El pressupost del 2011 es liquida amb un dèficit de més d’un milió d’euros

L’Ajuntament ha presentat la liquidació del pressupost del 2011. És el primer any que es realitza seguint els criteris de la Sindicatura de Comptes i això comporta canvis respecte anys anteriors. El romanent de tresoreria és negatiu però la liquidació s’ha tancat amb un estalvi net positiu.

El regidor de Finances, Ferran Espinosa, va utilitzar una presentació per explicar els números // David Guerrero

És el que l’equip de govern actual anomena una “liquidació realista”, després de passar a seguir els criteris recomanats per la Sindicatura de Comptes, que han desembocat en un a liquidació del pressupost amb un romanent líquid de tresoreria negatiu i un estalvi net positiu. Aquest resultat, segons el regidor de Finances, Ferran Espinosa, “garanteix la solvència i l’equilibri de les finances municipals”.

El romanent líquid de tresoreria negatiu acumulat a 31 de desembre del 2011 és de -1.131.930,83 euros, el que suposa liquidar el pressupost amb dèficit. Pel que fa exclusivament a l’exercici 2011, el romanent també es negatiu, de -102.045,33 euros. “Són números negatius però podrien haver estat pitjors si el nou Ajuntament no hagués pres algunes decisions”,va assegurar Espinosa, que va donar compte de liquidació del pressupost en el ple municipal del mes d’abril, destacant que aquesta és la primera liquidació que segueix els criteris de prudència indicats per la Sindicatura de Comptes i està avalada pels dos informes econòmics i financers de la Diputació, tant del 2010 com del 2011. “Amb els criteris de prudència, les sorpreses poden ser positives a final d’any”, segons Espinosa.

Si s’hagués seguit el model utilitzat en anys anteriors, el pressupost s’hauria tancat amb superàvit. La diferència rau en que amb el nou model de càlcul no es tenen en compte els saldos de dubtós cobrament, com les multes impagades des de fa anys. Per a Espinosa, “són uns números que ens encoratgen a seguir endreçant amb ordre i seny els comptes de l’Ajuntament i perquè la propera liquidació tingui un resultat positiu”. L’equip de govern va defensar la presa de mesures en aquest sentit, que passen per un control exhaustiu en l’execució de la despesa, un estalvi de 180.000 euros en processos de licitació i l’optimització de la tresoreria municipal, entre altres.

Al mateix temps, la liquidació s’ha tancat amb un estalvi net positiu de 361.892,27 euros, el que segons l’Ajuntament indica que “el consistori disposa de capacitat per generar estalvis”, el que significa que pot absorbir una part del romanent negatiu. D’altra banda, la liquidació registra una capacitat de finançament de 133.041,80 euros, complint així la llei d’estabilitat pressupostària.

El regidor de Finances es va comprometre a realitzar un seguiment pressupostari exhaustiu, “amb la màxima transparència i sense maquillar els resultats perquè cal afrontar la realitat per poder superar-la i seguir millorant tot i estar vivint uns moments econòmicament complicats”.

El portaveu d’Esquerres per Molins de Rei, Jordi Romeu, que va ser regidor de Finances fa anys, es va mostrar d’acord en les línies generals de la liquidació però va criticar el canvi de criteris comptables. “No calia posar-se la soga al coll d’aquesta manera, amb dèficit i un deute a proveïdors de cinc milions d’euros, l’actual govern s’ha complicat ell sol la vida”, apunten des d’Esquerres per Molins de Rei.

Ivan Arcas, d’Iniciativa per Molins de Rei, va recordar que gran part del romanent negatiu es produeix per dos deutes pendents de la Generalitat, per un terreny de les Guardioles i el poliesportiu La Sínia. La CUP, per la seva banda, va qüestionar les modificacions d’algunes partides pressupostàries concretes, que han estat més baixes del pressupostat inicialment.

Recomanacions personalitzades