La pujada de l’IBI del Govern espanyol no afecta a Molins de Rei

L’IBI pujarà aquest 2012 un 3,2%, tal i com recullen les ordenances aprovades pel ple municipal. Tot i que el Govern estatal ha decretat un increment d’aquest impost, Molins de Rei queda exempt per haver revisat el cadastre el 2006 i l’IBI no pujarà encara més del inicialment previst.

A Molins de Rei es va revisar el cadastre l’any 2006 i, per aquest motiu, la pujada de l’IBI decretada pel Govern no afecta als seus habitatges. Per tant, al 2012 es manté allò aprovat a les ordenances fiscals: l’increment de l’IPC, que suposa un 3,2% més que l’any passat.

Així, l’increment d’aquest any serà totalment atribuïble a les finances municipals, no a l’Estat espanyol. L’augment encara podria haver estat superior si no fos perquè s’ha reduït el tipus impositiu de l’IBI un 2,51% per compensar la revisió del valor cadastral anual.

Fraccionament del rebut

L’Ajuntament de Molins de Rei ha anunciat que a partir d’aquest any es podrà fraccionar el rebut en quatre trimestres. Fins ara es podia fer en dos pagaments. “Som conscients que, degut a la crisi econòmica que travessem, cal facilitar al màxim a les famílies el pagament”, asseguren des del consistori. El fraccionament en quatre rebuts serà possible sempre i quan es domicilii el pagament a través de la pàgina web o el Servei d’Atenció Municipal.