Jordi Juárez: Liquidació del pressupost 2013, llums i ombres

jordi juarez webEl passat dia 27 de març, el govern va donar compte en el Ple de l’Ajuntament de la liquidació del pressupost del 2013, cosa que ja havia fet amb anterioritat amb comunicat i roda de premsa. Aprofito el moment per fer diferents aclariments i posar llum en tot allò que el govern municipal no diu públicament als mitjans, però que els números sí expliquen.

La liquidació del pressupost del 2013 s’ha tancat amb un saldo positiu de 977.110 €, un endeutament financer de 19.755.000 €, amb una ràtio d’endeutament financer del 75,2%, una inversió executada de només 2.139.000 € i una inversió amb partides finançades i assignades però NO executades de 3.706.000 €.

Aquestes, en resum, són les fredes xifres, això, és totalment matemàtic i objectiu. El que és subjectiu, és el triomfalisme i autocomplaença del govern sociovergent en la presentació d’aquesta liquidació, on expliquen que és un èxit, un model de bona gestió, i que ho fan molt però que molt bé. Ara bé, no expliquen tota la veritat dels números i només posen llum en allò que els convé i deixen en la penombra allò que no interessa explicar i que els molinencs haurien de conèixer. Doncs, donem-li llum a tot allò que no s’ha explicat:

Per què la liquidació del pressupost ha aconseguit un resultat positiu de 977.110 €? És fruit d’una meravellosa gestió? El govern té el remeï que els grans estadistes i economistes no troben? Doncs NO, el gran secret d’aquest resultat positiu que els ha caigut del cel i ha salvat els números del govern sociovergent ha estat l’impost de Plusvàlua que s’ha liquidat molt per sobre del que havia previst el govern, concretament 706.000 € més del que havien pressupostat, una quantitat que representa el 72,3% del superàvit obtingut. Aquesta excel·lent dada, per molt que no s’expliqui per part del govern sociovergent, no té res a veure amb la bona gestió, sinó que es produeix per fets circumstancials i externs al govern com les operacions immobiliàries i determinades herències. En canvi, moltes altres expectatives d’ingressos que si tenen una relació més estreta amb la gestió del govern han quedat molt per sota del previst, és el cas de la taxa de Llars d’Infants, la del Mercat, la de llicència d’obertura d’establiments, la d’ocupació de la via pública i la de subsòl.

Pel que fa a l’endeutament de l’ajuntament de Molins de Rei, ens han explicat que gràcies a la seva bona gestió, han aconseguit reduir-lo. El que no expliquen és que s’han vist obligats a reduir-lo tant sí com no per les restriccions derivades del Pla Financer de l’Ajuntament i el nivell d’endeutament que havien assolit. Si ens fixem en el nombre absolut, continua en MÀXIMS HISTÒRICS, gairebé 20.000.000 d’euros, fet que el situa molt per sobre de l’endeutament del 2011, 2010, 2009… i que a més no permet a l’Ajuntament realitzar noves operacions per finançar inversions molt necessàries per la vila.

D’altra banda, un punt que resulta per a mi, certament polèmic són els 3.700.000 € pressupostats en el 2013, amb finançament existent i que finalment no s’han utilitzat. Aquests diners, i segons el que regula les “Bases d’execució del pressupost” passen automàticament a l’exercici del 2014 i poden canviar de partides i anar destinats al que l’alcalde decideixi sense passar per una participació prèvia ni cap mena d’acord ni discussió ni tan sols del Ple de l’Ajuntament. És a dir, que el que s’aprova en els pressupostos del 2013 i no s’arriba a executar, l’any següent passen a ser uns diners que l’alcalde pot decidir a plaer a on van a parar. Aquest fet atempta al model de participació, implicació i fiscalització que la ciutadania i l’oposició haurien de tenir dels diners públics i les decisions de vila que tant ens afecten a tots plegats.

I per acabar, un últim apunt, aquest 2013 ha estat el primer exercici en què la gestió i la recaptació dels tributs municipals estaven plenament externalitzats que anaven a càrrec de l’ORGT i la Diputació de Barcelona. Si ens fixem en les dades de la liquidació de l’IBI es pot observar que s’ha perdut capacitat de recaptació en gairebé 2 punts percentuals respecte a el 2011, passant del 94,01% al 92,15%, el que significa una disminució de la capacitat de recaptar uns ingressos que d’altra banda li pertoquen a les arques de l’ajuntament. Això requereix una anàlisi a fons del funcionament d’aquesta delegació de competències impulsada pel govern.

