El MolinsBus modifica el seu recorregut durant les obres al carrer Rafael Casanova

Les obres del carrer Rafael Casanova comporten canvis en el recorregut del MolinsBus. La línia MB1 deixa de circular pels carrers Rubió i Ors, Rafael Casanova i Molí. A partir d’ara, i fins a la finalització de les obres, ho farà per l’avinguda de Caldes, on hi haurà una nova parada provisional.

Les obres per convertir el carrer Rafael Casanova en un carrer de plataforma única estan tenint els seus efectes en la mobilitat del Centre Vila i el seu entorn. En la primera fase de les obres, el carrer Casanova es troba tallat entre la plaça del Mercat i el carrer Rubió i Ors i entre el carrer Molí i el carrer Boters. Això impedeix la circulació del MolinsBus pel seu recorregut habitual, el que ha obligat a crear un circuit alternatiu per al MolinsBus durant el temps que durin les obres.

Les obres afecten al recorregut habitual del MB-1 // Ajuntament de Molins de Rei

Les obres afecten al recorregut habitual del MB-1 // Ajuntament de Molins de Rei

La línia MB-1 no circula des d’aquest dilluns pels carrers Rubió i Ors, Rafael Casanova i Molí, sinó que continua el seu recorregut per l’avinguda de Caldes i gira pel carrer Molí en direcció al passeig del Terraplè. La parada del carrer Rubió i Ors ha quedat anul·lada mentre que s’ha habilitat per substituir-la una parada provisional a l’avinguda de Caldes, tot just davant de la llar d’infants El Molí, entre el carrer Foment i el carrer Josep Cariteu.

Sense recorregut clar després de les obres

La incògnita sobre el futur recorregut del MolinsBus un cop finalitzin les obres d’aquí a quatre mesos es troba a l’aire. Segons ha pogut saber Viu Molins de Rei, la mobilitat al carrer Rafael Casanova compta amb diferents opcions en el si de l’equip de govern i la proposta defensada per la regidora de Mobilitat, Anna Cantudo (PSC), no és vista amb bons ulls per diversos regidors de Convergència i Unió. L’aposta per la peatonalització absoluta amb plataforma única o per la presència del MolinsBus i els vehicles que utilitzin la càrrega i descàrrega al carrer Rafael Casanova són un dels aspectes que més està evidenciant les diferències de model entre els dos partits que formen l’equip de govern.

Recomanacions personalitzades