Albert Rodríguez: Propostes per al nou Pati del Palau

Albert-Rodríguez webHavia de passar. Finalment el nostre Ajuntament ha trobat recursos suficients per abordar un problema que ja s’havia enquistat. Una vila que no té el centre endreçat s’ho hauria de fer mirar. A Molins de Rei en això ja anem tard; ni tant sols els “plans Zapatero” que van deixar tot el país urbanitzat van aconseguir deixar-nos el centre acabat.

No obstant, deixeu-me dir que celebro que es facin aquestes obres i que és esperançador que s’abordin amb una certa coincidència en el temps la urbanització del tram del carrer de Baix entre la plaça del Mercat i el carrer Molí i la plaça que sorgirà al pati del Palau. Ambdós són sense cap mena de dubte punts neuràlgics, importantíssims, imprescindibles, punts que poden esdevenir altament cohesionadors de la vila.

Vull manifestar el més absolut respecte pels tècnics que estan desenvolupant el projecte del pati del Palau. Em consta que en aquest projecte intervé un arquitecte molinenc -en Joan Castellví-, ja que treballa en un dels despatxos als quals l’Àrea Metropolitana encarrega projectes. M’hauria agradat molt que s’hagués donat l’oportunitat de participar als despatxos de Molins de Rei. Suposo que a ningú se li escapa que estan passant per un molt mal moment i que tenen capacitat suficient per resoldre eficientment aquest i qualsevol altre projecte.

El dia de l’explicació pública del projecte ja vaig dir que m’agradava i ho mantinc: té una geometria interessant que permet eixamplaments en llocs estratègics que donaran vida a la plaça. D’altra banda, introdueix de forma coherent un tema pendent al centre com és una àmplia zona verda, amb gespa i arbres, tot reproduint les zones enjardinades del Palau i, en definitiva, pren espai als cotxes per donar-lo als vianants. Tot plegat positiu.

També vaig dir que creia que algunes qüestions, al meu entendre, s’haurien de revisar. La més important de totes: el tracte que es dóna al Palau. El projecte col·loca un paviment perimetral aproximadament al nivell actual de la plaça. Aquest paviment farà de base i s’hi sustentaran totes les façanes, a la manera com ho fan les voreres tradicionals. És sabut que el Palau dels Requesens tenia el seu nivell original una mica més avall del que veiem actualment; i allà on ha estat possible parlar-ne, sempre hem manifestat l’interès que tindria recuperar el nivell original. El projecte fa un intent de reconèixer aquest nivell inicial, deprimint tota la part on hi ha gespa entre 40 i 50 centímetres, però no és més que una “clucada d’ull” i entenc que no és suficient.

Un cop executada la plaça, la façana del Palau quedarà escapçada entre 1,5 i 1 metre en funció del punt i si algun dia tenim la sort que es pugui recuperar en el seu esplendor original, la veurem escapçada per baix, mutilada. Probablement les obres interiors de la sala gòtica ja no van tenir prou en compte aquest fet, però en algun moment s’haurà de modificar l’estratègia per finalment aconseguir un millor resultat. No sé si arqueològicament, o fins i tot a efectes pràctics, la recollida d’aigües, la fonamentació i l’estructura, l’acumulació de brutícia, etc. permetrien descobrir la façana fins a la base, però estèticament em sembla inqüestionable.

El Palau va ser un edifici esplendorós, del qual malauradament en conservem poca cosa, però segurament ens sorprendrà el dia que puguem netejar i recuperar-ne la façana. Hi veurem uns grans finestrals a les plantes superiors, i a la planta baixa una porta baixeta en proporció, per no haver recuperat el nivell original. M’he atrevit a il·lustrar aquest fet amb dos petits dibuixos que podrien simular el Palau, amb el nivell original i amb el nivell que tindria ara la plaça segons el projecte. Repeteixo que per a mi el resultat és inqüestionable.

Imatge amb el paviment al nivell previst actualment:

palau requesens actual

Imatge recuperant el nivell inicial:

palau requesens recuperat

També m’agradaria fer esment de la passarel·la que es proposa en diagonal i que connectarà el carrer Rafael Casanova amb les escales del carrer Boters. Geomètricament és absolutament encertada, però el fet de quedar elevada 40-50 centímetres per damunt de la gespa (la qual cosa permetrà seure-hi al llarg del seu recorregut) fa que deixi un espai fragmentat, partit pel mig i amb gestió difícil a causa dels desnivells: per exemple, en dies d’aglomeracions, com ara per la Fira. Espero que ningú vulgui posar-hi jardineres o baranes per evitar caigudes, tot i que és evident que hi ha un problema normatiu que caldrà solucionar.

És important també remarcar la implicació que tenen els dos projectes, el de la plaça i el del carrer de Baix. Recordem que ambdós són al mateix nivell i que el carrer es desenvolupa en plataforma única. Això crearà una gran plataforma a la cruïlla entre el carrer Rubió i Ors i la pròpia plaça, però la impressió general és que els dos projectes s’han fet per separat i s’han coordinat poc. Així, en un tram de 10 metres aproximadament, tindrem fins a cinc paviments diferents: la gespa, pedra, el formigó de la passarel·la, la llamborda fina de la vorera i la llamborda de trànsit rodat. Puc entendre que cada projectista vulgui reflectir en el seu projecte la seva particular visió de l’entorn, però demanaria un esforç per integrar els projectes el màxim possible. També caldria valorar la possibilitat de treure la filada d’arbres que hi ha al llarg del carrer, que fan de separació visual clara i que deixaran de tenir cap funció quan la plaça sigui arbrada. Crec que seria millor integrar el carrer a la plaça i donar-li la màxima dimensió possible, tot reforçant el caràcter de prioritat al vianant.