En resum, no és or tot el que lluu i no ens podem quedar, només amb el triomfalisme oficial de les rodes de premsa i comunicats del govern sociovergent, perquè si rasquem i investiguem, ens adonem que les xifres i la gestió no són tan bones com ens volen fer creure.

 • dclosa

  Lo que els diu el Sr. Jordi Juarez (nou cap ERC-Molins) ( llicenciat història, professor pública) no dona llum, ni aporta res, i és un copia íntegra de lo que ja ens va dir el Sr. Oriol Romeu (EN-Molins) . el passat dia 27 de març, en el Ple de l’Ajuntament sobre la liquidació del pressupost 2013.

  Bo seria que per culturitzar a la ciutadana , quelcom partit polític, per comptes de promocionar tasts de vins i d’ alcohols, o concurs culturals amb diners municipals (CUP), es fes un curs d’economia de gestió pública o un concurs a la radio municipal (amb premi de pastisseria) per aclarí els conceptes : liquidació
  del pressupost, saldo positiu, endeutament financer ,ràtio d’endeutament financer, inversió executada, inversió amb partides finançades i assignades però NO executades, model de bona gestió, fer-ho molt però que molt bé, resultat positiu, gestió meravellosa , resultat positiu caigut del cel, salvar els números, impost de Plusvàlua , operacions immobiliàries 2013, herències 2013 , taxa de Llars d’Infants, taxa i ruina del Mercat municipal, llicència i estadístiques d’obertura d’establiments, endeutament de l’ajuntament, etc , etc.

  I per acabar, un últim apunt, Sembla que ERC embogit per lo de d’independència, i dopas per el cobrament puntual des sous dels seus regidors, fa poca oposició municipal, sembla de que no té arguments per fer d’ oposició , i que ja dona per bo i amortitzada l’iniciativa de CIU de fer una biblioteca de 1800 m2 al edifici del Moli, per comptes de fer un nou Ajuntament que aglutini totes les diferents àrees administratives de la Corporació , disperses ( èxode) per tot Molins.

 • dclosa

  Lo que els diu el Sr. Jordi Juarez (nou cap ERC-Molins) ( llicenciat història, professor pública) no dona llum ni aporta res, i és un copia íntegra de lo que ja ens va dir el Sr. Oriol Romeu (EN-Molins) . el
  passat dia 27 de març, en el Ple de l’Ajuntament sobre la liquidació del pressupost municipal del 2013.

  Bo seria que per culturitzar a la ciutadania de Molins de Rei, quelcom partit polític, per comptes de promocionar tasts de vins i d’ alcohols, o concurs de projectes culturals (CUP) amb diners municipals, organitzés un curs d’economia de gestió pública o iniciar un concurs a la Radio Municipal (amb premi de pastisseria, inclòs) per aclarir els conceptes de : liquidació del pressupost, saldo positiu, endeutament financer, ràtio d’endeutament financer, inversió executada, inversió amb partides finançades i assignades però NO executades, resultat positiu , gestió meravellosa, taxes plusvàlua, texes operacions immobiliàries, taxes herències, taxa Llars d’Infants, taxa i ruína del Mercat municipal, taxes i número de llicències d’obertura d’establiments 2103 = 0 , endeutament, etc etc

  Sembla que a ERC-Molins tot li va bé, fa poca oposició municipal, i dona ja per bo i amortitzada l’iniciativa de CIU de fer una biblioteca de 1800 m2 al edifici del Moli, per comptes de fer-hi
  les estàncies per un nou Ajuntament que aglutini totes les diferents àrees administratives de la
  Corporació, disperses com l’ èxode per tot Molins.

  • Lluis Garcia

   Hi ha una cosa que oblida com sempre. Si es fa una Biblioteca al Moli amb les mides necesaries per una població de + 20.000 habitants tens una subvenció de la Diputació. Si realitzes un Ajuntament Nou no tens cap subvenció i aixì pots fer un curs de deute, pagament i etc….

   • dclosa

    No és necessari ser un as de les finances ni haver fet cap curs d’economia per entendre
    que l’actual estructura de les dependències de l’Ajuntament de Molins de Rei , fa anys que esta perdent aigua i la efectivitat i productivitat , una de les més baixes del Baix Llobregat- centre.
    Solsament posant un rellotge únic per fixar, estalvi de lloguers, unificar les centraletes telefòniques, unificar les recepcionistes, impressores, A/A, calefacció, comptadors de llum, gas, aigua, etc, etc. ja és milloraria un 20 % el Pressupost Municipal , i per lo tant una reducció del 20% al nostre rebut del IBI.

