Jordi Romeu: La nova biblioteca, una proposta per a un debat imprescindible

jordi romeuHe llegit al Viu Molins de Rei i a les xarxes socials que el govern municipal (CiU i PSC) ha presentat la seva proposta de Nova Biblioteca a l’edifici d’El Molí. Aquesta proposta arriba de la mà del mateix equip redactor (els tècnics de l’AMB), gairebé 4 anys després de la que l’anterior govern municipal (IiE, ERC i CiU) vam presentar, el dia 18 de març de 2011, a la pròpia seu de la Biblioteca Pau Vila. A diferència d’aquell avantprojecte, que quedava pendent de debat i redacció definitiva, d’aquest se n’anuncia l’inici imminent de les obres i el govern municipal demana que quedi fora del debat electoral.

Com que darrerament aquest tema ha sortit en un Ple a partir d’una discreta i derrotada moció dels amics d’ERC que plantejava major participació vilatana i una consulta popular sobre el projecte de nova biblioteca i veient que el govern sociovergent continua ben decidit (de fet no ho he dubtat gens) a tirar-la endavant,  abans no es concreti un projecte d’aquesta dimensió sense el mínim debat públic em permetré, doncs, dir-hi la meva més enllà del que hagi pogut aportar en tant que regidor de l’ajuntament molt vinculat a aquest projecte. I no ho faré exposant la meva opinió (prou coneguda per als qui han tingut interès en conèixer-la) sinó detallant tots aquells elements que, crec, són necessaris per donar contingut a l’imprescindible debat vilatà que un tema d’aquesta envergadura requereix i que, fins ara, ningú s’ha atrevit a impulsar segurament per la manca de ganes dels uns i la manca de convicció dels altres. Ni organitzacions polítiques (siguin del govern o de l’oposició), ni els propis mitjans de comunicació locals que, de moment, es limiten al seguiment de la notícia, i tampoc n’han avaluat els seu impacte ni les seves derivades (i no en faig cap crítica d’això, simplement constato les grans dificultats d’abordar un tema d’aquestes característiques).

“És bo, que els grans projectes de vila (com havia passat fins ara) disposin de consens polític o, com a mínim, d’una àmplia majoria al ple, a més del suport social necessari”

La ubicació de la nova biblioteca, ja sigui a la plaça de la Llibertat (proposta de l’anterior govern) o a l’edifici d’El Molí (proposta del govern actual) comporta un seguit de decisions i/o efectes/conseqüències que s’han de conèixer i valorar. I de la consideració de tot plegat n’hauria de sortir la millor opció. Que no és, necessàriament, la que defensa un partit o un programa electoral que sembla que és l’argument de l’actual govern. En aquest cas podríem esperar a les noves eleccions i validar, així, la proposta. Però si tenim un govern diferent, ja hi tornaríem a ser. Per això és bo, que els grans projectes de vila (com havia passat fins ara) disposin de consens polític o, com a mínim, d’una àmplia majoria al ple, a més del suport social necessari. La nova biblioteca ha trencat la dinàmica històrica de la vila en relació als equipaments públics (amb l’excepció del nou ambulatori que els socialistes defensaven al carrer de Baix i no a La Granja) i, per tant, per a bé o per a mal, agradi més o menys i incomodi a uns i altres, el debat és imprescindible. Si hem de fer un nyap o hem d’encertar-la de ple fem-lo amb debat públic previ.

Com a prèvia val la pena dir que tothom estarà d’acord a tenir una nova biblioteca. Adequada al Mapa de Lectura Pública i a les necessitats d’una vila com és, actualment, Molins de Rei. I que tothom convindrà que amb l’edifici d’El Molí s’hi ha de fer alguna cosa atès el seu actual estat.

Dit això, comencem. Quins són, doncs, els elements a considerar i que caldria debatre amb rigor, capacitat analítica i crítica i, especialment, coneixement i alternatives. Per mi són aquests, no necessàriament ordenats per nivell d’importància:

Recreació de la façana de la Biblioteca des de la plaça del Molí // Ajuntament de Molins de Rei

Recreació de la façana de la nova Biblioteca des de la plaça del Molí // Ajuntament de Molins de Rei

La nova biblioteca. La necessitat de la inversió:
És evident que tenim una biblioteca que no compleix amb els requisits que estableix el ja esmentat Pla de Lectura Pública de Catalunya. En aquest sentit i malgrat les millores que ja es van impulsar en el mandat anterior i que han continuat en aquest, l’actual Biblioteca Pau Vila no compleix cap requeriment en relació a la dimensió i a la dotació de l’equipament ni de l’equip humà que hauria de tenir la biblioteca pública de Molins de Rei.

