L'Ajuntament encara no ha presentat la comptabilitat del 2009 a la Sindicatura de Comptes

La data límit per presentar els comptes del 2009 era el 15 d’octubre del 2010, però han passat sis mesos i mig i la Sindicatura encara espera els comptes de 148 municipis, entre ells, Molins de Rei, segons ha informat el diari El Punt.La Generalitat pot retenir les subvencions a l’Ajuntament en aquesta situació.

La Generalitat va publicar a finals d’any un llistat en el que es mostraven tots els ajuntaments que no havien presentat els comptes. Suposaven un total de 447 consistoris, pràcticament la meitat dels ajuntaments de Catalunya. Això va suposar un toc d’atenció que molts van solucionar, però altres, com l’Ajuntament de Molins de Rei, continuen sense fer-ho. A data del 15 d’abril, segons ha recollit El Punt, 148 ajuntaments catalans – entre els que es troba el de Molins de Rei- encara no havien presentat la comptabilitat del 2009.

El ple municipal del mes de febrer va aprovar els comptes generals del 2009. La liquidació es va produir un any després del que tocaria, envoltats en plena polèmica després de la dimissió -oficialment prejubilació- d’Enric Franch i amb el conflicte creixent entre Intervenció i Alcaldia, que ha acabat amb la marxa de la interventora. Un cop van ser aprovats al ple municipal, amb l’aval de la interventora, el proper pas era enviar-los a la Sindicatura de Comptes. Es desconeix la causa per la que encara no han arribat a l’organisme fiscalitzador de la Generalitat.

Corren perill les subvencions

Tots els ajuntaments de Catalunya han de presentar a la Sindicatura de Comptes la comptabilitat de l’exercici anterior tancada i l’última reforma de la llei de la Sindicatura de Comptes, aprovada fa un any, condiciona la concessió de subvencions al fet que els ajuntaments hagin entregat la comptabilitat. Els que no ho fan s’arrisquen a que les subvencions atorgades pel Govern català als organismes locals quedin retingudes. La CUP va xifrar l’any passat en 1,7 milions, com a mínim, la quantitat que havia de rebre l’Ajuntament. Si la llei s’està aplicant correctament, a dia d’avui l’Ajuntament de Molins de Rei no està rebent les subvencions i transferències atorgades al 2010, que es troben retingudes fins que es presentin els comptes.

Recomanacions personalitzades