L’Ajuntament es compromet a garantir els consums bàsics a tots els domicilis de Molins de Rei

Tots els grups municipals aproven per unanimitat una moció per elaborar i posar en marxa un programa de garantia social dels consums bàsics de les llars a Molins de Rei. L’Ajuntament garantirà el dret als subministraments bàsics d’aigua, electricitat i gas a famílies amb problemes econòmics.

L'Ajuntament garantirà que cap llar es quedi sense els subministraments bàsics // erakkia

L’Ajuntament garantirà que cap llar es quedi sense els subministraments bàsics // erakkia

La crisi econòmica i les retallades dels drets laborals i socials estan provocant a tota Catalunya un increment de l’atur que arribat un moment s’esgota, sense cap protecció social, el que desemboca en un cada cop major risc de pobresa. Tot plegat provoca que un nombre creixent de persones es trobin amb dificultats o la impossibilitat d’accedir als consums bàsics de la llar. Segons Iniciativa per Molins de Rei hi ha “desenes d’habitatges a Molins de Rei amb expedients de talls d’aigua i d’altres subministraments, sobretot d’energia”.

Aquesta situació va portar a Iniciativa per Molins de Rei a presentar una moció al ple de juliol juntament amb la CUP, Esquerres per Molins de Rei i el PP per elaborar i posar en marxa un programa de garantia social dels consums bàsics de les llars a Molins de Rei. El text es va aprovar per unanimitat amb el suport de tots els grups polítics.

L’aprovació de la moció comporta el compromís  d’elaborar i posar en marxa un Programa de Garantia Social dels Consums Bàsics de la Llar a nivell local per tal de fer efectiu el dret universal als subministraments bàsics d’aigua i energètics (per a llum, calefacció i cuina) i evitar, en tot cas, la possibilitat que es produeixin talls d’aigua, d’electricitat, de gas o d’aigua calenta en situacions o risc de vulnerabilitat social. La regidora ponent de la moció, Mercè Ferrer (Iniciativa per Molins de Rei) va demanar “sistematitzar la feina dels serveis socials a través d’un pla específic que vagi més enllà dels ajuts puntuals”. Ferrer també va apuntar que cal implicar socialment a les companyies subministradores dels serveis per tal que dediquin una part dels seus beneficis a aquest objectiu.

Emergències socials

La regidora de Serveis Socials, Carme Madorell (CiU), va remarcar que l’Ajuntament ja atorga  de la partida per emergències socials del pressupost municipal ajuts puntuals a famílies amb vulnerabilitats socials. Segons la regidora convergent “aquesta necessitat ja queda coberta en un partida més general per emergències socials, no només de subministraments, també d’alimentació i habitatge entre altres”. Carme Madorell va destacar el paper de serveis socials i va defensar que ja s’està treballant en la mediació amb les companyies subministradores en alguns casos.

L’aprovació de la moció també suposa crear, en el termini de 3 mesos, els dispositius d’implementació del programa i dotar, prèvia presentació i debat al Consell  de Seguiment de la Crisi, de les partides pressupostàries mínimes inicials, en base a les dades i l’experiència documentada pels Serveis Socials del consistori.

Renda bàsica garantida i mediació

El programa per garantir els consums bàsics va molt lligat a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per la creació de la renda bàsica ciutadana, que vol garantir l’accés a la renda mínima vital i per la qual els ecosocialistes porten mesos recollint centenars de signatures al carrer. En aquest sentit, la moció també insta a la Generalitat de Catalunya a regular, per mitjà de Llei del Parlament, el dret ciutadà als subministraments bàsics de la llar així com les obligacions de les companyies proveïdores en relació a les llars, famílies i persones socialment vulnerables.

La CUP, a través del regidor Albert Botran, va aprofitar la moció per criticar “l’oligopoli de les grans empreses que marquen les tarifes de serveis bàsics amb una manca de sensibilitat absoluta”. La regidora d’Esquerres per Molins de Rei Sílvia Guillén, per la seva banda, va destacar l’avantatge que té Molins de Rei a l’hora de comptar amb empreses de tamany mitjà i petit com Aqualia i Molins Energia que “faciliten el tracte per aconseguir que les empreses estiguin disposades a mediar i evitar que algunes persones es quedin sense subministres”.

Recomanacions personalitzades