L'informe de la Diputació no esvaeix els dubtes sobre els comptes municipals

L’informe que l’Ajuntament de Molins de Rei va encarregar a la Diputació de Barcelona per auditar la situació comptable no ha servit per aclarir els dubtes. Govern i oposició els veuen de maneres radicalment diferents.

Els dubtes al voltant dels comptes públics de l’Ajuntament continuen creixent després de que el PSC hagi donat a conèixer que l’equip de govern municipal va rebre el passat 12 d’abril un ‘informe realitzat per la Diputació de Barcelona. Es tracta d’una auditoria realitzada per Faura i Casas que va encarregar el propi equip de govern per tal de demostrar que la situació comptable de l’exercici 2009 era correcta després de la polèmica generada amb la publicació  dels informes de la interventora on es detectaven diverses irregularitats comptables.

El document que ha entrat al registre de l’Ajuntament és un esborrany i ara hi ha un termini per fer les al·legacions que es creguin convenients. Des de l’Ajuntament, tot i tenir l’informe des del 12 d’abril, no ha estat fins que el PSC ha donat a conèixer la seva existència que s’ha parlat d’ell.

“Desgavell” segons l’oposició

Xavi Paz va donar a conèixer l'existència de l'auditoria de la Diputació en roda de premsa // David Guerrero

Per al principal partit de l’oposició, “l’informe de la Diputació confirma el desgavell existent en la comptabilitat municipal provocat per l’actual govern de Molins de Rei, demostra una manca de transparència i de control”, ha assegurat Xavi Paz en roda de premsa. El portaveu socialista ha remarcat que “fins ara, l’actual govern tripartit havia amagat informació al PSC, però és sorprenent que encarreguin un informe econòmic per esvair els dubtes i no proporcionin tota la informació a qui ha de fer l’informe”. I és que segons han informat els socialistes, l’Ajuntament no ha presentat tota la informació que requeria la Diputació, tot i ser ells mateixos els que han encarregat l’informe. Segons Paz, “pot ser que no la puguin donar o pot ser que no la tinguin, el que demostraria el descontrol existent”.

A l’informe, segons ha explicat el PSC, es demostra com l’Ajuntament no té un inventari patrimonial i no hi ha una reserva per indemnitzacions d’expropiacions pendents, que hauria de ser de 5 milions i mig d’euros. També assegura el PSC que no s’informa a la Direcció General quan contrau operacions de crèdit, entre altres irregularitats.Paz ha donat a conèixer altres detalls de l’informe com per exemple, la provisió de les multes, que s’hauria de fer seguint els criteris de la Sindicatura de Comptes, eliminant les multes de fa quatre anys que no s’han cobrat i no es cobraran. En canvi, “l’Ajuntament de Molins de Rei arrossega una previsió de 400.000 euros en els pressupostos que desvirtuen la realitat”, assegura el líder socialista. Tot plegat, segons Paz,“justifica la dimissió d’Enric Franch i demostra la manca de lideratge i assumpció de responsabilitats a l’Ajuntament”.

Situació “estabilitzada i sanejada” segons l’Ajuntament

Tot el contrari del que critica l’oposició, per a l’alcalde, “la Diputació de Barcelona avala els comptes de l’Ajuntament i demostra el compliment de la normativa vigent en matèria comptable”. Segons Ivan Arcas, l’informe demostra que la situació econòmica està “estabilitzada i sanejada”. Arcas ha demanat a l’oposició que “no facin insinuacions malintencionades i no insisteixin en suposats problemes econòmics, ja que més enllà de les seves voluntats, l’Ajuntament funciona i funciona bé”.

El consistori molinenc ha aprofitat les acusacions del PSC per recordar que té en marxa un pla de xoc per accelerar el pagament de factures després de la resolució que deixava sense funcions a la interventora. Segons l’alcalde, “ja s’han pagat més del 60% de les factures pendents de pagar del 2010”.

Recomanacions personalitzades