El minut a minut del ple extraordinari d’aprovació del crèdit del pla d’ajust

Viu Molins de Rei ha retransmès el ple extraordinari d’aprovació del crèdit extraordinari del pla d’ajust ordenat pel govern espanyol per tal de pagar les factures pendents als proveïdors. El minut a minut del ple municipal celebrat el 15 de maig es trasllada de Twitter al portal web, afegint els comentaris d’alguns regidors i ciutadans que han utilitzat el hashtag #plemolins durant el desenvolupament del mateix.