El projecte d’ordenança de convivència vilatana s’obre a la participació ciutadana

S’obre el procés de participació ciutadana de la nova ordenança de convivència ciutadana de Molins de Rei fins el 15 de juliol. Els ciutadans trobaran els qüestionaris amb la seva corresponent urna en diversos llocs públics de Molins de Rei.

El regidor de Via Pública, Miguel Zaragoza, l'alcalde, Xavi Paz, i el regidor de Guàrdia Urbana, Joaquim Martí, han presentat la nova ordenança // Ajuntament de Molins de Rei

La ordenança de convivència vilatana és el document que recull “les normes que garanteixen els drets de les persones, el compliment dels deures i l’ús correcte de l’espai públic”  i que es troba sense actualitzar des de l’any 1997.  El passat mes d’octubre es va aprovar i constituir la comissió tècnica per a la seva elaboració, presidida pel regidor de Via Pública, Miguel Zaragoza, i amb la participació del regidor de Guàrdia Urbana, Joaquim Martí i 8 tècnics de l’administració molinenca. Zaragoza ha destacat que serà“una normativa més eficaç i àgil, que s’anirà actualitzant per adaptar-se a les situacions que requereix Molins de Rei”

La ordenança de convivència ciutadana s’ha de renovar en diversos sentits. Des de l’Ajuntament asseguren que s’incidirà en la conscienciació però al mateix temps en les sancions. “Malauradament, una de les coses que s’ha d’actualitzar és el règim sancionador, no només des del punt de vista pecuniari, sinó per fer que sigui una ordenança conciliadora”, ha assegurat Joaquim Martí, durant la seva presentació, en la que també han participat Miguel Zaragoza i l’alcalde, Xavi Paz. Per a l’alcalde, la ordenança busca “assolir un nou pacte de convivència amb un ampli consens polític i ciutadà”.

Procés de participació ciutadana i expectatives de futur

El qüestionari de participació ciutadana inclou 14 aspectes que s’han de puntuar numèricament segons el seu grau d’importància com la contaminació acústica, l’ús impropi de l’espai urbà o el dret de manifestació, expressió i participació. A més, el ciutadà també té un espai on aportar queixes i suggerències de manera més específica. A banda, aquesta enquesta també es passarà de manera interna entre els treballadors del consistori i arribarà a les entitats molinenques.

El document es podrà trobar i dipositar immediatament en els següents espais públics de la vila: el Mercat Municipal, la Biblioteca Pau Vila, l’oficina del Punt Jove, Ràdio Molins de Rei, l’Ajuntament, Ca n’Ametller, el Centre d’Ocupació Garcia Nieto i l’Àrea de Sostenibilitat i Territori .  A més, a la web del consistori s’ha obert una pestanya en que es pot realitzar l’enquesta via telemàtica fins el 15 de juliol.

Si es compleix el calendari previst, a finals d’any el ple municipal aprovarà la nova ordenança de convivència vilatana.

 • Josep Raventós

  Penso que cal aclarir el concepte "important" associat a la puntuació, ja que no queda clar a l'enquesta quin és l'efecte d' atorgar la màxima puntuació a determinats conceptes. Per exemple "dret de manifestació, expressió i participació". Per mi, aquest tema és molt important i per tant li donaria un 5. Però qui interpreti la meva enquesta com ho farà?. Entendrà que el meu " molt important" vol dir que és molt important que es reguli perquè em molesten les manifestacions i els cartells o bé entendrà que vull dir que és important que el meu consistori garanteixi el dret a manifestar-se?
  En altres temes, és més evident, per exemple en contaminació acústica, però crec que és recomanable afinar-ho i reforça la idea que es poden fer més aportacions temàtiques més enllà de les proposades a la pròpia enquesta. Ara com ara els temes proposats van en una mateixa línia i tot plegat està una mica esbiaixat.

 • Josep Raventós

  Per altra banda, em fa molt mal a la vista i a l’estomac llegir que un tema proposat és "l'exercici de la mendicitat". No m’agradaria que perquè determinada gent tingui un problema estètic al trobar gent remenant contenidors, ens oblidem de l’important: atacar el problema de fons de la pobresa i desigualtats creixents. Treballem la pobresa i la mendicitat, si, però a través de garantir condicions de vida dignes per totes les persones, no excloent-los encara més i posant-los més traves amb una ordenança que ho reguli (impedeixi) perquè això no soluciona el problema de fons. Crec honestament que la ordenança de convivència ciutadana, tal i com està plantejada (llegint el que s’intueix que es vol regular), no és l’espai on parlar de pobresa i mendicitat.

  • Teresa

   Raventos : Totalmente de acuerdo con Ud, la encuesta es muy ambigua en muchos puntos y ya decalifica a la primera los promotores de la misma. Desconocemos el protocolo que seguiran los auditores en publicar los resultados , ¿ Serán partidistas? , ¿ Habrá invalidez de votos ? , ¿ Ocurrirá lo mismo que en el "pucherazo" del molinenc del any organizado por el funcionariado de Radio Molins de Rei = Alcaldía.