    No ens tenim d’impressionar per obres faraòniques dels polítics ( panels solars Moli) ni d’esser tant dependents de subvencions (AMB jardí Palau) , tenim d’esser més pragmàtics i objectius, millorant la tan necesaria “productivitat” de l’Ajuntament de Molins de Rei.

    • Josep Lluis

     Abans de dir segons que coses s’hauria de pensar una mica… perquè pot caure en un desproposit.. El capitol II que es la part que voste diu (rellotge únic, estalvi de lloguers, unificar centraletes, etc etc etc. En aquest capitol s’inclou l’enllumenat públic, el col·legis i poliesportius, el servei de jardineria, servei de neteja i escombreries, cotxes policials, etc etc etc. O sigui vostè diu que d’una partida de 9.430.390,79 € voste estalviaria un 20% del pressupost (5.200.000 €) COm a mínim per no dir un altra cosa AL·LUCINANT Com diu en el primer post seria bo començar per voste mateix un curs de pressupostos no es tracta de mirar numeros al final sino de les partides de que es composen

     • merce

      Tranquil josep lluis est nou en els comentaris i per tant no coneixes al closa ( abans teresa )a ell li sembla que te coneixement perque escolta campanes pero no te ideia on es el campanari. Ara si tant bones ideies es creu que te aprofitar-les i crei un partit i es presenta a les eleccions municipals almenys riurem una mica

     • dclosa

      Jo no dic res del capitol II Al·lucinant vosté ! ….

     • merce

      Es el capitol II . Ara ha veure si el closa ens diu com estalviar 867 milions de pesetes anuals en lloguers,centtrals telefoniques, gas..,electricitat . I ens il.lumines amb quina es la quantitat que es destina ara mateic. Crack

     • Josep Lluis

      Té rao Sr.Closa es el capitol II, una vegada reconeguda l’errada, entenc que la seva proposta s’ha de desenvolupar una mica ja que segons les seves apreciacions reduir un 20% del pressupost es 5.200.000 € i el pagament de IBI es de 8.570.656,47 € per tant segons voste es podria estalviar en el pagament quasi un 61 %.
      Per aquest motiu podrieu desenvolupar la seva proposta tenim en compte quina es la despesa d’un Ajuntament al Pati Palau (sense cap subvenció) la seva reforma i acondicionament ?. Quines son les despeses en lloguer d’equipaments municipals, despesses energetiques ?
      Com es una proposta que vostè creu viable la pot desenvolupar té totes les eines a les partides del Pressupost 2014 penjat a la web i llavors amb el desenvolupament de la seva proposta podrem dir AL·LUCINANT per un costat o per un altra. Aquest es el repte

     • dclosa

      Ningú, ni el actual govern municipal (CIU+PSC+PP) ni la oposició , ni cap partit polític local està interessat en millorar la productivitat i les dependències del actual Ajuntament, “A rio revuelto, negocio de pescadores” mentre ells segueixin cobrant els seus sous puntualment cada mes.

      Aquí no hi ha espai suficient per aixó que em demana vostè, ja que requeriria d’un estudi específic , d’aquells que quantels hi interessa tan predisposats estan els de CIU- Molins, per que ho faci la Diputació de Barcelona. Tampoc s’atreveixen a fer un estudi d’audiència EGM (Estudi General de Medis ) de la Radio Municipal que depèn directament de l’ alcaldía, per no mostrar el ridícul

     • merce

      Al.lucinst es ls segona vegada en menys d”un mes que dues persones diferents li fan una pregunta i com sempre cap resposts…..la culpa es dels altres. Si tenia poca credibilitat ara ja cap……

     • Josep Lluis

      Al.lucinat , Al.lucinat la seva resposta per un repte. Amb unes excuses….- sembla a les persones que tant critica, el politics-, desviant l’atenció en un altra lloc per d’aquesta manera escórrer una proposta seva que vol dir que no té ni cap ni peus, hi ha gent que parla per parlar, vostè escriu per escriure sense cap més argument …com diu altre comentarista d’aquesta noticia que no té cap credibilitat , sap greu però per la seva resposta sembla que té gran part de rao.

