L'atur creix un 1,8% a l'octubre i es dispara entre els majors de 44 anys

La taxa d’atur puja un 1,8% al mes d’octubre i es situa en el 13,6%. Aquest percentatge es tradueix en 1.763 molinencs aturats, un 11,4% més dels que hi havia a l’octubre de l’any passat. El nombre d’aturats majors de 44 anys es dispara i registra un increment del 3,6%.

1.763 molinencs es troben a l’atur. La xifra suposa el 13,6% de la població activa de la vila, un percentatge que no deixa de créixer mes rere mes. L’atur ha pujat un 1,8% respecte el mes de setembre i comparat amb el mes d’octubre del 2010, l’atur ha registrat un augment del 11,4% interanual. El creixement del nombre de persones que ha perdut la seva feina en l’últim any segueix un ritme molt més fort que a la resta de la comarca, on l’atur va afectar amb més duresa al principi i ara registra un creixement més sostingut. Tot i aixó, el 13,6% d’atur queda per sota del 15,6% registrat a Catalunya i el 18,5% a Espanya, segons les dades aportades per l’Observatori del Baix Llobregat.

Pel que fa als grups d’edat més desafavorits, el mes d’octubre ha portat una mínima esperança a Molins de Rei pels menors de 25 anys. L’atur en aquest sector ha disminuït un 2,5% i l’atur es situa en el 11,5% de la població activa menor de 25 anys. Res a veure amb els majors de 44 anys, que han vist com la taxa d’atur s’incrementa 3,6 punts i arriba al 17,1%, el que suposa 720 molinencs. Tot i això, la situació és menys greu que a la resta de la comarca i queda per sota de la mitjana catalana i espanyola.

Les dades aportades per l’Observatori del Consell Comarcal del Baix Llobregat també revelen que a Molins de Rei hi ha més dones (15,7%) que homes (11,8%) a l’atur. Tot i això, durant l’últim mes s’ha incrementat més entre els homes (3,1%) que les dones (0,8%).

En quant als sectors d’activitat, a nivell comarcal, l’atur ha pujat en gairebé tots els sectors respecte el mes anterior. Les activitats de comerç al detall, activitats especialitzades de la construcció, activitats relacionades amb l’ocupació (inclou ETT) i construcció d’immobles són les que concentren el major percentatge d’aturats.

Recomanacions personalitzades