Els projectes:
Cal considerar que el projecte anterior era molt més ambiciós que l’actual perquè considerava, a més de la biblioteca, altres necessitats. Contemplava també un auditori de 300 places, una cafeteria i un aparcament soterrat. L’actual preveu encabir la biblioteca en dues plantes de l’edifici d’El Molí. No estem parlant, doncs, del mateix.

La ubicació:
Tant la plaça de la Llibertat com la plaça d’El Molí, comporten, per un gran equipament com aquest, definir una nova centralitat. En el cas de construir la nova biblioteca a la plaça de la Llibertat i el nou Ajuntament al Molí la qüestió ja és d’una rotunditat definitiva.

L’edifici d’El Molí:
L’edifici d’El Molí és de propietat municipal fruït dels acords que es van fer en el mandat 1999-2003 amb els diferents propietaris del sector i que han permès el seu desenvolupament urbanístic i la construcció dels habitatges del carrer Pere Calders. Amb aquells acords l’Ajuntament es convertia en propietari de l’edifici emblemàtic d’El Molí i de la parcel•la on avui hi ha les plaques solars i de la resta de l’espai públic. Les dependències de l’antiga fàbrica Ferrer i Mora han estat parcialment ocupades pel propi Ajuntament (Escoles Taller), cedides a entitats, bucs musicals, o amb activitats econòmiques fins la jubilació dels titulars. El deteriorament d’algunes parts de l’edifici van aconsellar el seu desallotjament i l’estudi de mesures de conservació i tractament de tèrmits.

El Molí monument:
A ningú mínimament informat no se li hauria d’escapar que l’edifici d’El Molí té una component patrimonial i monumental de primer ordre i molt rellevant en la seva part menys visible i, en bona part soterrada. Els molins novament documentats tot just fa quatre anys, la part del soterrani que allotjava la maquinària industrial, el propi pas del Canal converteixen l’edifici en un element a conservar i museïtzar. Intervenir-hi requereix actuacions molt més importants que destinar dues plantes a biblioteca i la resta a altres serveis (per determinar).

Els usuaris també porten els seus ordinadors personals a la Biblioteca// Laura Herrero

imatge de l’actual biblioteca // Laura Herrero

L’urbanisme:
En funció de l’actuació a realitzar pot ser necessari modificar el Planejament Urbanístic. La parcel·la de la plaça de la Llibertat, destinada a equipaments, requeria ampliar la seva capacitat d’edificació per encabir el projecte de nova biblioteca+auditori+cafeteria. La proposta actual, d’encabir la nova biblioteca al Molí no requeriria, probablement, cap modificació atès que El Molí ja està destinat a equipaments. Això sempre que ens limitem, exclusivament a parlar de l’edifici d’El Molí. Però hi ha més coses.

La parcel·la d’habitatge de la plaça del Molí i el solar de la plaça de la Llibertat:
De manera paral·lela al tema de la biblioteca l’actual govern planteja d’una manera més o menys discreta una operació urbanística de gran volada. Reordenar tota la zona de l’edifici i de la plaça del Molí (on des del primer moment l’ajuntament disposa d’una parcel·la edificable destinada a habitatge, just on estan ubicades les actuals plaques solars) i traslladar aquesta edificabilitat a la parcel·la de la plaça de la Llibertat on ara hi ha l’aparcament de vehicles, que és on el projecte anterior contemplava la ubicació de la nova biblioteca. Tècnicament es concentra tota l’edificabilitat a la plaça de la Llibertat i s’allibera espai al Molí. A la pràctica es perd la zona d’equipaments de la plaça de la Llibertat perquè la parcel·la del Molí, agradi o no, no està ni estava previst edificar. Per això hi ha les plaques solars en una parcel·la de titularitat municipal.

“S’han fet estudis rigorosos en el sentit d’avaluar l’encaix de tota l’estructura administrativa de l’Ajuntament a l’edifici d’El Molí.”

