La Generalitat redueix el finançament dels serveis socials a Molins de Rei

L’Ajuntament i el departament de Benestar Social i Família han signat el contracte programa 2012-2015 per al finançament dels serveis i programes socials. La Generalitat aporta 563.215,56 euros aquest 2012, prop de 25.000 euros menys dels que es rebien fa dos anys.

El conseller Josep Lluís Cleries va signar el contracte programa amb la regidora de Serveis Socials, Carme Madorell // Ajuntament de Molins de Rei

Al 2010 van ser 588.070,11 euros els que va aportar la Generalitat a l’Ajuntament de Molins de Rei per finançar els serveis socials. L’any passat la partida va baixar fins els 571.000 euros. Aquest 2012, el govern català ha tornat a reduir la partida i l’Ajuntament rebrà 563.215,56 euros, el que suposa prop de 25.000 euros menys que fa dos anys per destinar a l’atenció social que ofereixen els serveis municipals.

Els diners aportats per la Generalitat es divideixen en dues partides, una de serveis socials bàsics i una altra d’especialitzats. Als serveis socials bàsics es destinaran 472.087,17 euros i es repartiran en atenció primària, ajuts socials, serveis d’atenció domiciliaria, el centre obert i el programa d’atenció social i educativa davant les situacions de risc. Als serveis especialitzats es transfereixen 91.128,93 euros que aniran al programa de drogodependències, Minuts Menuts, acollida i integració a persones estrangeres immigrades i serveis d’informació i atenció a les dones.

El passat dimarts 12 de juny, la regidora de Serveis Socials, Carme Madorell, va signar amb el conseller de Benestar i Família, Josep Lluís Cleries va signar el contracte programa. Madorell va destacar que “garanteix el finançament i l’estabilitat de les polítiques socials en plena crisi econòmica”.

El contracte programa 2012-2015 marca el finançament que la Generalitat de Catalunya aporta als ajuntaments de més de 20.000 habitants en matèria de serveis socials, programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. La Generalitat assumeix el 66% del cost i l’Ajuntament s’encarrega de l’import restant.

Recomanacions personalitzades