La xarxa elèctrica s’integra en l’entorn natural al Papiol

Endesa ha substituït el convencional format de tres cables paral·lels per un nou sistema de línia trenada que redueix l’impacte visual de la xarxa elèctrica de baixa tensió al terme municipal del Papiol.

Endesa ha finalitzat recentment els treballs de millora de part de la xarxa elèctrica de baixa tensió que discorre pel Parc de Collserola, dins al terme municipal del Papiol, amb l’objectiu d’integrar-la a l’entorn natural. En concret, l’actuació ha consistit en la substitució d’un tram de línia aèria de baixa tensió convencional -que consta de tres cables paral·lels- per un nou sistema de xarxa trenada, fet que representa una reducció important de les mides i de l’amplitud física de la línia, de manera que se’n redueix notablement el seu impacte visual.

A través d’aquests treballs també es dota el Papiol duna renovada xarxa de baixa tensió, molt més robusta i resistent als fenòmens meteorològics adversos, ja que les tres fases es mantenen unides, però aïllades, i s’eviten contactes no desitjats per culpa del vent o d’altres elements externs.

L’actuació forma part dels plans d’inversió de la companyia al Baix Llobregat que va suposar la reforma de la subestació elèctrica de Sant Feliu de Llobregat, que dóna servei a Molins de Rei. Les obres, en aquest cas, tenien com objectiu fer les instal·lacions més fiables davant possibles inclemències meteorològiques amb una reforma tecnològica de la infraestructura.

Recomanacions personalitzades