El nou Ajuntament:
Si la nova biblioteca s’ubica a l’edifici d’El Molí, la necessitat present i futura de reubicar les múltiples dependències administratives de l’Ajuntament en un únic edifici s’esvaeixen per molts anys. Cap govern municipal ha prioritzat mai la construcció d’un nou ajuntament. Però des del moment en que la resta de prioritats s’han anat complint en els equipaments de titularitat municipal (per tant no parlem dels sanitaris o educatius, que també) com ara els: esportius (pavellons central i de La Sínia), el comercial (Mercat) i el cultural (Federació Obrera) és evident que el gran repte pendent és la nova Biblioteca i, per fi, l’Ajuntament. I a més s’han fet estudis rigorosos en el sentit d’avaluar l’encaix de tota l’estructura administrativa de l’Ajuntament a l’edifici d’El Molí. Obviar-ho no té cap sentit. I la multiplicitat de dependències municipals repartides per la vila (que encara han de ser més) així ho aconsella.

Per altra banda cal tenir ben present que com que bé que s’hauran de resoldre les necessitats dels propis serveis municipals s’utilitzarà l’espai disponible del propi Molí de manera que s’acabarà destinant un mateix edifici a diferents serveis (biblioteca, serveis administratius de l’Ajuntament). I segurament aquesta podria acabar sent la pitjor fórmula pel Molí. Un edifici mixt sense personalitat pròpia.

Els Plans d’Equipaments:
L’Ajuntament té aprovats i vigents dos documents necessaris i vinculats amb tot el que estem explicant: El Pla d’Equipaments 2006-2016 i el Pla d’Equipaments Culturals 2010-2015. Qualsevol proposta d’actuació que equivalgui a modificar els seus continguts ha de comportar, o una modificació dels Plans vigents o la redacció de nous Plans. I cal recordar que aquests Plans es van aprovar amb un nivell de participació vilatana prou important. És una tramitació èticament i operativa recomanable i necessària de la que, malauradament, ningú en parla. Però també és cert que si el govern se’l vol estalviar, pot fer-ho. No és gens seriós, però pot fer-ho. Ha governat sense Pla d’Actuació Municipal i més enllà de les queixes de l’oposició ha pogut fer-ho.

La protecció del Patrimoni:
El Molí, després de tot un mandat municipal, encara no és un edifici protegit. En el mandat anterior es van iniciar els treballs per fer-ho possible i, en base a informes tècnics es va evitar l’enderroc de la part coneguda com a foneria o taller mecànic (just al costat de la gran xemeneia) a l’hora d’urbanitzar la plaça. Ara sembla que es vol enderrocar, novament, aquesta part. Al no estar declarat com a BCIL (Bé Cultural d’Interès Local) i no estar ben clarament definides les zones a protegir, ens podem trobar que s’amputi una part també valuosa del recinte d’El Molí en aquesta operació. De fet el primer que s’anuncia que es farà és enderrocar.

La inversió i el finançament:
S’ha parlat amb una certa lleugeresa (per part de govern i oposició) de xifres d’inversió de l’anterior i de l’actual projecte de biblioteca, sense dir que es tractava de dos propostes ben diferents. La crisi ho castiga tot, també les finances municipals. Però una cosa és ajustar prioritats i projectes i l’altra és fer-los desaparèixer. Rehabilitar El Molí no serà barat i, la construcció d’una nova biblioteca o d’un nou ajuntament com tot projecte de mandat requerirà concentrar-hi tot l’esforç econòmic municipal en inversió i les ajudes supramunicipals que hi són i hi seran. Així s’ha finançat una part de les instal·lacions esportives del Barri del Canal i el Pati del Palau. Així es va finançar la Federació Obrera. Em sorprenen determinades alarmes en relació a l’endeutament (també del govern i de l’oposició). Hi ha un endeutament legal, un possible i un desitjable. El consens polític i social és la millor fórmula per assumir-lo. Sempre que es debati amb rigor. El mecanisme del “i tu més” s’hauria de deixar de banda.

Aquests són els apartats que crec, s’han de considerar. Segur que n’hi ha més, però aquests són prou rellevants. De tot plegat, com heu pogut veure, se’n desprenen molts temes i diverses derivades. Projectes més ambiciosos o més moderats, mes cars o barats, que afecten més territori o menys, només serveis culturals o serveis administratius, de major o menor protecció de patrimoni, amb construcció d’habitatges o sense, etc. etc.

“Jo només demano debat, diàleg, propostes. De tots. També de les forces majoritàries de l’actual oposició.”

