L’Ajuntament elimina l’impost de plusvàlua a les persones desnonades

S’aprova per unanimitat l’eliminació de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys en casos de desnonament o procés d’execució hipotecària. Tots els partits polítics consideren la mesura com a positiva davant la situació de crisi econòmica. 

Partits com Iniciativa per Molins de Rei han fet campanya a favor de la dació en pagament // Arxiu-Iniciativa per Molins de Rei

L’Ajuntament de Molins de Rei ha aprovat per unanimitat l’eliminació de l’impost sobre l’increcrement de valor dels terrenys, també anomenat impost de plusvàlua, a aquelles persones que afrontin desnonaments o estiguin en procés d’execució hipotecària.

Les persones que es vulguin acollir a aquesta opció hauran d’acreditar que no tenen més immobles, que el seu patrimoni net és inferior als 50.000€ i que no les seves rendes anuals no superen tres vegades l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples). A més, també necessitaran un informe favorable dels serveis socials de l’Ajuntament.

Unanimitat al consistori 

Segons el regidor de finances, Ferran Espinosa (PSC), és una manera que té el consistori d’ajudar a les persones en una situació més vulnerable”. L’acord entre govern i oposició va sorgir durant el debat de les ordenances fiscals 2012 i no ha creat gaires discrepàncies entre els grups dels consistori.

La regidora d’Iniciativa per Molins de Rei, Mercè Ferrer, explica que “ha estat una alegria” pel seu partit que es portés a terme aquesta proposta. Jordi Romeu, d’Esquerres per Molins de Rei,  creu que “tot i les diferents sensibilitats dels grups polítics, és possible trobar espais comuns”. Àlex Maymó, de la CUP, valora positivament aquesta iniciativa però la considera “un petit pegat a la situació actual de l’habitatge”. Els partits de dretes també han votat favorablement a l’eliminació de l’impost.

Recomanacions personalitzades