L’atur segueix per sota del 14% al mes d’abril

Les dades del mes d’abril del 2012 indiquen que 1.828 persones es troben a l’atur a Molins de Rei. Aquesta xifra significa un 13,9% de la població, mantenint-se a nivells similars dels últims mesos. L’atur juvenil repunta de nou i creix entre les dones i majors de 44 anys.

L’atur registrat el passat mes d’abril a Molins de Rei indica que hi ha 10 persones més a l’atur que fa un mes, quan eren 1.818 enfront els 1.828 actuals. Aquest número es tradueix en una taxa d’atur del 13,9% i encara queda per sota de la xifra d’atur registrada al gener del 2012, quan es va marcar el sostre fins ara. La taxa d’atur continua estant per sota de la mitjana del Baix Llobregat (16,1%) i la resta de Catalunya (16%).

Segons les dades aportades per l’Observatori del Baix Llobregat, el lleuger increment de l’atur registrat el passat mes a Molins de Rei es produeix en les dones. El percentatge d’atur en el col·lectiu femení puja fins el 15,7%, amb 968 dones sense feina, mentre que el dels homes es manté estable al 12,3% (860 aturats).

Repunt de l’atur juvenil

Els menors de 25 anys, que portaven uns mesos de millora des de gener registren el primer repunt i puja fins a l’11,3%, amb 111 joves a l’atur, encara per sota dels 121 de gener. Els majors de 44 anys, l’altre grup d’edat desafavorit, també nota un molt lleuger increment i arriba al 17,5%, el que suposa 770 persones majors de 44 anys a l’atur. Aquest col·lectiu va pujant de mica en mica mes rere mes.

Per activitat econòmica, a nivell comarcal, en relació amb el mes anterior l’atur puja més en persones que desenvolupaven tasques relacionades amb el comerç al detall, la construcció d’immobles o activitats de serveis a la persona.

Recomanacions personalitzades