Jo només demano debat, diàleg, propostes. De tots. També de les forces majoritàries de l’actual oposició. Saber el com, el què i qui ho defensa. Saber del model de vila. En aquest tema el govern peca per acció i l’oposició pot fer-ho per omissió. Seria bo i desitjable que el conjunts de molinencs poguéssim conèixer de primera mà que pensen els partits polítics i també les entitats representatives de la societat civil sobre què fer amb l’ajuntament i els seus serveis administratius. I amb la biblioteca i el seu model de gestió i de dinamització cultural. I si ens fa falta o no un auditori de 300 places. I quin model d’equipaments públics i privats i de gestió cultural volem per la nostra vila. De si acceptem construir habitatges a la plaça de la Llibertat i no un equipament cultural. I prioritzar i calendaritzar.

He dit al principi que aquest tema abastava mes que una biblioteca que ja de per sí és un gran equipament. No he volgut entrar en dades ni xifres. Aquestes, totes, serioses, documentades, ben defensades, haurien de sortir en el debat. I quan dic en el debat no em refereixo a dos minuts pautats en un debat electoral. Em refereixo a un debat específic, a nivell de vila, amb tots els agents implicats. Ja fem tard.

Si després de tot el que he apuntat no som capaços de fer-lo no haurem demostrat estar a l’alçada del moment ni de les possibles conseqüències. Una gran vila, socialment i cultural, tan activa necessita grans acords estratègics per avançar i hem de tenir la capacitat de generar debat per fer-los possibles. I el temps se’ns tira al damunt i  hi ha qui no està per aquestes coses.

Jordi Romeu, exregidor de Cultura de l’Ajuntament de Molins de Rei

 • dclosa

  Es lastimoso y constata, de que algo no funciona en comunicación local, lo que nos dice el Sr. Jordi Romeu, exregidor reciente en la agrupación de ERC, que nos dejó colgados con su dimisión sin su voto en el pleno de las ordenanzas municipales 2015, se haya tenido que enterar de la noticia via Viu Molins de Rei i a les xarxes socials (en un diagrama de xarxa social, els nodes són punts i els lligams són línies), que hay muchos puntos y pocas opiniones (lineas), y no por la asistencia a las ruedas de prensa, radio o TV , que el govern municipal (CiU i PSC) tanto utiliza y en las que ha presentat la nova Biblioteca a l’edifici d’El Molí.
  En una cosa estamos de acuerdo con el Sr. Romeu, y es que que ningún partido político local ni entidad de la vila , suponemos que por la sopa boba que reciben con las subvenciones, s’ha atrevit a impulsar eso de El Moli, segurament per la manca de ganes dels uns i la manca de convicció dels altres, ni organitzacions polítiques (siguin del govern o de l’oposició), ni els propis mitjans de comunicació locals , algunos de ellos como la Radio Municipal vinculada directamente a alcadía, de moment, es limiten al seguiment de la notícia.
  Discrepamos totalmente con el Sr. Romeu en eso de que “ tothom estarà d’acord a tenir una nova
  biblioteca” , ¿Qué quiere decir tothom? , ¿ Cuantos habitantes de Molins de Rei engloba ese tothom?, De momento solo se puede constatar una cosa : que convindrà que amb l’edifici d’El Molí s’hi ha de fer alguna cosa atès el seu actual estat.
  ¿Quien ha dicho que tenim una Biblioteca que no compleix amb els requisits que estableix el Pla de Lectura Pública de Catalunya? ,¿Dónde están los informes que lo atestiguen ?, ¿Qué puntos deberian mejorarse en la actual Biblioteca? , ¿La dimensió de 380 m2? : Se puede ampliar con los otros 380 m2 de la planta baja , ¿ La dotación? : Los libros actuales son más que suficientes , ¿L’equipament? : Es muy cómodo y accesibe, ¿L’equip humà? : Sería el mismo, o de la misma procedéncia, tanto con 2.400 m2 que con 740 m2 ….
  Es verdad, pero una cosa no tiene que ver con la otra, que a Molins de Rei le convedría un auditori de cómo mínimo de 300 places con cafeteria i un aparcament soterrat, y no tener que depender constantemente de los antipaticos de la cafetería del Foment o de La Peni
  Está bien recordar que el edifici d’El Molí se consiguió con una permuta amb els diferents propietaris del sector, Lo que no queda claro es todo eso del rascacielos de oficinas previsto…. También está bién recordar la part soterrada que allotjava la maquinària industrial del molí del segle XVIII, y que nada tiene que ver con los molinos de nuestros ancestros ubicados en Les Rascloses del Papiol. No entendemos todo ese trajin y follón, por una biblioteca, que se traen, de una parcel•la edificable destinada a habitatge, just on estan ubicades les actuals plaques solars) i la parcel•la de la Pl. de la Llibertat on ara hi ha l’aparcament de vehicles, etc . etc
  Nos alegra saber de primera mano, y por la de un exregidor en la anterior legislatura y en parte de la actual, que s’han fet estudis rigorosos en el sentit d’avaluar l’encaix de tota l’estructura administrativa de l’Ajuntament a l’edifici d’El Molí, y que creemos sería el mejor destino de dicho edificio, en contra de una nueva biblioteca. Ante la crisis económica que atravesamos, todos los economistas mundiales de prestigio lo ratifican, que España tiene un problema estructural , y “estructural” quiere decir que tenemos demasiados funcionarios y empleados públicos, y que no saldremos de esta, hasta que hagamos limpio con todos ellos, La dispersión de las dependencias del actual Ayuntamiento provoca una falta de control de las gentes, un desánimo, una falta de productividad, y una falta de optimización energética de las dependéncias, La espada de Damocles és, que cap govern municipal ha prioritzat mai la construcció d’un nou ajuntament a la de otros equipamientos, prefieren la anarquia y el descontrol de sus gentes para no ser controlados, y esto la ciudadanía no lo podemos permitir. El orden de prioritats para El Moli primero debe ser el nou Ajuntament y luego la nova Biblioteca.
  Queremos tansparéncia y queremos ver estos estudis rigorosos en el sentit d’avaluar l’encaix de tota l’estructura administrativa de l’Ajuntament a l’edifici d’El Molí, No té cap sentit la multiplicitat de dependències municipals repartides per la vila. Rehabilitar El Molí no serà barat i, per la construcció d’un nou Ajuntament com tot projecte de mandat requerirà concentrar-hi tot l’esforç econòmic municipal
  en inversió i les ajudes supramunicipals que hi són i hi seran. Hi ha un endeutament legal, un possible i un desitjable, i solucionar el problema “estructural” de la baixa productivitat en el actual Ajuntament es prioritari.
  Yo como ciudadano de Molins de Rei no estoy dispuesto, que en plena crisis económica, en la que estaremos inmersos hasta el 2021, me aumenten más mis impuestos municipales por un capricho electoral de unos cuantos, en un proyecto faraónico de 4 millones € 664 millones Ptas), para una biblioteca de 4.200 m2 , de la que ya nos arruinaríamos sólo en mantener su calefacción, y para la pirria de libros actuales que tenemos actualmente, sabiendo además que la tendencia de futuro es ir al libro
  digital en vez del cosido, a la desaparición de soportes en DVD’s , etc. etc.

