S’incorporen els 9 últims aturats que es beneficien dels plans d’ocupació

Nou persones treballaran durant els propers sis mesos com a peons d’obra, peons forestals i agents cívics, agafant el relleu als seus predecessors. Aquest és el tercer i últim semestre dels plans d’ocupació 2012-2014 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a Molins de Rei.

La brigada d'obres ha actuat al pas de vianants de la plaça de la Vila amb Pere Calders // Ajuntament de Molins de Rei

La millora del pas de vianants de la plaça de la Vila amb Pere Calders és un dels resultats dels plans d’ocupació // Ajuntament de Molins de Rei

Cinc homes i quatre dones treballaran per l’Ajuntament fins el 15 de juny del 2014 gràcies als plans d’ocupació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Es tracta de tres peons a la brigada d’obres i manteniment de l’espai públic, tres peons forestals i tres agents cívics que han estat escollits després d’un procés de selecció similar al de les dues anteriors convocatòries. Les tasques que desenvoluparan seran les mateixes i les condicions laborals també: tindran un contracte de sis mesos amb una jornada laboral del 70%, reservant el 30% restant a la seva formació específica per la tasca que els ha estat adjudicada.

Els plans d’ocupació 2012-2014 a Molins de Rei, que en total han donat feina a 27 persones, s’han dividit en tres semestres. Aquests nou treballadors han agafat el relleu a les altres nou persones que finalitzaven el seu pla després de sis mesos de contracte. Els d’ara són els darrers escollits per participar en els plans d’ocupació finançats gairebé en la seva totalitat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el període 2012-2014 i que han suposat la creació de 27 llocs de treball temporal durant sis mesos a persones en situació d’atur de llarga durada residents a Molins de Rei.

Els 18 treballadors que han participat en els dos semestres ja finalitzats dels plans d’ocupació han rebut la corresponent acreditació de l’experiència laboral adquirida i de la formació que han cursat en aquest període. Les 18 persones que fins ara havien estat ocupant aquests llocs han fet diverses tasques que han servit per millorar el manteniment de l’espai públic, realitzar millores en la senyalització viària, netejar els marges de les carreteres de muntanya i millorar la convivència a l’entorn de les escoles.

Recomanacions personalitzades