Bona part dels equipaments municipals hauran de complir serveis mínims

L’Ajuntament de Molins de Rei i la Generalitat de Catalunya han fixat els serveis mínims per la vaga general del 14 de novembre en els serveis d’atenció al públic, assistencials i educatius. Els equipaments d’àmbit cultural i esportiu podrien romandre tancats durant tot el dia. 

El CAP La Granja tindrà dues metgesses al matí i un metge a la tarda // David Guerrero

Gran part dels equipaments amb serveis mínims mantindrà l’horari d’obertura però hi haurà menys personal treballant. A la llar d’avis s’ha establert, segons l’ajuntament, “el personal necessari per atendre els residents”; els serveis mínims als serveis socials d’atenció primària consistiran en una educadora i una treballadora social, mentre que al CAP hi haurà dues metgesses al matí i un metge a la tarda. Al Centre d’Ocupació i Desenvolupament Joan  N. García-Nieto “es farà atenció al públic”,  i a la deixalleria s’anul·larà la recollida a domicili. A més a més, Ràdio Molins de Rei farà “una programació especial durant el matí per cobrir i informar de les incidències durant la jornada”.

D’altra banda, a les llars d’infants hi haurà com a mínim, segons els dictats de la Generalitat, una persona de l’equip directiu i un terç de la plantilla treballant. A les que depenen de l’ajuntament (el Rodó, el Molí i la Traca), concretament hi haurà “serveis mínims que garanteixen l’atenció adequada dels infants”, tot i que “el servei de menjador dependrà de cada empresa gestora”. A les escoles d’educació ‘infantil i primària, ja siguin públiques o concertades, hi haurà d’haver una persona de l’equip directiu i un docent per cada sis aules, i a l’Escola de Música hi haurà “personal per atendre els alumnes”.

Hi haurà equipaments que no faran modificacions al servei habitual. És el cas del Servei d’Atenció Municipal (SAM), que seguirà funcionant de 8 del matí a 8 del vespre. El mercat municipal obrirà de 8 a 14h i de 17 a 20h, i l’atenció al públic de Ca n’Ametller serà de 8 a 15 hores.

Equipaments sense serveis mínims

Els serveis municipals de Molins de Rei dels quals segons l’ajuntament “no es pot garantir l’obertura” perquè no se n’han fixat serveis mínims són els d’àmbit cultural, esportiu i lúdic. És el cas de la Biblioteca Pau Vila, la Federació Obrera, els centres comunitaris de L’Àngel i el Pont de la Cadena, el Punt Jove, el poliesportiu municipal, la piscina, l’arxiu i el museu.

Recomanacions personalitzades