ERC proposa accions per fomentar l’ús de la bicicleta i la creació de noves bosses d’aparcament

Esquerra posa sobre la taula un seguit de mesures per fomentar l’ús de la bicicleta a Molins de Rei. A més, proposa dues localitzacions per fer zones d’aparcament gratuïtes: Ca n’Iborra, al barri de la Granja, i l’antic espai de Mobles Elefant, a l’avinguda Barcelona.

Després de l’aprovació del Pla de Mobilitat, els propers passos de l’Ajuntament de Molins de Rei seran la redacció d’un Pla Director de Bicicleta i un altre Pla Director sobre Aparcament. El govern municipal ha demanat a la Diputació de Barcelona col·laboració per tal de fer una radiografia del municipi abans de posar-se a treballar en aquests dos documents i els grups a l’oposició també han tingut oportunitat de dir-hi la seva.

En aquest context, ERC Molins de Rei proposa un seguit de mesures per fomentar l’ús de la bicicleta. Aquestes són la creació de carrils bici que uneixin els barris del municipi amb el centre, fer un pla d’aparcaments de bici, difondre un mapa de desplaçaments en aquest mitja de transport o fer una xarxa d’itineraris de natura, salut i lleure per fer en bicicleta. També una bonificació dels impostos municipals per aquelles empreses de repartiment que facin ús de la bicicleta.

Pel que fa al Pla Director d’Aparcament, ERC aposta per crear àrees d’aparcament gratuït per disminuir la mobilitat en vehicle privat pel Centre Vila. Els republicans inisteixen que dues d’aquestes bosses d’aparcament s’haurien de situar a Ca n’Iborra, al barri de la Granja, i a l’Avinguda de Barcelona, on es trobava l’empresa Mobles Elefant, i així dotar l’estació de tren d’una zona d’aparcament. L’Ajuntament porta negociant per aconseguir fer un parquing a Ca n’Iborra des de fa mesos. Per últim, ERC també proposa bonificacions als vehicles elèctrics quan aquests facin ús de la zona blava o promoure la gestió privada dels aparcaments de llarga durada.

Recomanacions personalitzades