Probablement el projecte de la plaça encara ha d’evolucionar, ja que la presentació que es va fer va ser més d’un avantprojecte que de projecte definitiu. Segurament es va fer amb la millor de les voluntats, per fer participar a la ciutadania, i de ben segur que es farà un esforç per solucionar els problemes que puguin sorgir i que es recolliran els suggeriments que es puguin fer, però no hauríem de confondre participació amb imposició de criteris que, per molt populars que siguin, poden no ser adequats a un determinat espai o proposta -i ja en tenim algun exemple a Molins de Rei. Que els projectistes valorin totes les propostes i facin el seu projecte: la responsabilitat per a bé i per a mal ha de ser exclusivament d’ells i de l’Ajuntament que l’aprovi.

 • Teresa

  Está bien
  que las gentes aporten ideas de optimización y mejora del espacio público, pero el dia de l’explicació pública del
  projecte en la sala del Palu, quedó
  claro que la realización , la financiación del proyecto y de la obra es
  a cargo del la Entidad Metropolitana, que el tema estaba cerrado a cal y
  canto, que el actual equipo de gobierno
  PSC+CIU+PP declinaba su resposabilidad
  de un posible fracaso a dicha entidad, No se admiten opiniones publicas, y menos , teniendo el cuenta el fracaso
  de la consulta publica que ICV hizo a los vecinos con lo de la Pça del Mercat
  y que resultó ser un fracaso total.

  Cada
  partido político, en su mandato, nos deja en el municipio , algún muerto que
  otro, RMdR, Molins Energia, Molins-Bus sempre buit, Pça del Mercat, Mercat Municipal, paneles solares, etc. etc
  , Los políticos son poco de fiar. Una muestra
  reciente la hemos visto en la nula gestion que ha realizado el PSC en estos 2
  años de mandato, en la administración y desprecio del patrimonio municipal de los paneles solares del Moli, máxime, si tenemos en cuenta las declaracions
  que hacía el Sr. José Zaragoza (PSC) exsecretari
  d’organitzacio i finances del PSC-Catalunya, y precursor del restaurante La Camarge, el 12 de febrer
  2010 en RMdR , y publicada en nro. 453
  de El Llaç , en la que afirmaba que con el gobierno de ICV , Molins de
  Rei ha perdut pistonada, no s’enfronten
  els problemes , qualifica de mediocre al govern, el govern esta possat amb
  dinámiques internes, i l’unic que els
  aglutina és la voluntadt d’estar al poder, les úniques coses que s’han fet en
  aquests últims anys han estat el que s’ha fet amb el Pla Zapatero , com els panels solars a la Pça del Moli , que ICV
  no tenen ni empenta ni capacitat, i
  que l’any 2003 en que es presentaba
  Carme Figueras(PSC), hi va haver un repartiment de l’alcaldia com si fos una
  joguina. Vedaderamente, tal como dicen : para ser médico hay que estudiar, pero para ser político basta tener 18 años y ser analfabeto.

  Ciertamente , “Una vila que no té el centre endreçat s’ho hauria de
  fer mirar” , pero el problema actual de Molins de Rei no és el cesped, el problema és el aparcamiento, y hasta que
  no se solucione este tema estaremos dando palos de ciego, A Molins de Rei en això ja anem tard.

  Todo el mundo se celebra que se
  hagan obras públicas en Molins de Rei, especialmente que sin ser
  constructor, se presida un gremio de constructores, y cuando desde el
  consistorio, las direcciones de obra se adjudican a dedo, sin concurso publico, evidentemente, manifestando el més absolut
  respecte pels tècnics que estan desenvolupant el projecte del pati del Palau.

  Es penoso, tal como quedó
  demostrado el dia de l’explicació pública del projecte, que el proyecto politicamente
  está cerrado, y no admiten opiniones aún
  objetivas, tal como la de que sin dejar de hacer un ajardinamiento sobre losa,
  se aprovecharse la obra para disponer de una planta de aparcamiento
  subterránea, sin complicaciones, sin ascensor, con rampa peatonal larga, a
  imagen y semejanza del aparcamiento -1 del Mercadona, y que en el caso de que fuese necesario fuese
  zona azul. Con un presupuesto de casi 800.000 € + 21 IVA financiado enteramente por la Metropolitana,
  creo que esto sería posible.

  para
  peatones, sin ascensor mente ja vaig dir
  que m’agradava

 • Albert Rodríguez Fiter

  Miri Teresa ………………. Com no podia ser d’urna altre manera respecto absolutament la seva opinió però no sóc president d’un gremi de constructors sino de la construcció de Molins de Rei, agrupació formada per constructors,arquitectes,aparelladors,pintors etz..

  • Teresa

   Rodriguez : Grácias por respetar mi opinión y afirmaciones, y por su aclaración , Muy amable….

 • Genís Garcia

  Molt bon article. Llàstima, però, que aixó, tal com va quedar clar en un dels actes de “participació” als que s’està habituant a realitzar el nostre govern actual, és un projecte tancat i barrat.
  No crec que sigui un mal projecte, però ja estem una mica cansats de la paraula “participació” en comptes de “presentació”. AMb els pressupostos igual. Aquest govern ha invertit molt en comunicació, però de fets no n’hi han i això en 1 o 2 anys es pot anar salvant, però en 4 anys, la gent farà comptes.
  Felicitats per l’article un cop més.

 • Pingback: La CUP denuncia que la direcció de les obres del carrer de Baix s'adjudiqués sense contrastar diferents ofertes i demana una investigació interna -()

 • Pingback: La CUP denúncia que l'adjudicació de la direcció de les obres del Rafael Casanova es va fer a dit | Viu Molins de Rei()