  • Pablo

   Apreciado Sr, Dclosa. (Sustitúyase apreciado por cansino).

   No aprende, vuelve la burra al trigo.

   En anteriores comentarios referidos a la Biblioteca ya le indicaba que existen unos criterios internacionales para regular los estándares de este tipo de espacios.

   Estas pautas internacionales son fruto de un trabajo intenso de varios comités de expertos de la IFLA y la UNESCO.

   Las administraciones nacionales, autonómicas y locales, (en nuestro caso en colaboración con la Generalitat y la Diputación Provincial), trasponen esas pautas a la legislación local.

   Todo esto queda plasmado en el Plan de lectura pública de Cataluña.

   Como usted es incapaz de escuchar y aprender de los demás lanza preguntas que ya han sido contestadas…

   Supongo que por su cerrazon intelectual.

   Ejemplo:

   Modo “Dclosa” ON:

   ¿Quién ha dicho que tenim una Biblioteca que no compleix amb els requisits que estableix el Pla de Lectura Pública de Catalunya? ,¿Dónde están los informes que lo atestiguen ?, ¿Qué puntos deberian mejorarse en la actual Biblioteca? , ¿La dimensió de 380 m2? :

   Modo “Dclosa” OFF:

   ¿Quién lo dice?: (Los informes que usted pide son publicos).

   Lo dice nuestra legislación y los estándares de la Generalitat, (y el sentido común)…

   Sin aburrirle en detalles solo a modo de pequeño ejemplo de lo que la actual Biblioteca no cumple, (total, no se para que me esfuerzo, a usted se la sopla):

   Estándar sobre el Fondo Documental: 40.000 ejemplares

   Pau Vila: 18.965 ejemplares.

   Estándar sobre espacios especifico de formación con un mínimo de 10 ordenadores.

   Pau Vila: 6 puntos de consulta Internet. (Ni rastro de sala dedicada a formación).

   Estándar sobre puntos de consulta informática: 23 + 10

   Pau Vila: 2 +6

   Estándar superficie 2080 metros cuadrados.

