L’Ajuntament dóna suport al moviment contra els peatges #novullpagar

L’Ajuntament de Molins de Rei ha aprovat una moció en suport al moviment contra els peatges catalans #novullpagar. La moció, presentada per Esquerres per Molins de Rei, va ser aprovada amb l’abstenció de CiU i el PP en alguns aspectes del text.

L’Ajuntament ha mostrat la seva “solidaritat” amb els ciutadans adherits a la campanya #novullpagar com a forma de protesta contra el pagament de peatges a Catalunya. A més, es demana a la Generalitat de Catalunya que no instrueixi cap expedient sancionador que es pugui derivar de la campanya, “atenent a la incertesa jurídica que presenta l’acte d’insubmissió d’aquesta iniciativa”. Segons Esquerres per Molins de Rei, hi han registrats més de 40.000 expedients d’infracció d’usuaris que no han pagat els peatges de les autopistes catalanes com a manera de canalitzar el malestar davant aquesta situació.

La campanya #novullpagar ha dut a terme accions simbòliques a peatges com el de Martorell // David Guerrero

La moció ,presentada per la coalició independentista Esquerres per Molins de Rei  al ple municipal de maig, va ser aprovada amb els vots a favor d’Esquerres per Molins de Rei, Iniciativa per Molins de Rei, la CUP i el PSC i l’abstenció de CiU i el PP en els punts que demanaven que no es sancioni als que han participat a la campanya. El tinent d’alcalde convergent, Joan Ramon Casals, va justificar el sentit del vot del seu partit mostrant el seu suport al moviment #novullpagar però deixant clar que “la gent ha de ser conscient i assumir les multes”.

Tots els partits polítics, però, van coincidir en mostrar el seu suport a la resta de punts. Entre els acords presos destaca el d’instar el Govern i el Parlament a adoptar compromisos ferms per suprimir els peatges d’aquelles vies que no tenen una alternativa viària gratuïta –i que no tenen raó de ser per qüestions d’eficiència i sostenibilitat en la gestió de la mobilitat– i a rebutjar el possible rescat per part del Govern de l’Estat de les autopistes del radi de Madrid a costa d’allargar les concessions de les autopistes de peatge catalanes.

La moció, a més, instava l’Estat espanyol al compliment de la disposició addicional tercera de l’Estatut que preveu que l’Estat es comprometi a invertir per alliberar peatges o per construir trams d’autovia alternatius, tot prioritzant les infraestructures d’especial incidència logística i econòmica i les que presenten un alt grau d’accidentalitat.

Un greuge històric al Baix Llobregat

Durant l’exposició de la moció, per part de la regidora Sílvia Guillén, es va demostrar amb diversos exemples que històricament s’han anat allargant les concessions inicials establertes entre les administracions públiques i Abertis, l’empresa concessionària que pertany a La Caixa. Al Baix Llobregat es troben trams com els de l’AP-2 entre Molins de Rei i Martorell o l’AP-7 entre Martorell i Tarragona, la concessió de les quals s’havia d’acabar el 2005 i s’han prorrogat fins al 2021.

A nivell d’amortitzacions, queda demostrat que aquestes ja han estat pagades, tal i com il·lustren els càlculs pels quals, per exemple, el tram entre Molins de Rei i Martorell si bé va costar 14’6 milions d’euros al final de la concessió se n’hauran recaptat 1.168’7 milions €; el tram entre Martorell i Tarragona, que va costar 42,2 milions i se n’hauran recaptat 2.170,3 milions; i el d’entre Castelldefels i Sitges, que va costar 205,5 milions d’euros i se n’hauran recollit 2.874,3 milions d’euros.

Una altra de les mancances en infraestructures que pateix el Baix Llobregat és que l’única via ràpida que existeix per anar fins a Tarragona és l’AP-7, ja que les obres de desdoblament de la N-340 segueixen aturades indefinidament a Vallirana.

Recomanacions personalitzades