El compte general del 2011 s’aprova amb els nous criteris de prudència

L’equip de govern de PSC i CiU ha aprovat el compte general anual del 2011 amb el suport del PP i l’abstenció de la resta dels partits de l’oposició. Els comptes del 2011 incorporen els nous criteris de prudència. Aquest any s’han presentat dins dels terminis establerts.

El ple municipal de setembre va ser un dels més breus dels últims mesos // David Guerrero

Els comptes del 2011 ja han passat la seva última etapa, amb l’aprovació dels Estats de Comptes Anuals de l’exercici 2011. El pressupost, que va ser liquidat amb un dèficit de més d’un milió d’euros, era herència de l’anterior equip de govern tripartit però incorporava algunes novetats introduïdes per la sociovergència. La principal eren els nous criteris de prudència, adaptant-se a les directrius de la Sindicatura de Comptes, el que va provocar un romanent de tresoreria negatiu però un estalvi net positiu. “La prudència és l’eina que hem de fer servir, més encara en el moment que estem vivint ja que el pendent de cobrament cada cop costa més de cobrar”, va explicar a la sala de plens el regidor de Finances, Ferran Espinosa.

El debat polític sobre la liquidació del pressupost ja es va dur a terme el passat mes d’abril i al ple municipal de setembre es van repetir els mateixos arguments. Des de l’oposició, tant Esquerres per Molins de Rei com Iniciativa i la CUP van mostrar el seu desacord amb els nous criteris utilitzats per l’equip de govern. “La prudència per a nosaltres és una actitud, no una norma”, va emfatitzar el portaveu d’Esquerres, Jordi Romeu, reivindicant la feina feta per l’anterior equip de govern.

“Hi ha una corrent de fons que si les circumstàncies generals milloressin una mica posarien de manifest que la situació era prou sòlida i potent”, va defensar Romeu. En la mateixa línia, el portaveu d’Iniciativa per Molins de Rei, Ivan Arcas, va mostrar-se convençut de que “els números han demostrat que la situació era correcta i estava controlada”. La CUP, per la seva banda, va justificar l’abstenció argumentant que al no formar part del govern i no executar els números, el vot més coherent és l’abstenció.

Presentat dins del termini

L’aprovació definitiva dels comptes del 2011 va sortir endavant amb els vots de l’equip de govern (PSC i CiU) i el suport del PP, complint així el pacte establert durant l’elaboració del pressupost d’enguany. La sala de plens ho va aprovar el passat dijous 20 de setembre, el que permetrà que l’Ajuntament els entregui a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d’octubre, el termini legal establert i que durant l’anterior mandat no es complia. En el cas del 2009, els comptes van arribar a presentar-se a l’abril de l’any següent, el que va estar a punt de deixar a l’Ajuntament sense el cobrament de diverses subvencions atorgades per la Generalitat.

Recomanacions personalitzades