Josep Raventós: El tripartit municipal aprova els pressupostos pel 2014

Josep RaventósEl passat ple municipal extraordinari del dijous 14 de novembre, tenia com a punt més transcendent l’aprovació del pressupost municipal pel proper any 2014 conjuntament amb la proposta del govern per les inversions que es realitzaran amb els romanents del pressupost del 2012. Cal evidenciar que aquests romanents a tancament de l’exercici del 2012 es deuen als ingressos que es deriven del Plan de Pago a Proveedores (aquell crèdit que el ministeri va obligar a l’Ajuntament a contractar a un interès més pròxim a la usura que a la del crèdit i que va ser declarat il·legítim pel ple de l’Ajuntament del mes de juliol) i del fet que aquell any per una llei del govern Rajoy el govern municipal no va abonar la paga extra de Nadal als seus treballadors. Tot plegat uns 4 milions d’euros dels que surten aquests romanents i la resta queda a caixa.

Que és el més destacable a grans trets d’aquests pressupostos, des del nostre punt de vista:

 1. L’ajuntament cobreix econòmicament totes les retallades provinents tant de la Generalitat com del Govern Central. Les retallades de la Generalitat superen els 500.000 euros en el període 2011-2014.
 2. Aquestes retallades també s’evidencien en els ingressos de l’Ajuntament. Més del 50% del pressupost prové ja dels impostos i taxes que paguem els molinencs, degut a la caiguda dels ingressos provinents de la Generalitat i l’estat espanyol.
 3. La partida prevista per participació ciutadana és de 5.000 euros. Per poder valorar aquest fet, cal tenir present que aquesta mateixa partida en el pressupost del 2011 era de 50.000 euros. És fàcil deduir que com més malament van les coses, més es decideix tot des del Govern i menys se’ns pregunta als ciutadans. Aquesta partida apunta clarament en aquesta direcció.
 4. Hi ha voluntat política de reduir l’endeutament de l’Ajuntament. Per tal de rebaixar l’ import d’aquest endeutament per sota del 75% i poder fer inversions, es destina una quantitat important de diners a amortitzar capital per tal de reduir els interessos que es paguen. També es dedica una part dels romanents del 2012 a aquest assumpte.
 5. L’ increment de l’ IBI es va aprovar en un 1.5% en el ple de taxes. Malgrat això, el previst en els pressupostos és de fins el 2.4% (probablement més alt i entre el 2.4% i el 2.7%). Les explicacions de l’equip de govern respecte aquesta incoherència no ens convencen.

Que hi diem des de la CUP?

 • Creiem que aquests pressupostos són continuistes i gens rupturistes. El sistema socio econòmic que ens ha regit està malalt, podem administrar-li medecines per curar-lo o bé apostar per l’ eutanàsia pro activa i generar alternatives creïbles i funcionals : impuls seriós de les cooperatives, promoció de la masoveria urbana i penalització en l’ IBI dels habitatges buits, promoure plans d’ocupació que impliquin contractació de qualitat. És evident que el tripartit municipal aposta per les medecines.
 • Cal potenciar l’enfortiment dels municipis com a administració referent a l’hora de generar alternatives fent una aposta decidida per la municipalització dels serveis, per explorar les vies per no pagar el deute il·legítim. Cal promoure la participació i acostar les decisions als ciutadans. No hem de continuar tapant  les vergonyes de la Generalitat i el Govern Central i exigir un finançament just pels municipis.

En aquest darrer sentit del finançament tornem a manifestar que l’auditoria ciutadana del deute és el camí i la manera per posar de manifest aquesta injustícia i que  aquesta via i d’altres de semblants és la nostra proposta per guanyar la legitimitat i  la majoria social al carrer  i finalment per assolir el finançament que necessitem. La posem un cop més sobre la taula i manifestem, de nou ,la nostra voluntat d’avançar-hi conjuntament.

 • Cal ajustar l’estructura política i de càrrecs de confiança, eliminant l’àrea de DIPEL i no contractant com a càrrecs tècnics a regidors dels partits del govern a d’altres pobles amb sous gens adaptats a les necessitats i realitat actual.
 • Manquen partides per posar en marxa el pla de mobilitat que s’ha d’ aprovar en breu.
 • Manquen partides per avançar cap els objectius de reducció de residus previst en l’Estratègia Catalana del  Residu Zero a que es va adherir l’Ajuntament.
 • No té sentit desvincular el debat dels pressupostos del de les taxes. Caldria debatre’ls conjuntament en el mateix ple.

A tot això, a més, cal afegir que aquests pressupostos s’han aprovat amb el vot favorable del govern municipal i l’inestimable col·laboració del regidor del PP, l’abstenció d’Iniciativa i el vot en contra d’ Esquerra i la CUP.

En una de les poques intervencions, el regidor Emilio Ramos del PP va fer un bon resum del que són aquests pressupostos pel seu partit i dels motius pels quals hi va votar a favor: un augment en les partides destinades a la seguretat i la Guardia Urbana. També va manifestar (més que insinuar) que sobra personal funcionari en aquesta ajuntament.

Des del Govern es va intentar minimitzar el vot favorable del PP, dient que els pressupostos també s’aprovaven per l’abstenció d’Iniciativa. Aquest argument és molt fàcil de rebatre: si Iniciativa hagués votat en contra, els pressupostos s’haguessin aprovat igualment. Una claríssima constatació més que el PP també ens governa  a Molins de Rei.

Josep Raventós, militant CUP Molins de Rei

Recomanacions personalitzades