   Pau Vila: 386 metros cuadrados.

   Estándar sobre puntos de lectura: 140

   Pau Vila: 52

   Mire que alguien incapaz de aprender de sus errores no escuche, lo asumo.

   Dios, nuestro Señor no le doto de ciertas habilidades.

   Pero por lo menos tenga la elegancia de expresar sus “soflamas” sin tirar de corta y pega en distintos mensajes…

   Criatura del altísimo, cúrreselo un poco.

   Reciba un abrazo, (sin roces sospechosos).

   • dclosa

    Estas tocat de l’olla !!

   • dclosa

    Si tan seguro esta de que la actual biblioteca Pau Vila es ilegal y no cumple con la normativa, no sea tan cansino, vaya al juzgado de guardia y ponga una denuncia , Yo por mi parte voy a leer de nuevo los posos del café. Dada la obtusidad evidente con Usted, ON/OFF , doy por concluida mi réplica.

    • Pablo

     Poco apreciado Sr,Dclosa,

     ¿Ve como sigue sin aprender?….

     Esto es como en Barrio Sesamo:

     Hoy niños vamos a aprender lo que no es un sinonimo:

     No cumplir con la normativa no es sinonimo de ilegal.

     Si me hubiese hecho caso y se hubiese documentado, (le advierto que no es cuestión de un par de días), sabría que las normas de las que hablo pertenecen al
     campo del derecho administrativo.

     Me gustaría ponerle dibujitos que le ayudasen a comprender la diferencia de conceptos entre derecho estatutario y derecho común….

     Lo de acudir al juzgado y poner en su conocimiento la comisión de un delito, en el
     caso que usted plantea, es como si yo intentase fornicar con mi hamster….

     Imposible y fuera de nuestro ordenamiento jurídico.

     Descanse alma candida, descanse…

     • dclosa

      fornique , fornique,….

     • marc

      KO Tecnic…tic
      .tac..tic.tac…quina lliço bufff sense cap argument.

    • alejo

     Le han pillado de nuevo no aprender de los errores es tan normal

     • dclosa

      déjate fornicar tu también como el hamster…

     • marc

      Tic …tac..tic.tac sense cap argument

     • dclosa

      Mejor que te vayas tu también a fornicar con el hamster !

 • jaume

  Sr Romeu. dos preguntas que no dice nada en todo su exposición ¿que presupuesto tenia el proyecto anterior del centro Cultural a la Plaça de la Llibertat? ¿ ERC en el programa electoral del 2011 que se presento a la municipales, que decia respecto al centro Cultural o Nova Biblioteca ? ¿ En su programa electoral decia algo de consulta o referemdum respecto al Centro Cultural o Nova Biblioteca ?
  Agraciendo que responda a estas preguntas para conocer los criterios claros o bien que nos posicionamos donde sopla el viento

  • Jordi Romeu

   Amb molt de gust.

   L’estimació genèrica que havien fet els serveis tècnics de l’AMB,
   redactors de l’avantprojecte de Biblioteca a la pl. de la Llibertat (el mateix equip redactor que el de la nova proposta) es situava lleugerament per sota dels 10 milions d’€, que s’estimava es podrien acabar situant per sota dels 9 milions amb la redacció del projecte definitiu.

   El Pla d’Equipaments Culturals intentava adjudicar costos a cadascun dels components del complex cultural i l’apliació era la següent:

   Biblioteca: 3.105.900 (Construcció) 511.560 (Equipament)
   Auditori: 1.594.000 (Construcció) 318.800 (Equipament)
   Espais comuns i altres (cafeteria i aparcament): 3.561.600
   Total: 9.091.860 (a manca del projecte definitiu)

   I és evident que en el programa electoral de la candidatura
   d’Esquerres x Molins de Rei, amb la que ens vam presentar el 2011 s’apostava per construir la nova Biblioteca a la pl. de la Llibertat i un dels
   pilars principals era el de la transparència i la participació. I el tema de la
   nova Biblioteca va ser un dels temes que vam posar sobre la taula.

