L’Ajuntament estrena una Oficina de Contractació

L’Ajuntament de Molins de Rei posa en marxa un nou òrgan amb el que busca una major eficiència i estalvi en la contractació municipal. La intenció és centralitzar els processos contractuals del consistori en el que s’anomenarà “Oficina de Contractació”.

La nova oficina permetrà, segons l’Ajuntament, “més transparència, eficàcia, eficiència i estalvi en la contractació municipal”. El consistori busca amb aquest òrgan modernitzar els processos contractuals de l’Ajuntament i, per això, els centralitzarà i coordinarà a través de la nova Oficina. Hi haurà un registre central dels procediments, tots ells seran supervisats i es garantitzarà que tots segueixin el procés adequat a la legislació vigent.

El principal objectiu de l’ Oficina de contractació és impulsar la tramitació dels expedients de contractació administrativa que hagin de ser sotmesos a la consideració dels òrgans municipals per a la seva resolució. Les funcions de l’Oficina seran estudiar les peticions d’incoació de procediments de contractació; impulsar i validar els processos de contractació; coordinar les actuacions de les diferents àrees o serveis municipals; reduir els terminis de durada dels procediments; garantir l’aplicació efectiva dels principis de publicitat, lliure concurrència, objectivitat, transparència i eficàcia en la contractació pública; i, per últim, impulsar la modernització i l’ e-administració en la contractació municipal.

L’Oficina de Contractació tindrà al capdavant el president de l’àrea d’Economia i Serveis Generals, Miguel Zaragoza. El vicepresident de l’ens serà el director de serveis de la mateixa àrea, Jordi Bascuñana.  Els vocals seran la secretaria general, la intervenció municipal, la cap de negociat de l’oficina administrativa de l’àrea de Sostenibilitat i Territori, la cap de negociat de l’oficina administrativa de l’àrea de Serveis a les Persones i una persona designada per l’àrea de Desenvolupament i Promoció Econòmica Local. La coordinació anirà a càrrec de la cap de negociat dels serveis jurídics de l’Ajuntament i també hi haurà una assessora jurídica que actuarà de secretària de l’Oficina. En tot moment, aquest òrgan podrà requerir l’assistència de qualsevol tècnic, assessor o especialista de les diverses àrees o serveis que es considerin oportuns.

Contractació poc curosa fins ara

Fins ara, l’Ajuntament de Molins de Rei no comptava amb un òrgan d’aquestes característiques, el que potser explica com l’anterior equip de govern tenia contractes de telefonia mòbil que pujaven a xifres astronòmics al no haver fet un contracte adequat per una administració local. Fonts municipals recorden que també hi havia contractes realitzats erròniament en el manteniment d’instal·lacions esportives i els semàfors, entre d’altres. El pressupost del 2012 ha recollit un estalvi de 198.000 euros en aquests contractes en comparació amb els de la legislatura anterior.

 • Teresa

  “A buenas horas mangas verdes” pero, siempre es mejor tarde que nunca, a pesar de que en estos momentos de crisis y recesión económica, pocas contrataciones deberían hacerse en el Ayto. , y bueno será saber si se cumplirá la tan anunciada “transparencia”, para poder saber incluso, a quien se subcontrata el servicio de fotocopias externas.
  A pesar de las pocas intervenciones en publico y el desconocimiento del personaje por parte de la ciudadanía, excepto en lo de su funcionariato en Rubi, no me parece mal que esto lo lleve a cabo el actual presidente del área económica.
  Al actual equipo de gobierno le falta un año de reinado y han perdido uno ya, sin hacer nada. No creo que les vaya a dar tiempo de meterse, y los que vengan tampoco se meterán, en los puntos graves, que por moralidad y coherencia deben atacarse cuanto antes , a pesar de ser inpopulares :
  a) La supresión , privatización total o cambio de horarios del Molins Bus, que fue un capricho electoral de la Catalá (ICV) y que nos ha quedado como una lapa más , que va siempre vacío, utilizado solo por cuatro jubilados para ir al mercadillo de los viernes, y que nos saldría más a cuenta a los contribuyentes, el ofrecerles un servicio de taxi personalizado y gratuito.
  b) La privatización o cierre de la radio municipal, otro invento más de los de ICV (Castellana/ Armengol ), sin share, sin oyentas, sin encuestas de audición.
  c) Solución, una vez por todas, de los paneles solares de ICV .
  d) Privatización al 100 % de Molins Energia , otro pozo negro más de ICV

 • Molins

  Molins Bus siempre vacío?? Señorita Teresa me parece que usted no reside en el mismo municipio que yo…

 • Jordi García

  A veure si prospera la oficina de contractació. Esperem que si.

  Aixó del Molins Bus vacío ja ho he sentit que ho ha dit altres cops..
  La veritat no sap de que parla el teresa.
  El problema és donar-li massa corda, com al Llaç.

 • Anònim

  Amb Radio Molins no et pasis ni un pèl!
  Perque la funció social que fa en aquest poble
  és evident i està clar que necesària.

  • Teresa

   ¿ Cuanto nos cuesta a las contribuyentas de Molins de Rei esta función social tan evidente y necesaria?