Tots els partits defensen el model vigent d’inserció laboral dels discapacitats

Esquerres per Molins de Rei presenta una moció al ple municipal en resposta a la disminució de recursos destinats a la inserció laboral de les persones amb discapacitat. El ple l’aprova per unanimitat. CiU i PP es culpen entre ells de ser els responsables de la retallada.

El president Artur Mas visita la Fundació DAU a la Zona Franca, un dels centres d'inserció laboral // Generalitat de Catalunya

El president Artur Mas visita la Fundació DAU a la Zona Franca, un dels centres d’inserció laboral // Generalitat de Catalunya

La moció, aprovada per unanimitat al ple municipal del mes de juny, adverteix la gravetat del que representarà la disminució dels recursos destinats en els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012, recentment aprovats, en polítiques actives d’ocupació sobre les entitats socials catalanes i els col·lectius especials que atenen. Aquesta reducció en els Pressupostos Generals de l’Estat “representa una rebaixa del 56% respecte la dotació de l’any 2011 i afecta especialment els col·lectius més vulnerables i que, per tant, necessiten major protecció, especialment en un època de greu crisi econòmica”, destaca la regidora d’Esquerres per Molins de Rei, Sílvia Guillén.

Amb aquesta moció, l’Ajuntament de Molins de Rei exigeix al Govern espanyol el manteniment del programa d’inserció laboral de persones amb discapacitat amb la mateixa dotació com a mínim que el 2011 i amb una distribució de fons proporcional al nombre de llocs de treball creats d’inserció de persones amb discapacitat, tot establint un protocol d’actualització de les  dades i el compliment de la normativa sobre serveis d’inserció laboral per a persones amb discapacitat.

També es demana que es mantinguin els ajuts als Centres Especials de Treball d’iniciativa social, assegurant la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins al 75% del salari mínim interprofessional per als treballadors amb discapacitat amb dificultats especials i garantir els recursos necessaris que els nous llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat amb dificultats especials s’hi puguin acollir.

El Ple va manifestar el seu reconeixement a la tasca que desenvolupen les entitats del tercer sector i les empreses que atenen, orienten i acompanyen les persones discapacitades en el seu procés d’inserció laboral i va afirmar que “la seva feina en aquests moments és més necessària que mai”. Per això, s’insta a consensuar amb totes les organitzacions del sector, un pla estratègic per als Centres Especials de Treball que, a partir de la singularitat i l’especificitat d’aquests centres a Catalunya, inclogui mesures per a mantenir-ne la sostenibilitat, reestructuració i revitalització amb l’objectiu de garantir-ne la viabilitat financera i la competitivitat econòmica per mitjà de l’impuls de línies de negoci viables, formació i inversió. Alhora, aquest pla també ha de preveure un model integral que inclogui les quanties de les subvencions en funció dels graus de discapacitat, característiques empresarials dels centres i localització territorial dels centres.

CiU i PP s’acusen de ser responsables entre ells

La moció, presentada per Esquerres per Molins de Rei, va ser aprovada per unanimitat. “És un pas enrere com a societat arraconar a aquest col·lectiu”, va apuntar Sergi Conde, d’Iniciativa per Molins de Rei, amb una postura idèntica a la de la regidora socialista, Anna Cantudo. “Ara parlem dels discapacitats, però no són ni el primer ni seran l’últim col·lectiu afectat per unes retallades que l’únic que fan és crear exclusió, més dependència i més atur”, va apuntar Laura Peradalta, de la CUP.

Mentrestant, PP i CiU es van acusar els uns altres de ser els responsables de les retallades en inserció laboral dels discapacitats. Carme Madorell, de CiU, va defensar les polítiques dutes a terme i va demanar “que l’Estat rectifiqui la seva postura i els pressupostos”. El regidor popular, Emilio Ramos, que també va donar suport a la moció, va respondre a la regidora convergent que la Generalitat el que ha de fer és “retallar per dalt, no només per baix”.

Més de 30.000 afectats a Catalunya

Segons dades de la Taula del Tercer Sector, l’efecte sobre el nombre d’usuaris que deixaran de ser atesos a Catalunya en cas de tirar endavant serà de 34.124 persones distribuïdes de la següent manera: en programes de formació, 13.306; en programes d’orientació (IPI), 12.192; i en programes de foment de la inserció en l’empresa ordinària (Point+Treball amb suport), 8.626. L’impacte sobre el nombre d’usuaris afectarà a 11.897 persones que deixaran de ser inserits al mercat de treball.

Un total de 2.510 treballadors discapacitats i/o amb trastorn mental dels Centres Especials de Treball podrien ser acomiadats si no es prenen mesures compensatòries. A més, es calcula que 908 professionals de les entitats socials seran acomiadats, 212 entitats socials poden ser afectades en diferent grau per aquesta reducció pressupostària i 22 entitats socials faran fallida o podrien haver de tancar.

Recomanacions personalitzades