   • marc

    Veient el programa electoral d’esquerra x molins de rei NO diu res de participacio o molt menys dr trsnsparencia(ja que es supossa a tots )

   • jaume

    Sento molt dir que al seu programa electoral del 2011 no deia res de participació i el preu segons la seva declaració al Viu Molins a data 04/04/2011 era la segúent : “L’avantprojecte de la nova biblioteca preveu un cost global d’uns 10 milions d’euros”. A més a totes les licitacions o avantprojectes o projectes l’IVA es exclos per tant a les xifres que voste diu s’ha d’afegir l’IVA en aquest cas 21% o sigui 1.909.290 € total la broma es al voltant d’uns 11 milions d’euros

    • Jordi Romeu

     Per cert, Jaume, m’agradaria poder conèixer la teva identitat. Així, quan ens trobem podríem parlar d’aquestes coses amb més comoditat. En conec molts de Jaumes, però veig que no a tots.
     Cap problema, com sempre, a donar respostes.Detallo a continuació la part de programa que feia referència a allò que dieu que no hi era. I és una llàstima que no s’hagi pogut aplicar en el present mandat. I així, també, la resta de formacions polítiques, noves i velles, podran prendre’n bona nota. El format no trasllada correctament l’original. En relació al tema de les xifres ja contemplaven l’estimació de l’IVA.

     Esquerres per Molins de Rei
     Carrer Major,52
     http://www.esquerra.cat/molinsderei

     2015 Les Esquerres Ara Sumem. Amb Tu Farem+

     Un govern millor, de proximitat i més transparent.
     Una governança amb més participació de la
     ciutadania.
     1. L’Alcalde i el govern d’Esquerres per Molins de Rei periòdicament retran comptes a la ciutadania en actes públics a les Associacions de Veïns i Veïnes i altres
     equipaments municipals.
     2. L’Alcalde i el govern d’Esquerres per Molins de Rei sempre estarà en disposició d’atendre les demandes dels veïns i veïnes, i a més a més, establirà canals específics
     d’atenció al ciutadà a través dels diferents mitjans i equipaments de titularitat municipal.
     3. El govern d’Esquerres per Molins de Rei publicarà els documents, informes i memòries necessàries per a ser una administració més transparent, complir amb el deure d’informació i poder facilitar el seguiment de l’acció de govern per part de la ciutadania.
     4. L’Alcalde i el govern d’Esquerres per Molins de Rei entrarà a la governança digital i tindrà un espai a la xarxa on el regidors i regidores podran explicar les accions i punts de vista de les seves regidories.
     5. L’Alcalde i el govern d’Esquerres per Molins de Rei farà un salt qualitatiu en la participació dels molinencs i molinenques en la presa de decisions públiques. Per això, enfortirem els canals de comunicació, impulsarem processos de participació, i crearem òrgans permanents de participació efectiva tal com marca el Pla de Participació aprovat el 2007.

     • marc

      Aixo son les normes generals si pot tirar mes endavant i a l’apartat cultura diu . Iniciarem al final de la legislatura la construccio del centre cultural a la plaça de la llibertat. En aquesta part no es parla de participacio. Les seves apreciacions que tot es realitza mitjançant consulta la fan tots els partits i tots diuen per qualsevol actuacio que s’ha parlat amb la gent implicada…..pero parlar metaforicament de consulta que vol dir ? Posar urnes per que la gent doni la seva opinio ? Pregunta oberta o tancada ? Amb quina participacio tindria validessa ? En poques paraules s’ha de definir les regles del joc i no parlar el concepte metaforicament. Per fer un cafe cap problema ja que en fet mes d’un. I agrair el seu to , encara que tinc un altra punt de vista en aquesta ocasio en altres estem d’acord

     • dclosa

      marc : Recuerde que el Rr. Romeu con la frase “Per cert, Jaume, m’agradaria poder conèixer la teva identitat”, no se refiere a usted para tomar un café , se refiere a jaume

     • dclosa

      Bueno…. Dado que el Pisuerga pasa por Valladolid, cojo la frase que aún sabiendo que corresponde al gobierno, podría servir aplicada a la formación política local de ERC , “Esquerres per Molins de Rei periòdicament retran comptes a la ciutadania” , Aprovecho por preguntar : ¿ Dónde podemos ver las cuentas de ERC-Molins ? , ¿ Los 380 € ( 63.000 Ptas) que cobran por pleno y barba a dónde van a parar, a la saca de cada regidor o a la caja común ? , ¿ Y los que reciben anualmente en vena del mismísimo Ayuntamiento?. Sabemos de las cuentas de la CUP y de sus concursos, y algo sabemos de ICV , pero de las demás formaciones locales CIU, PSC, PP , que tanto se llenan la boca con la “transparencia”, no sabemos nada, nada de nada, de dónde van a parar los dineros de nuestros impuestos municipales.

     • dclosa

      ¿ Estan en el Carrer Major,52 , o están acogidos en el hotel de entidades de la Federació Obrera ?

