Els Serveis Socials se centren en la gent gran i les noves necessitats derivades de la crisi

L’Ajuntament ha aprovat un nou Pla Municipal de Serveis Socials que marca les actuacions a seguir fins el 2014. L’objectiu és millorar la cobertura de les necessitats socials existents i atendre les noves necessitats aparegudes amb l’actual situació econòmica.

El ple municipal de setembre va aprovar el Pla d’Actuació Municipal de Serveis Socials 2011-2014 // David Guerrero

El Pla d’Actuació Municipal de Serveis Socials 2011-2014 busca “garantir les línies mestres de les polítiques d’atenció a les persones”, segons va donar compte la regidora de Serveis Socials, Carme Madorell, durant el ple municipal de setembre. Basant-se en el Pla Estratègic de Desplegament de Serveis Socials de Catalunya, l’Ajuntament l’ha adaptat a nivell local i ha tractat de respondre a les necessitats locals concretes en un projecte en el que porta treballant des del 2009, quan es va començar a realitzar el diagnosi de la situació, i que ja va concretar-se al 2011.

A partir del que recull el document base del Pla, es treballa sobre dos principals reptes. El primer és garantir i millorar la cobertura de les necessitats socials existents. En aquest sentit, es vol reduir les llistes d’espera en el servei de teleassistència, ampliar el servei d’atenció domiciliària i posar els mitjans per tal que l’espera per accedir a aquests serveis sigui el menor possible. Per aconseguir-ho, s’adjudicaran 30 nous aparells de teleassistència durant aquest mateix any i així es reduirà la llista d’espera un 15%. Una altra actuació que es prendrà en aquest àmbit és l’ampliació de la plantilla municipal de Serveis Socials amb un nou treballadors social.

Afectats per la crisi econòmica

El segon repte, s’emmarca de ple en l’actualitat ja que es marca l’objectiu d’atendre les noves necessitats aparegudes per la situació econòmica. Tot i tenir un enunciat de molta més actualitat, a l’hora de concretar es difumina i no aporta solucions concretes. Segons fonts municipals, es vol donar resposta a les noves necessitats “potenciant el treball transversal amb altres departaments de l’Ajuntament i en col·laboració amb les entitats socials”, però no es concreta ni com ni amb qui exactament.

El que sí que es concreta és la ràtio d’educadors socials que han de treballar a Molins de Rei fixat en el Contracte Programa per a l’any 2014. Aquesta ràtio ja s’ha assolit i s’espera que es pugui mantenir durant els propers anys. Altres reptes que es marquen per aconseguir abans de 2014 és la implantació de nou del projecte Com et Trobes prioritzant l’atenció a les persones majors de 80 anys que viuen soles. Pels més joves, es treballarà en l’elaboració d’un protocol d’absentisme escolar i situacions de risc.

Recomanacions personalitzades