Marc Artiga: Ordenança cívica? No, gràcies

Recentment, el govern municipal ha iniciat els procediments per desenvolupar una nova Ordenança de Civisme o, com ells anomenen, de ‘Convivència Vilatana’. En aquest petit escrit m’agradaria argumentar que aquesta ordenança és inoportuna, innecessària, està mal plantejada i, a més a més, és molt perillosa.

Inoportuna. La primera pregunta òbvia a plantejar-nos és: cal una nova normativa? Alguns ens preguntem si en una època de retallades i de reducció del personal al mínim, és raonable que el govern municipal dediqui una comissió tècnica conformada pel regidor de Via Pública, el regidor de Guàrdia Urbana i vuit tècnics més de l’administració molinenca, així com el munt d’hores invertides a elaborar minuciosament una normativa que ningú no ha demanat. I és que, tenint en compte la profunda crisi econòmica i el conflicte nacional cada cop més patent que estem vivint, es fa difícil entendre perquè hem d’invertir diners i esforços a reglamentar els usos de l’espai públic.

Innecessària. De fet, algú podria pensar que una nova Ordenança Cívica és necessària perquè sense aquesta l’espai públic esdevindria un caos; però estaria completament equivocat. En primer lloc, perquè aquesta mena d’ordenances mai no ataquen l’arrel dels problemes, sinó que simplement els intenten d’amagar sota la catifa. I és que, solucionarem la mendicitat o l’abstencionisme escolar amb lleis més dures? Millorarem, potser, la convivència entre la gent interposant-hi noves normes? Molts pensem que el diàleg entre les associacions de barri, les entitats, la gent amb problemes i els agents cívics seria molt més efectiu que no pas el fet d’intentar solucionar els problemes de convivència a través de lleis més estrictes i, sovint, inoperants.

En segon lloc, perquè a Molins ja hi ha un grapat de normatives plenament vigents que regulen molts dels aspectes que preocupen la gent: per exemple, ja és obligat de recollir els excrements dels gossos (art. 44) o de tenir els solars i patis nets (art. 111). De fet, ja hi ha normes tan absurdes com la prohibició de regar les plantes entre les 7 h. del matí i les 22 h. (art. 24), així com la prohibició de beure alcohol al carrer (art.11.3). A més a més, existeix una normativa especifica sobre contaminació acústica i un munt de coses més. És que cal afegir-ne de noves, encara? O potser eliminar-ne algunes?

L’Enquesta. Ara bé, si un es proposa de fer un pas endavant cap a una nova normativa, seria oportú que es fes bé i d’una manera consensuada amb la població. Malauradament, l’enquesta que el govern municipal s’ha empescat per saber l’opinió dels vilatans i vilatanes és extremadament deficient. Fixem-nos-hi: no es pregunta en cap moment si la persona enquestada considera que cal una nova normativa de civisme (la pregunta més important). Es demana que valori el nivell d’importància de certes qüestions agrupades més o menys arbitràriament, però persones diferents poden creure que un tema és important per motius oposats (mentre que algú pot creure que és molt positiu, algú altre pot considerar-lo molt negatiu). Moltes preguntes suggereixen interpretacions diferents. La formulació d’alguns punts està clarament esbiaixada. A més a més, no es controla quantes vegades pot votar cada persona ni es té en compte el barri on resideix. I hi podríem afegir un llarg etcètera. Estic segur que l’esforç i els diners que s’han dedicat a elaborar aquesta enquesta s’haurien pogut invertir molt millor.

El Perill. Deixant de banda la discussió sobre la conveniència d’una ordenança d’aquest tipus i del seu plantejament, crec que hi ha dos grans perills d’aquesta mena de normatives que s’han de tenir molt en compte. En primer lloc, una nova ordenança podria servir per regular i limitar encara més els usos de l’espai públic, la qual cosa seria un atemptat contra les llibertats individuals i col·lectives. En aquest sentit, l’intel·lectual català Manuel Delgado ja fa molts anys que ens avisa dels perills que comporta l’excessiva regularització de l’espai públic; un espai que sempre ha estat un lloc de trobada, de diàleg i d’activitats populars i que, malauradament, cada cop més està deixant de ser allò què el defineix: públic. En aquest sentit, una petita mostra del tipus de prohibicions que alguns governs (sobretot convergents i ‘socialistes’) han aprovat recentment en altres municipis: a Vilafranca han prohibit repartir octavetes, fer reunions al carrer o penjar cartells; tampoc no s’hi permet jugar a pilota, ni tocar instruments al carrer, ni tan sols agafar aigua de les fonts (art. 7). A Berga, s’hi ha prohibit tenir roba estesa al balcó (44.3) o posar antenes a la façana (art. 48.4.1). D’altres ordenances similars s’han aprovat a Tortosa, Barcelona i a altres municipis, les quals han generat una forta protesta popular. Si el govern de la nostra vila tira endavant aquest projecte, és d’esperar (i desitjar), doncs, que la població de Molins també reaccioni i s’organitzi.