 • Pablo

  Apreciado Sr. Romeu.

  Gracias por la claridad en la exposición.

  Como usted apunta, a muchos ciudadanos nos gustaría conocer al detalle cuales son los planes y prioridades de las formaciones políticas que concurrirán a las próximas municipales respecto a este tema, pues en función de las prioridades y propuestas que dichas formaciones asuman,nosotros como electores dispondremos de un dato mas para emitir un voto acorde a nuestras prioridades personales.

  Tan solo permítame una pregunta, en un hipotético escenario en donde la corporación municipal se viese en la disyuntiva de elegir entre construir un nuevo ayuntamiento o construir la biblioteca, usted, a titulo
  personal, ¿por que opción se decantaría?.

  Gracias de antemano por la respuesta.

  • Jordi Romeu

   Precisament la meva aportació la faig per ajudar a prendre les millors decisions. Els grans projectes acostumen a cobrir el període d’un mandat, com per exemple ha estat el cas del Mercat o la Federació. El present mandat ha estat una oportunitat perduda per avançar en el projecte de la biblioteca i el conjunt de regidors haurien d’acordar, a ser possible amb àmplies majories, les prioritats en inversió i finançament dels grans projectes de la vila. No es tracta, doncs, de què faria jo ara (en el seu moment ja vaig treballar en les dues direccions), sinó de què farien els que tenen, avui, la responsabilitat de fer-ho.

   • Pablo

    Sr. Romeu,

    Es obvio que usted ahora no tiene la responsabilidad de hacerlo.

    Sobre que priorizarían las formaciones políticas que concurran a los próximos comicios deberían responder ellas mismas a la hora de presentar sus programas.

    Esperemos que tengan a bien hacerlo, es decir que los programas que presenten desgranen
    contenidos y no se limiten a plasmar propuestas genéricas, sin compromisos, que acaban sirviendo solo de “brindis al sol”.

    Suele ser habitual que quienes se han dedicado a la política tengan la fascinante virtud de eludir respuestas directas.

    Mi interés por saber que priorizaría usted, como ciudadano de a pie, no como político con o sin responsabilidades, es por que deduzco de su articulo de opinión que es una persona con criterio y escuchar la opinión de alguien con criterio siempre es beneficioso para formarse
    una opinión critica, (independientemente de si ese alguien a tenido o tendría capacidad de decidir sobre ello).

    De todas formas gracias sinceras por su respuesta.

   • dclosa

    Bueno,, Según declaraciones en la Radio Municipal RMdR , el viernes día 13 por la mañana, de la candidata a alcaldesa de ERC en las próximas elecciones Sra. Silvia Guillen ( ERC) a ella le gusta eso de la nueva biblioteca en el Moli, Lo de la consulta popular és simplemente una cortina de humo de cara a las elecciones…. Vivir para ver…

 • dclosa

  Una cosa está clara, que para ser regidor en el Ayuntamiento de Molins de Rei y aguantar 2 legislaturas como ha aguantado el Sr. Emilio Ramos del PP , no hay de ser muy listo. A pesar del apoyo incondicional y explicito con su voto ene l pasado pleno del 29 de enero, en contra a la solicitud de los grupos ERC + ICV + CIU de hacer una consulta ciudadana, Este señor de opinión dudosa y voto fácil, no sabe ni dónde está la Bilblioteca ni la ha pisado siquiera. Ahora en declaraciones, en la mañana del vienes dia 13 en la Radio Municipal RMdR pone en cuestión su voto y apoyo a sus socios de gobierno PSC + CIU , indicando que el coste de 4 millones de € que dicen va a costar la nueva biblioteca es falsa, que su coste va a ser el 40 % del Presupuesto Municipal 40 % de 30 Millones € = 12 Millones € , y que el edificio del Moli , con todos los servicios, AUDITORIO , con cafetería , con PARKING ,… ¿Quien ha dicho que hay AUDITORIO y PARKING ? , La pregunta es : ¿Está preparado este señor para representar a alguien y con tan voto fácil,… sin enterase de las cosas ?, ¿ Tan difícil es entender las cosas?

 • Pingback: Mario Aguilera: Pau Vila, la biblioteca possible per a tots | Viu Molins de Rei()

 • Pingback: L’informe històric del Molí no recomanava enderrocar la foneria | Viu Molins de Rei()

 • Pingback: La nova planificació del sector del Molí no impedeix el possible trasllat de l’Ajuntament | Viu Molins de Rei()