La taxa d’atur baixa fins el 14,3% i millora l’ocupació juvenil

1.868 molinencs es troben en situació d’atur, 23 menys que el mes anterior. La taxa d’atur es redueix fins el 14,3% i segueix la tendència a la baixa dels últims quatre mesos. L’atur juvenil registra bons indicadors i cau fins el 10,3% entre els menors de 25 anys.

Després de superar els 2.000 aturats el passat mes de novembre, l’atur a Molins de Rei sembla que va tocar sostre i ha iniciat una evolució a la baixa durant els últims quatre mesos. Els resultats del mes de març suposen 23 molinencs menys a l’atur que el mes anterior, situant-se en una taxa d’atur del 14,3% de la població activa, dos dècimes per sota que el mes de febrer. Els 1.868 aturats al municipi cada cop queden més lluny de la frontera psicològica dels 2.000 aturats de fa quatre mesos i se situen a nivells de l’estiu passat. Tot i això, si la situació es compara amb la que hi havia fa tot just un any, actualment hi ha 50 aturats més que al març del 2012.

Evolució de l’atur març 2012 – març 2013 // Gràfica d’elaboració pròpia Viu Molins de Rei

Evolució de l’atur març 2012 – març 2013 // Gràfica d’elaboració pròpia Viu Molins de Rei

Segons les dades aportades per l’Observatori del Baix Llobregat, l’evolució de l’atur va ser especialment positiva entre les dones. Al mes de març es van registrar 990 dones desocupades, el que representa una taxa d’atur femení del 16%. Baixa quatre dècimes respecte el mes anterior i és la primera vegada des del juliol de l’any passat que es registra una xifra per sota de les 1.000 dones aturades a Molins de Rei. Entre els homes, en canvi, es manté estable, amb 878 aturats, un 12,8% similar al del mes anterior.

Millora l’ocupació juvenil

A més de les dones, els joves menors de 25 anys són un dels col·lectius que millor evoluciona i ho fa per segon mes consecutiu. Aquest cop es queda en el 10,3%, lluny de les altes xifres d’atur juvenil que són tendència general a Catalunya i Espanya. En l’últim mes ha baixat un punt i mig i la disminució encara és més gran si es compara amb el 13,9% d’atur juvenil registrat el mes de gener. Actualment són 95 els menors de 25 anys que busquen feina a Molins de Rei, 13 menys que el mes anterior.

L’altre gran col·lectiu d’edat tocat per la crisi, el dels majors de 44 anys, en canvi, continua creixent. Amb les dades del mes de març arriba als 877 aturats, amb una taxa d’atur del 19,4%, una dècima més que al febrer i mantenint la tendència a l’alça.

Per sectors i activitats econòmiques, a nivell comarcal i en relació amb el mes anterior l’atur puja sobretot entre aquelles persones que tenien una ocupació al sector dels serveis a la producció, i al sector de comerç, restauració i hoteleria. El grup de persones aturades sense cap experiència laboral anterior també puja. Tot i això, en activitats com ara el transport i la indústria l’atur registrat ha baixat.

Recomanacions personalitzades