     • dclosa

      Lo llastimós, és que ingú, ni del actual govern municipal (CIU+PSC+PP), ni la oposició , ni cap partit polític local, està interessat en millorar la productivitat i les dependències del actual Ajuntament, “A rio revuelto, negocio de pescadores” , mentre ells segueixin cobrant els seus sous puntualment cada mes.

 • Josep Lluis

  Benvolgut Sr. Juarez.
  En primer lloc com a candidat a la Llista d’ERC a les properes municipals restaria be que en matèria econòmica no faci el típic “copiar i enganxar “ del seu company Jordi Romeu.
  Com diu les xifres son fredes i això és totalment matemàtic i objectiu pes per això que s’han de donar com a mínim totes les dades les següents:
  Endeutament de l’Ajuntament de Molins de Rei :
  L’any 2011 el seu endeutament es de 19.810.148,39€ i s’ha d’afegir el 2012 el Pla de Pagaments a Proveïdors ( factures no pagades en diferents anys ) que s’afegeix amb deute de 3.565.370,79 € – On el seus companys de partit critiquen fermament – Per tant el deute es de 23.375.519,18 € i s’ha reduït a 31/12/2013 a 19.755.674,59 € o sigui una reducció de 3.619.844,59 €.
  Afegir que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts amb una deute de 8.096.000 € a l’any 2012 el seu alcalde ( Sr. Junqueres) s’acull a 2ª Pla de Pagaments a Proveïdors amb un préstec de 373.000 € .Sembla que la posició a 3Km es diferent si esta al govern o a l’oposició… com a mínim coherència
  Desprès entenem com a pecat de principiant diu” que els diners no executats amb finançament existent i no s’han utilitzat poden anar destinats al que l’Alcalde decideixi “.
  En primer lloc si son diners amb finançament (d’altres Entitats) s’han de destinar a la subvenció demanada; en segon lloc decideix un govern municipal no pas un Alcalde ; per últim parla molt de la paraula “participació” però m’agradaria conèixer que vol dir participació:
  · El pressupostos ho realitzaran participatius ?
  Quin serà el grau de participació dins d’un pressupost
  · Am quina representativitat ?
  Si es un grup de 20 persones i com sempre vinculades a partits politics o amb un grau important per pertànyer a alguna entitat que rebi subvencions
  · Es realitzarà una consulta ?
  Amb quin grau de participació seria decisiva.

  Per últim crec que desprès dels últims anys de la “bombolla” a tots els nivells, com a mínim que un Organisme Públic en aquest cas l’Ajuntament de Molins de Rei alhora de fer un pressuposts a l’apartat ingressos” no faci volar coloms” i a les despeses en tirem la “casa per la finestra”; perquè desprès arriben les deutes i qui las paguen? Els politics No , els ciutadans: Segons la seva percepció econòmica sembla que tornem a trobar necessari un altra vegada a l’endeutament

  • dclosa

   Josep Lluis : Veig que coincideix amb mi en lo de “copiar i pegar “ , que ha fet el nou candidat de ERC-Molins a l’alcaldía, però crec que no ha entès realment lo que el candidat ens vol realment transmetre.

   En primer lloc, la comparativa de l’endeutament de Sant Vicens dels Horts, no és comparable a la de Molins de Rei , que està a anys llum de la nostre deute, En tot cas ens tindriem que preguntar el perquè, tinguen els mateixos serveis o més i amb 28.000 habitants respecte als nostres 24.000, la nostra deute és tan elevada.

   En segon lloc, quan el Sr. Juarez/Romeu ens diuen “que els diners no executats amb el pressupost del 2013 que no s’han utilitzat, poden anar destinats a lo que l’alcalde decideixi”, no li falta raó, és veritat i no és pecat de principiants, ja que encara que en el finançaments d’obra
   pública (d’altres Entitats) no s’inclouen dins de les despeses del pressupost municipal i s’han de destinar exclusivament a la subvenció demanada, sobre el remanent no gastatdel pressupots, el govern actual, al estar en majoria, poc l’importa si la decició la pren el govern o l’alcalde, i aquest govern (CIU+PSC+PP) amb una alcaldia bicèfala de compromís, sempre ho decideix l’alcalde, i per tant no hi ha “participació” de l’oposició, que també representa a bona part de la ciutadania de Molins de Rei.

   Coincideixo plenament amb vostè de que les deutes públiques mai les paguen els politics de la seva butxaca, i son sempre els ciutadans ” de a pié” els que ho paguen, encara que estiguem visquén amb precari per lo de la crisi econòmica. Per els politics i per els seus sous ho hi ha mai crisi.