L’Ajuntament disposa d’un equip portàtil de mesura de camp electromagnètic

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de Catalunya ha cedit a l’Ajuntament un equip portàtil de mesura de camp electromagnètic. Els ciutadans interessats podran demanar que es mesuri un lloc concret del municipi.

Els aparells portàtils permeten mesurar el camp electromagnètic des de qualsevol punt // Generalitat de Catalunya

Els aparells portàtils permeten mesurar el camp electromagnètic des de qualsevol punt // Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha adquirit 50 equips portàtils de mesura de camp electromagnètic i Molins de Rei tindrà un d’ells. El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació el cedirà a l’Ajuntament a partir d’un conveni de col·laboració en el marc del projecte de la governança radioelèctrica.

Actualment hi ha dos llocs a Molins de Rei on es fan mesures fixes del camp radioelèctric i que són reportades mensualment als organismes controladors. A partir d’ara, “aquest aparell permetrà que qualsevol ciutadà pugui demanar que es mesuri un lloc concret”, explica el regidor d’Activitats i Empresa, Esteve Altozano (CiU). Aquest aparell, per tant, servirà per donar resposta a les inquietuds d’alguns veïns davant la presència d’antenes de telefonia mòbil.

La cessió de l’aparell a l’Ajuntament va ser aprovada per unanimitat al ple municipal de juliol i serà  efectiva fins el 30 de juny de l’any vinent. Posteriorment el conveni podrà ser prorrogat si les dues institucions es posen d’acord.

Recomanacions personalitzades