La nova regulació municipal dificulta la instal·lació d’un centre de culte

La Comunitat Islàmica de Molins de Rei acusa al govern municipal de “promoure la discriminació i la islamofòbia “. Des de l’Ajuntament s’assegura que es vetlla per la “convivència ciutadana” i que donen suport a la Comunitat Islàmica en les seves activitats. El pla d’usos especial, la dedicació exclusiva del local per orar i la localització d’aquest són els tres punts de desacord entre el consistori i els islàmics. 

Abdelkamal i AbdelKader Bolkaddid, secretari i president, respectivament, de la CIMdR // Jose Polo

Abdelkamal i AbdelKader Bolkaddid, secretari i president, respectivament, de la CIMdR // Jose Polo

La modificació de la normativa, aprovada per Junta de Govern, per crear un pla especial per a regulació de la implantació dels centres de culte de Molins de Rei no ha satisfet les reivindicacions de la Comunitat Islàmica de la vila. L’entitat, hores després que Viu Molins de Rei desvetllés la noticia de la regularització de la temàtica fora del ple municipal, ha publicat un comunicat a través de les xarxes social on acusa al govern municipal de “promoure la discriminació i la islamofobia a Molins de Rei”. “Gràcies CiU i PSC per fer-nos sentir inferiors i diferents pel fet d’haver escollit practicar el culte en les mateixes condicions que la resta de confessions religioses”, afegeix la missiva on també es diu que “gràcies CiU i PSC per no respectar els drets de les minories”. El text, en definitiva, expressa el greu malestar existent entre aquesta entitat molinenca i el govern municipal després de més d’un any de negociacions per tal de poder implantar un centre de culte. Fonts del govern municipal asseguren a Viu Molins de Rei que “donem suport a totes les activitats culturals i socials que la Comunitat Islàmica de Molins de Rei” però “hem de regular la instal·lació dels centres de culte per tal de garantir una bona convivència ciutadana”. Des del consistori, doncs, es desmenteix que es vulgui discriminar a cap col·lectiu i s’assegura que es vetlla per tots els molinencs.

Els tres punts de desacord entre l’Ajuntament i la Comunitat Islàmica 

Les discrepàncies entre l’Ajuntament i la Comunitat Islàmica de Molins de Rei es poden dividir en tres eixos fonamentals: el requeriment d’un pla d’usos especials per a crear el centre de culte, la dedicació exclusiva del local i la seva localització. Hi han hagut certs canvis entre la primera proposta presentada pel consistori, recentment publicada per Viu Molins de Rei i que va ser retirada a última hora del debat públic del ple municipal del mes de maig, i la normativa definitiva presentada pel govern abans del període d’al·legacions.

En el primer d’aquest eixos, la condició sine qua non per fer un pla d’usos especials per poder fer un nou centre de culte, és on l’Ajuntament s’ha mostrat més inflexible. La primera de les propostes del consistori deia que “es requerirà la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic de concreció d’ús”. En la segona proposta gairebé no hi han canvis en el text: “es creu convenient supeditar les implantacions de nous usos religiosos a la prèvia tramitació i aprovació d’un pla especial d’adequació en ús”.  En declaracions a Viu Molins de Rei, el secretari de la Comunitat Islàmica, Abdelkamar Bolkaddid, diu que aquest requeriment “només vol entorpir l’obertura del centre”. “Fer un pla d’usos com aquest té un cost econòmic elevat i això és un problema per a nosaltres”, afegeix. La proposta del consistori explica que es demana l’el·laboració d’aquest pla per “justificar l’emplaçament del centre atenent a criteris de mobilitat i de cerca d’una implantació raonable”. El govern explica que s’haurà de tenir en compte la “tipologia edificatòria, que haurà d’harmonitzar amb l’entorn, la trama viària, per decidir la superfície màxima del centre de culte, el seu aforament i el seu encaix amb el teixit urbà”. 

En la necessitat que l’edifici sigui de dedicació exclusiva sí que hi han hagut canvis en la proposta del govern municipal. El primer text  indicava que “l’activitat s’implantarà en un edifici exclusiu amb la finalitat d’evitar problemes de convivència”. En el segon s’indica que el centre de culte haurà d’estar “preferentment” en un edifici de dedicació exclusiva i posa una sèrie de requisits per tal que es pugui instal·lar-se en edificis amb altres usos com que “estigui en una planta baixa”, “tingui accés directe des del carrer” i que “compti amb el vist-i-plau dels veïns de l’immboble i dels edificis adjacents”. D’aquesta manera, la Comunitat Islàmica es veurà subjecta al criteri dels veïns de la zona per tal de poder organitzar el seu centre de culte. Als islàmics molinencs no li sembla bé la mesura. Bolkaddid explica que “abans d’instal·lar el nostre local volem informar als veïns i mantenir reunions amb ells per explicar els projectes i poder resoldre tots els dubtes però no veiem bé que els nostres drets hagin de passar pels veïns”. El text no especifica quin nivell de quòrum ha d’haver entre els veïns i els islàmics per tal de poder instal·lar el seu oratori, on també pensen organitzar activitats culturals.

En el tercer dels eixos, l’ubicació dels centres de culte, també hi han hagut canvis. En la primera proposta presentada per l’Ajuntament s’indicava que l’espai idoni per instal·lar l’oratori eren els polígons industrials. En el nou document, però, no s’imposa aquest criteri però es protegeixen diferents zones de la vila per tal de “mantenir l’objectiu de potenciar el comerç especialitzat i de proximitat”. En aquest cas, sí que enteniment entre la Comunitat Islàmica i l’Ajuntament. El secretari del col·lectiu explica que “ens sembla correcte el que demanen en aquest punt” i afegeix que “ho troba molt lògic per preservar el comerç”. Concretament, aquestes zones són el carrer Major, el carrer Rafael Casanova, el passeig del Terraplè, el carrer de Balmes, el Racó de Margarida Xirgú, la Plaça de Catalunya, el Pati del Palau, la Plaça del Mercat, la Plaça de l’Estació i l’Hort de Can Roca.

En groc, les zones on està prohibit instal·lar nous centres de culte // Ajuntament de Molins de Rei

En groc, les zones on està prohibit instal·lar nous centres de culte // Ajuntament de Molins de Rei

 

 

 

Recomanacions personalitzades