La bona evolució de l’atur es frena a l’agost

La taxa d’atur interromp la seva tendència de millora després de vuit mesos a la baixa i torna a pujar al mes d’agost. 1.791 molinencs es troben registrats a l’atur, 54 més que el mes anterior, retrocedint als nivells de fa tres mesos. Tot i això, els números són millors que fa un any.

Fre a vuit mesos seguit amb l’atur a la baixa. Des de desembre del 2012 fins al juliol la taxa d’atur va anar baixant, mes rere mes, però l’agost ha frenat les expectatives i ha deixat clar que la crisi encara continua aquí.  El nombre d’aturats se situa en 1.791 molinencs en situació de desocupació, 54 persones més que al mes de juliol. Amb aquest registre, la taxa d’atur se situa en el 13,7% de la població activa, quatre dècimes per sobre del mes anterior i situant-se a nivells similars als de fa tres mesos.

Tot i això, la tendència a la baixa dels últims mesos deixa una bona dada en comparació amb el mateix mes de l’any passat. Actualment hi ha 145 persones menys a les llistes de l’atur que fa un any, però aquesta xifra es desconeix si es tradueix en la creació de nous llocs de feina o l’esgotament de prestacions per part de desocupats de llarga durada que desapareixen de l’estadística.

Evolució de l’atur agost 2012 – agost 2013 // Gràfica d’elaboració pròpia Viu Molins de Rei

Evolució de l’atur agost 2012 – agost 2013 // Gràfica d’elaboració pròpia Viu Molins de Rei

Segons les dades aportades per l’Observatori del Baix Llobregat, l’evolució de l’atur ha estat negativa tant per homes com per a dones, augmentant quatre dècimes en tots dos casos. La xifra d’atur femení ha augmentat fins a les 951 dones, el que representa una taxa d’atur femení del 15,4%. Entre els homes, la taxa d’atur masculí puja fins els 12,2%, el que representa 840 homes apuntats a les llistes del Servei d’Ocupació de Catalunya.

En quant a grups d’edat, els majors de 44 anys són la franja més tocada per aquest repunt de la taxa d’atur. Han passat dels 835 aturats el mes passat a 861 aturats majors de 44 anys, 26 més que el mes anterior, amb una taxa d’atur del 19%, sis dècimes per sobre de l’últim registre. En aquest segment encara és més greu ja que és on es concentren la majoria d’aturats de llarga durada i es desconeix quants van sortint mes rere mes de les estadístiques perquè ja se li han acabat les prestacions. Entre els menors de 25 anys, en canvi, l’atur es manté similar al mes anterior, amb 89 molinencs menors de 25 anys buscant feina, dos més que al juliol, una xifra que representa una taxa d’atur del 9,7% entre els més joves.

Per sectors i activitats econòmiques, en relació amb el mes anterior, l’atur augmenta sobretot entre aquelles persones que tenien una ocupació al sector dels serveis a la producció (inclou ETT), administració pública i educació i construcció. Tot i això, disminueixen el grup de persones aturades sense ocupació anterior (i que, per tant, buscaven la primera feina) i les provinents de l’agricultura.

Recomanacions personalitzades