El més greu de tot, però, és que aquesta ordenança només serviria per maquillar els símptomes sense atacar-ne els problemes reals. I és que, moltes d’aquestes activitats que es volen regular deriven de certes qüestions inajornables que com a societat hem de maldar per solucionar: gent sense feina que es veu abocada a la mendicitat, adolescents sense expectatives que deixen l’escola prematurament o gent que necessita regirar els contenidors per sobreviure. Un govern municipal hauria de dedicar tots els seus esforços a eradicar les causes d’aquests problemes, i no a proposar operacions estètiques. Perquè, que jo sàpiga, mai s’ha tret ningú de la mendicitat prohibint-li dormir al carrer. Tal com va dir Goethe, la llei és poderosa, però més poderosa és la misèria.

 • Teresa

  Es de agradecer este tipo de opiniones, Lo considero un soplo de aire fresco a la enrarecida intelectualidad de la clase cultural de Molins de Rei, a pesar de que venga de un militante de la CUP , una más de esas nuevas sectas religiosas, el cáncer de nuestros dias, “ la politica” . Parece que, hoy en día, para tener una opinión publicable hay que militar en algún partido y ser radical en las reflexiones.
  Estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Artiga en cuanto a que la encuesta es inoportuna, innecesaria, esta mal planteada y es peligrosa.

  Inoportuna : En cuanto a que demuestra una vez más en el Ayuntamiento, el exceso de políticos a dedicación completa , la falta de trabajo y el exceso de técnicos y empleados municipales, que con menos pasaríamos. ¿ Cuantas horas se ha invertido en la encuesta? , ¿ Cuanto nos ha costado a las contribuyentes todo eso?

  Innecesària : Ya que con este tipo de ordenanzas no se atacan la raiz de los problemas, y no mejoran la convivencia entre la ciudadanía, y es lamentable eso de la prohibició de beure alcohol al carrer (art.11.3), lo este fomentando el propio Ayuntamiento actual, PSC+ CIU con la implantación de terrazas en los lugares más inverosímiles.

  Encuesta mal planteada : Que demuestra una vez más la deficiencia técnica y mediocridad de los responsables en la confección de la misma, la introducción misma ya es ambigua, sin consenso con la población, sin opiniones puntuables del funcionamiento los distintos departamentos del Ayuntamiento (recursos a multas , instancias sin resolver, etc ) . No se pregunta en ningún momento si la persona encuestada conoce la actual ordenanza y si considera que valga la pena una nueva normativa de civismo. La mayoria de las preguntas son ambiguas, y no sabemos como se valorarán la 15, 16 y 17 , ni que harán con las papeletas, ni si la cudadanía podremos tener acceso al informe, etc.

  Peligrosa : Peligrosas, ya por empezar, las declaraciones en la Radio MdR del Sr. Paz en cuanto a que estaban haciendo “validaciones” , ¿ Qué es una validación según él? , ¿Quedarán anuladas las papeletas que no les convenga al PSC + CIU , y las que tengan faltas de ortografía? Peligrosa, por regular y limitar aún más los usos del espacio público, atentando contra las libertades individuales y colectivas. Salir a la calle y respirar, hoy día, parece estar ya prohibido en Molins de Rei.

  ¿ Qué es lo que está haciendo con carácter de urgencia el actual consistorio PSC + CIU , fuera de reuniones y más reuniones,… con la gente sin trabajo que se verá abocada a la mendicidad, adolescentes sin expectativas que dejan la escuela prematuramente o en acuerdos con las grandes superficies y la gente que busca comida en sus contenedores ?

  • Carles Ros

   que lamentable que tatxis tot el que diu la gent de la CUP (i ja no dic el que diu la CUP com a tal) pel simple fet de ser de la CUP, però que diguis que t'agrada molt.
   la CUP fem política, i tu, per més que no vulguis dir-li així, fas política. ja n'hi ha prou de ser tant destructiu senyor Daniel.

   • Teresa

    Ros : ¿ La CUP hace política, dónde , cuando,…? , Insensateces y mamarrachadas constantes,.. Sí.

 • joan pere

  Crec que tant l'article d'opinio molt be estructurat però obvia una cosa molt important com a militant de la CUP, es molt facil criticar quant no es té cap responsabilitat de govern a tort i dret. Però que pasa on té aquesta responsabilitat ? El poble més gran on governa la CUP Navas, té una ordenança civica de l'any 2008 i ells tenen la majoria desde el 2011 (ja fa més de 2 anys) i un dels punts més forts es com tracta el problema de la mendicitat. Aleshores si tant problemàtic es veu per part de la CUP, com que a Navas no s'ha fet cap modificació ?? Queda clar, que criticar a tot quant no es té cap responsabilitat es molt facil, desprès quant arribem com tots. Del Sr. Daniel Closa alias "Teresa" el de sempre, si es tant bo en totes les seves apreciacions perquè no es presenta a les properes eleccions ?

  • Teresa

   joan pere, funcionario y defensor del funcionario : No sé que tiene que ver la magnesia con la gimnasia

   • Antoni Bancs

    Una curiositat que tinc:
    Teresa aniràs a la manifestació independentista del dia 11/9?

    • Teresa

     Bacs : En las próximas elecciones autonómicas, independientemente de credos y religiones de cada cual , hay que ir a votar , y votar a CIU , no por el ejemplo de la gestión municipal que ejerce la actual CIU en Molins de Rei , en temas de activación económica, fira, y el fracaso de la Festa Major 2012 , cuando curiosamente lo que hacen bien, es cobrar, cobrar puntualmente sus sustanciosos sueldos cada mes de nuestros impuestos, sino por la valentia del Sr. Mas en proclamar de forma clara la independéncia.