El Síndic de Greuges fracassa en la seva visita a Molins de Rei

El Síndic de Greuges només rep dues visites durant la seva última visita a Molins de Rei. L’escàs número de cites prèvies va fer que l’equip del Síndic es reduís a només una persona que, al no atendre a gairebé ningú, va marxar abans del previst. 

La visita de l’equip del Síndic de Greuges a Molins de Rei del dimarts 16 d’octubre va ser un fracàs. Segons ha pogut saber Viu Molins de Rei, en tot el matí només es van rebre dues consultes per part dels ciutadans de Molins de Rei. La baixa participació contrasta amb l’última visita del Síndic, realitzada ara fa un any, on es van rebre més de 20 queixes i consultes d’informació.

En un principi estava previst que el Síndic desplacés un equip de diverses persones a Molins de Rei per atendre a les consultes. L’última vegada que el Síndic va venir el grup va ser de tres, però vista la baixa demanda de cites prèvies només va apropar-se una persona de l’equip del Síndic a la vila.

Com és habitual, l’horari de la visita del Síndic de Greuges era entre les 9 del matí i les 2 del migdia però donada la baixa participació dels molinencs, la treballadora del Síndic va marxar abans del previst, estant fora abans de la 1. Fons properes al mateix Síndic indiquen que una errada en el sistema de publicitat de l’arribada la seva visita a la vila pot ser el motiu de la baixa participació de la ciutadania de Molins de Rei.

Aquesta visita formava part del conveni signat entre el Síndic de Greuges i l’Ajuntament de Molins de Rei per “impulsar la defensa dels drets en l’àmbit local”. A més d’una visita anual, el Síndic elaborarà un informe anual que recollirà la situació de les queixes relacionades amb el municipi. L’informe s’exposarà i es debatrà al ple municipal.

Recomanacions personalitzades