La PAH passa a formar part del Consell de Seguiment de la Crisi

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca s’incorpora a l’òrgan municipal que agrupa als diferents agents socials i econòmics per lluitar contra la crisi econòmica des de l’àmbit local. La PAH ja ha presentat 8 propostes d’actuació que l’Ajuntament podria incloure en el pressupost de l’any vinent.

Activistes de la PAH reivindicant-se a la seu del BBVA // Jose Polo

Activistes de la PAH en una acció feta a l’avinguda Barcelona // Jose Polo

L’òrgan que reuneix a diferents agents socials i econòmics per lluitar contra la crisi a nivell municipal, el Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica, encara no comptava amb la presència de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH). Tot i que l’ens que marca les pautes al govern municipal per mirar de sortir de la crisi de la millor manera possible només té dos anys de vida, en aquell moment la PAH no existia com a tal a Molins de Rei. Ara que ja ha consolidat la seva activitat, passa a formar part del Consell de Seguiment de la Crisi gràcies a una votació feta durant el ple municipal del mes de juliol i que s’ha resolt amb el vot favorable per unanimitat de tots els grups municipals.

Només aprovar-se la seva adhesió, representants de la plataforma han fet entrega als partits polítics de vuit propostes per lluitar pel dret a l’habitatge digne. Entre aquestes hi ha noves idees com l’impuls de noves maneres de compartir pis a través d’una xarxa informativa i la lluita de manera més clara contra el mobbing immobiliari.

Entre les vuit propostes també es troben altres que ja es troben recollides al Pla d’Habitatge, com la creació d’un cens d’habitatges buits, garantir noves fórmules d’accés a l’habitatge com la masoveria urbana o impulsar ajudes per fer front al rebut de l’aigua i altres subministraments bàsics a les famílies en risc de desnonament.

Algunes d’aquestes propostes fetes per la PAH, així com les aportades per altres entitats socials i econòmiques que formen part del Consell de Seguiment de la Crisi, seran tingudes en compte per l’equip de govern a l’hora d’elaborar el pressupost municipal de l’any vinent. En total, l’equip de govern ha rebut 41 propostes.

Consell de Seguiment i Taula Local d’Habitatge

La PAH ja havia assistit com a convidat a l’última reunió del Consell de Seguiment de la Crisi però ara serà un membre de ple dret. Aprofitant que es debatia la seva entrada a la sala de plens, diferents grups municipals van felicitar la PAH Molins de Rei per la seva feina feta durant els últims mesos.

La incorporació de la PAH al Consell de Seguiment de la Crisi es suma a la creació de la Taula Local d’Habitatge, que es va reunir per primer cop al juliol, asseient a la mateixa taula a l’Ajuntament, partits polítics, associacions de veïns, Càritas, Creu Roja, tècnics municipals i la PAH. En aquesta Taula es treballaran concretament totes les propostes relacionades amb la temàtica de l’habitatge.

Recomanacions personalitzades