Joan Albert Fabra: En resposta a Rigau sobre el boicot a les proves de competències bàsiques

Joan Albert FabraSenyora consellera, no sé si es dignarà a dedicar-li 3 minuts a la lectura de la meva contestació a les seves declaracions, però crec que seria profitós per a vostè a l’hora de plantejar-se més encertadament el que suposa el boicot que alumnes del meu institut (Lluís de Requesens) i d’altres van perpetrar contra les proves de competències bàsiques els passats dimecres 19 i dijous 20 de febrer, per tal d’evitar declaracions polèmiques.

Abans de tot, posar de manifest què reivindiquem els que vam secundar el boicot:

  1. L’aprovació de la llei Wert. Tinc entès que a vostè tampoc li agrada gaire, així que no entraré en detall criticant els aspectes més retrògrads de la mateixa que han posat en estat d’alarma a la comunitat educativa de tot l’Estat Espanyol.
  2. Les notòries retallades pressupostàries que ha dut a terme la seva conselleria, que han deixat en un preocupant estat de precarietat econòmica a molts dels centres d’ensenyança pública.
  3. Tots els efectes col·laterals, desitjats o no, que han comportat i comporten tal precarietat i que atempten contra diversos principis bàsics de qualitat educativa (des de la massificació de les aules fins a la falta de poder adquisitiu per a reparar o millorar els centres i adquirir nous recursos pedagògics, passant per l’empitjorament de les condicions laborals dels professors).

Vostè ha titllat el nostre posicionament “d’actitud equivocada”, per haver barrejat l’acció educativa amb la suposada acció reivindicativa, i ha afirmat que tots els alumnes en edat escolar tenen el dret i l’obligació de participar en les activitats programades. Després, ha defensat a les competències bàsiques indicant que “d’aquestes proves en sorgeix informació individual de cada alumne, un informe per a la família i el centre i el sistema té més informació”.

Primer de tot, el boicot no ha estat una acció “suposadament” reivindicativa, sinó que ha estat una acció reivindicativa en tota regla. No intenti negar legitimat al que és legítim però va en contra dels seus posicionaments.

Segon: les proves de competències bàsiques tenen una finalitat educativa més que qüestionable. Vostès, la classe política, les utilitzeu per tal de justificar moltes de les mesures programaries partidistes que adopteu, quan la seva representativitat ha estat posada en entredit per alumnat i professorat en no poques ocasions.

Tercer: La seva hipocresia descarada envers a la rigidesa dels drets i deures dels estudiants respecte al compliment de les activitats “programades”, sent vostè una de les abanderades contra la llei Wert i estant a favor, ho hagi declarat obertament o no, de la seva desobediència.

Senyora consellera, dit això, no cregui que no sabem que utilitza els resultats de les ja qüestionades competències bàsiques per justificar la seva argumentació partidista sobre els continguts del programari educatiu i les reformes preses en la totalitat de l’àmbit , i entenc que la preocupi que els estudiants hagin trobat una manera efectiva de posar-la en entredit a vostè i a les seves mesures i de deixar literalment cega a la seva conselleria.

Més li val que comenci a tenir més en compte les opinions majoritàries de la comunitat educativa a la qual ha de servir, doncs ja ha vist que els i les alumnes tenim eines per dificultar el desenvolupament de les seves funcions, i ens està forçant amb el manteniment de la seva actitud equivocada a posar-les en pràctica.

Joan Albert Fabra, membre del SEPC Molins de Rei

Recomanacions personalitzades