme que pot sorgir dintre de l’Ajuntament o part de l’equip de govern de fer partícip a un grup de persones sobre temes tan importants i d’una temàtica bastant tècnica, però si no ho fem així, tindrem al nostre municipi edificacions construïdes a voluntat del governant, sense criteri ni acceptació.

Tant aquests projectes com d’altres que s’estan duent a terme a Molins de Rei, com pot ser l’espai Juvenil i cultural Mariona, s’ha de tenir en compte l’opinió del ciutadà de manera que aquest faci seu el projecte i per consegüent invertir els diners públics on creiem que són més necessaris.

Miguel Angel Pozo Soto, membre de Podem Molins de Rei i del grup impulsor Molins Camina

Recomanacions personalitzades