L’atur baixa un 1,4% al juliol

La taxa d’atur a Molins de Rei ha baixat un 1,4% durant el mes de juliol i es situa en el 12,9%. Aquest percentatge continua estant per sota de la mitjana catalana i espanyola i significa que 1.671 persones es troben a l’atur a Molins de Rei.

Durant el mes de juliol l’atur ha baixat un 1,4% a Molins de Rei, deixant la dada en 1.671 persones aturades, un 12,9% de la població activa de la vila. A la resta de la comarca del Baix Llobregat l’atur també ha baixat, encara que en menor grau (1%) i es situa en el 14,7%, segons les dades aportades per l’Observatori del Baix Llobregat. Molins de Rei, amb el 12,9% de taxa d’atur, es troba per sota dels percentatges registrats a Catalunya (14,4%) i Espanya (17,3%).

Tot i que l’evolució a curt termini a Molins de Rei es mostra positiva, l’atur ha fet estralls durant l’últim any. La variació interanual és d’un 7,5%, molt per sobre de la majoria de municipis veïns, que van patir greument la crisi econòmica anteriorment i durant l’últim any han estabilitzat la seva evolució.

Pel que fa als grups d’edat més desafavorits, els menors de 25 anys i els majors de 44, no ha estat el mes de juliol una bona temporada per a ells. La taxa d’atur a Molins de Rei ha pujat entre els menors de 25 anys un 0,9% i els majors de 44 anys han registrat un increment de l’1%. Aquest últim sector és un dels més afectats per la situació econòmica actual ja que la taxa d’atur es situa en el 16,5% i durant l’últim any ha crescut un 13,4%. Tot i això, la situació és menys greu que a la resta de la comarca.

Les dades aportades per l’Observatori del Consell Comarcal del Baix Llobregat també revelen que a Molins de Rei hi ha més dones (14,7%) que homes (11,3%) a l’atur. Tot i això, durant l’últim mes entre les dones la taxa d’atur ha baixat més (-1,8%) que entre els homes (-1%).

En quant als sectors d’activitat, a nivell comarcal, l’atur segueix l’evolució dels últims mesos i baixa en gairebé tots els sectors a excepció d’administració pública i educació, que veuen augmentar el nombre d’aturats.

Recomanacions personalitzades