 • Gerard Capdevila

  L'altre día ho vaig provar d'omplir a la Radio, i sincerament
  no està gaire ben plantejat, hi ha preguntes que
  no saps si el que has de respondre és 0 o 5 segons
  el teu interès, hi ha poti-poti de coses en una mateixa
  pregunta, no vaig poder posar ni nom ni edat, ni el barri
  on visc, en definitiva vaig tenir la sensació que el que feia
  no servía per res. Vaig tenir aquesta sensació també quan és
  va fer el tema dels pressupostos participatius ( un cop aprovats)
  Es molt positiu incentivar la participació, però fent les coses així,
  es produeix l'efecte contrari. Francament, a mi m'ha decepcionat molt.

 • Anna Romeu

  Estic estupefacta davant la manca de criteris d'imparcialitat i neutralitat presents en aquest formulari, que són bàsics en l'elaboració d'enquestes que pretenguin tenir algun tipus de validesa. Segur que a la nostra vila hi ha més d'un sociòleg a l'atur que estarà encantat de refer-ho de manera que sigui un document útil. De moment, no crec que tingui cap validesa l'emplenat d'aquest formulari, ja que, per començar, cada vilatà podrà votar tants cops com vulgui…A part, moltes preguntes es presten a confusió i s'entreveu certa desviació de resultats per la manera com estan ordenades i formulades les preguntes, de la mateixa manera que les conclusions extretes de cada una estan subjectes a interpretació, com comenta més amunt el Josep Raventós.

  Si realment consideren que l'elaboració d'aquesta ordenança ha de ser fruit de la participació ciutadana, que s'hi gastin els 4 duros que hi han invertit ADEQUADAMENT i que facin les coses amb cara i ulls.

 • Enric Piera

  Afegeixo a tots els altres comentaris amb els que coincideixo plenament dos questions, com ja vaig comentar a Ràdio Molins. Un col.lectiu podria emplenar 100 qüestionaris per influïr maliciosament en la interpretació que faci el govern municipal . També, i encara més important comprendre que aprovar una moció a l'Ajuntament relativa a competències que no es poden exercier des del municipalisme te un sentit pedagògic i d'afirmació molinenca , en canvi oferir un qüestionari als vilatans perque opinin sobre determinats temes ( mal plantejats ) exigeix un compromís d'execució, i per tant les preguntes haurien de ser molt més concretes, les respostes de les quals tinguessin la seva traducció en accions de govern municipal precises .

 • Enric Piera

  Segons com interpreti el govern municipal les respostes…com es regularà el "dret a manifestació, expressió i participació" ? les competències no les te l'Ajuntament-manifestació-. Pel que fa a la participació considero que seria molt més profitós que el govern actual ajudés a tirar endavant el ROM – reglament orgànic municipal – i desenvolupar la proposta que ha presentat la CUP que no pas fer aquest qüestionari, amb preguntes més pròpies d'Intereconomía que no pas d'una eina útil per la nostra vila.

 • Xavi

  Per aclarir els dubtes, allò que es puntua en les respostes és si voleu que aquell tema estifui reflectit a l'ordenança i que l'ordenança el reguli, és a dir, si puntueu amb un 5 el dret a manifestar-se esteu dient que cal que l'ordenança el reguli, no pas si considereu el dret a manifestar-se com a important en si mateix.

  Un altre exemple: el dret a anar l'escola considero que és un dret fonamental però potser crec que no cal que el reguli una ordenança de convivència, per tant, el puntuo amb un 1.

  Una altra cosa: tot és millorable. Precisament per no acotar les respostes, el qüestionari també inclou tres preguntes obertes en les quals es pot expressar i matissar allò que calgui

 • Teresa

  Xavi : Grácias por clarificarnos, pero, aquí en Viu molins a las/los que se nos permite dar nuestras opiniones tras las caprichosas tijeras de la censura, por lo general somos ciudadanas/os anónimas o escribimos bajo pseudónimo , ¿ Usted es verdadero? , ¿ Usted forma parte de la junta electoral o de la junta editora del Ayuntamiento? , ¿ Está autorizado para dar estas informaciones o son suposiciones u ocurrencias suyas? , ¿ Las preguntas abiertas, son también puntuables ? . ¿ Cuales serán los protocolos de consideración y puntuación ? , “Si no puedes convencer , Confunde ” …..

 • Hola;
  Soc estadístic y llicenciat en investigació y tècniques de mercat, i el fruit d’aquesta enquesta seran tot 4 i 5, per el que serà difícil trobar que es el que realment l’hi donen importància els molinencs, ja que totes les qüestions tindran la mateixa puntuació mitja.
  Hauria estat mes encertat, escollir 5 o 6 coses, i demanar al enquestat que ordenes del 1 al 6, aquelles coses segons la importància que l’hi dona. D’aquesta manera s’hagués obtingut d’una manera mes precisa alló que realment preocupa mes als vilatans. Ja que per defecte “tot ens preocupa” i tot tindrà una puntuació alta.
  Si mes endavant voleu comptar amb mi, podeu posar-vos en contacte a traves del meu email o be a traves de la meva pagina web (http://www.investigacion-estadistica.com)

 • Pingback: L'Ajuntament fa una audiència pública del pla local d'habitatge abans de l'aprovació | Viu Molins de Rei()

 • Pingback: Marc Artiga: Ordenança cívica? No, gràcies | Viu Molins de Rei()