Iniciativa aborda els efectes negatius d’Eurovegas en clau local

Iniciativa per Molins de Rei va organitzar un debat al seu local al voltant d’Eurovegas, exposant especialment els efectes negatius sobre el Baix Llobregat i Molins de Rei si finalment s’acaba construint el macrocomplex de casinos al bell mig del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Arnau Funes, Mercè Ferrer i Rafael Bellido van ser els encarregats d'explicar els efectes d'Eurovegas al Baix Llobregat // IxMdR

Arnau Funes, Mercè Ferrer i Rafael Bellido van ser els encarregats d’explicar els efectes d’Eurovegas al Baix Llobregat // IxMdR

Tot i no que la construcció d’Eurovegas no afectaria a terrenys de Molins de Rei, el macrocomplex de casinos que vol instal·lar Sheldon Adelson al Parc Agrari del Baix Llobregat quedaria a menys de deu quilòmetres i tindria uns efectes negatius sobre el Baix Llobregat que Iniciativa per Molins de Rei va voler repassar amb un debat al seu local del carrer Molí el passat 25 de juliol.

El regidor de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, Arnau Funes, va ser l’encarregat d’exposar els perjudicis d’Eurovegas acompanyat de la regidora molinenca Mercè Ferrer i el membre de l’àmbit nacional de Medi Ambient d’ICV, Rafael Bellido.Entre els efectes que es van analitzar, el de major ressò mediàtic és la possible expropiació per part de l’Administració de terrenys agrícoles a les localitats de Viladecans, Gavà, Sant Boi, El Prat i Cornellà, trencant així un Parc Agrari que arrel de la recent modificació de la Llei d’Urbanisme permet ser requalificat per la Generalitat sense atendre al que estigui establert a nivell local.

Un altre dels aspectes que es va analitzar va ser la lluita del Baix Llobregat per recuperar el riu, les seves ribes i el front litoral, i protegir el Parc Agrari contra el negoci immobiliari i l’especulació. “La lluita contra Eurovegas va molt més enllà de triar entre carxofes i màquines escurabutxaques, amb Eurovegas ens juguem un model de país”, va apuntar des del públic en aquest sentit un dels assistents al debat.

En quant a l’àmbit laboral, els ponents van criticar com les xifres promeses de creació de treball han anat minvant a mesura que avança el temps i van lamentar que es crearien “feines precàries, de baixa qualificació, relacionades sobretot amb la construcció del complex i realitzades per treballadors arribats d’arreu del món” si es duen a terme les modificacions de la legislació d’immigració que demana el magnat responsable del projecte.

No seria la única modificació legal que es realitzaria, segons van explicar els ponents ecosocialistes: lleis de sanitat, urbanisme, medi ambient, drets laborals i en l’accés al joc foren també especialment debatudes. “Lleis a mida per fomentar l’activitat econòmica principal d’Eurovegas, que serà el joc”, van indicar durant el debat, relacionant-ho amb les activitats delictives relacionades amb el joc com el blanqueig de capitals.

Tot i els mals auguris, l’acte va finalitzar amb un missatge esperançador:.” Hi ha alternatives, i podem emprendre actuacions capaces de generar molta més ocupació que la que representa Eurovegas”, van assegurar els ponents ecosocialistes, posant com exemple la dinamització del parc agrari, el desenvolupament de l’agricultura de muntanya, una gestió forestal sostenible, una gestió mancomunada dels polígons industrials existents, el foment del turisme i el lleure de qualitat, una inversió en rehabilitació del parc d’habitatges, o l’impuls d’empreses de serveis energètics.

 • joan pere

  Un dels ponents conegut de Molins de Rei…… pel butlletí oficial de la Província de Barcelona m’he trobat amb un altre assessorament que s’ha externalitzat:

  Ajuntament de Molins de Rei

  ANUNCI d’adjudicació definitiva

  Mitjançant resolució d’Alcaldia núm. 3.068 de data 9 de novembre de 2010, s’ha adjudicat definitivament la contractació del servei d’assessoria jurídica per la secció de planejament i gestió urbanística de l’Ajuntament de Molins de Rei, al senyor Rafael Bellido Cardenas, per un import de trenta-dos mil set-cents tres euros amb dos cèntims (32.703,02 EUR), més cinc mil vuit-cents vuitanta-sis euros amb cinquanta-quatre cèntims (5.886,54 EUR), corresponents al 18% d’IVA. La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que disposa l’art. 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

  Molins de Rei, 9 de novembre de 2010
  L’alcalde, Ivan Arcas i Blanchno era carrec de confiança del Arcas ?

  Aquest Sr. Bellido membre nacional de ICV de Medi Ambient, però quant era regidor va fer això:
  El TSJC anula els seus planejaments urbanístics
  Per una banda, dues sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya van anul·lar al gener el planejament urbanístic que l’Ajuntament de Cerdanyola i la Generalitat van aprovar el 2005 per tal de desenvolupar el Centre Direccional de Cerdanyola, una extensió de 340 hectàrees coneguda ara com a Parc de l’Alba, una de les peces de desenvolupament econòmic, social i científic més importants del país i on ara se situa el sincrotró Alba. La sentència declara nuls els planejaments per la vulneració de tres lleis, la d’urbanisme, la de patrimoni cultural i la d’avaluació ambiental, ja que el pla urbanístic es va aprovar sense haver estat sotmès a l’avaluació ambiental estratègica. Recordem que això es va aprovar quan era regidor el Sr. Rafael Bellido.

  Entre els motius que porten el jutge a anul·lar aquests instruments urbanístics hi ha la vulneració de la llei 9/2006, relativa als efectes sobre el medi ambient que tenen els plans i programes. Precisament, el jutge assenyala que el planejament urbanístic del Centre Direccional no va ser sotmès a la preceptiva avaluació ambiental estratègica, tot i que disposa de 340 hectàrees i que un 50% del terreny es dedica a zona verda i forma part del corredor de la via verda entre Collserola i Sant Llorenç. En el mateix sentit indica que també es va vulnerar la directiva del Parlament Europeu que obliga a fer una avaluació ambiental del pla.

  Un Sr. que li agrada la democracia ??
  Arrencant cartells d’altres partits en campanya electoral
  Segons denunciava un militant de la JSC en el seu bloc i també recollia e-notícies, el Sr. Rafael Bellido es va dedicar durant la campanya electoral del 2007 a arrencar cartells de Els Verds-Opció Verda