Comença l’elaboració dels nous censos

Els nous censos de població i habitatge de Molins de Rei i la resta d’Espanya ja estan sent elaborats per l’Institut Nacional d’Estadística. Aleatòriament s’ha elegit un grup de molinencs i molinenques dins dels 3.000.000 d’habitatges seleccionats a tot l’Estat.

Cada 10 anys, l’INE elabora aquesta operació per poder fer la fotografia més exacta possible de la població actual resident a l’Estat i, d’aquesta manera, que les administracions puguin planificar amb més eficàcia les polítiques i plans per donar servei a la ciutadania.

Els Censos del 2011 combinaran l’ús de registres administratius (per exemple el Padró municipal d’habitants) amb treball de camp. Aquest cens inclou també el cens d’edificis i una gran enquesta per mostreig per conèixer les característiques més específiques de la població i dels habitatges.

Entre setembre i desembre, un petit número de molinencs rebran una notificació on se’ls demana la col·laboració per a que responguin el qüestionari de l’enquesta censal. Mitjançant un procediment estrictament aleatori, els molinencs i molinenques que formin part de la mostra representativa, rebran una enquesta que s’ha domplir en un termini màxim de dues setmanes i l’hauran de retornar via Internet. Tanmateix, en el cas que alguna persona no pugui respondre a través de la xarxa, ho pot comunicar i rebrà el qüestionari en paper després del període de 15 dies.

És molt important que els veïns i veïnes de Molins de Rei omplin el document amb totes les persones amb les que viuen, independentment del règim de propietat de l’habitatge. En cas de dubtes, les persones interessades poden trucar al telèfon d’informació gratuït 900 82 00.

Recomanacions personalitzades