Iniciativa fixa els objectius del seu programa electoral

Iniciativa per Molins de Rei ha marcat els eixos sobre els quals enquadra el seu programa electoral. Es concreta especialment en l’àmbit de la trama urbana, la mobilitat i la revitalització econòmica. La resta són propostes generals sense contingut específic.

Ivan Arcas i Carme Puig van presentar els eixos del programa davant els mitjans de comunicació // IxM

Iniciativa per Molins de Rei ha presentat els principals eixos del seu programa electoral, agrupats sota les temàtiques de cultura i ciutadania, democràcia, educació, esport, serveis socials, sanitat, habitatge, revitalització econòmica, ecosistema urbà, mobilitat, qualitat de l’entorn i trama urbana.Sota el lema “Llum verda al futur”, des d’Iniciativa volen transmetre un missatge d’esperança en un context de crisi econòmica. “Caldrà aprofitar tots els recursos per trobar les oportunitats que ens permetin superar la crisi i construir un futur més just i cohesionat”, va explicar l’actual alcalde i candidat a la reelecció, Ivan Arcas, durant la presentació dels eixos del programa.

Els principis programàtics fets públics, de moment, són de caràcter general i no entren a concretar en gairebé cap dels eixos indicats. Segons l’alcalde, “l’objectiu és que Molins de Rei continuï sent una vila amb personalitat pròpia”. Per aconseguir-ho, Arcas assegura que treballaran “des del rigor, la tenacitat i el compromís en la defensa de les igualtats, llibertats, solidaritat i sostenibilitat”.

L’alcalde va destacar el valor diferencial que aporta l’experiència acumulada durant els últims anys de govern municipal. Defensa la gestió feta però al mateix temps creu que l’Ajuntament s’ha d’apropar més a la ciutadania, “ja que la casa de la vila és un instrument possible per millorar les condicions de vida i ha de ser una institució oberta i propera als ciutadans”.

Eixos generalistes

La majoria d’eixos programàtics presentats per Iniciativa no suposen cap concreció al terreny de Molins de Rei. A l’eix de Democràcia, asseguren que volen fer de la política local “un autèntic paradigma de democràcia i participació, on el respecte per les llibertats personals per la igualtat de drets i deures siguin el motor de l’acció pública”. En la mateixa línia, a Cultura i ciutadania, Iniciativa vol “fomentar la creativitat i el treball coordinat i en xarxa que reculli totes les expressions i sensibilitats”.

Apostes genèriques i gens concretes, aplicables a Molins de Rei com a qualsevol altre municipi, també a l’eix de serveis socials, en el que defensen “la dignitat i la màxima autonomia personal a totes les etapes de la vida” i en esports -àrea dirigida pels seus socis d’ERC durant els últims anys- defensen que s’ha de potenciar que “estigui a l’abast de totes les persones de totes les edats i condicions”. En quant a l’habitatge, volen “garantir el dret a un habitatge digne amb el desplegament del Pla Local d’habitatge”.

Sota l’eix d’educació aposten pel “compromís per una educació pública de qualitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats”. Una defensa del sector públic que es repeteix en un altre dels puntals bàsics de l’estat del benestar, la sanitat, on Iniciativa vol “una sanitat pública universal, mantenint el treball per enfortir el sistema sanitari equitatiu i sostenible”. D’aquesta manera, presenten un programa que s’emmarca en la mateixa línia programàtica que la resta de candidatures d’ICV al territori català, mostrant la seva clara oposició a les retallades anunciades per Convergència i Unió.

Iniciativa per Molins de Rei també centra la seva atenció en un dels eixos al que ha prestat atenció en el seu mandat: l’ecosistema urbà. “L’objectiu és fer una vila més justa i ambientalment més sostenible”, va apuntar Arcas, que proposa “una gestió sostenible del cicle de l’aigua i la reducció d’un 25% de les emissions de CO2 fins el 2020 gràcies al Pla d’Estalvi Energètic”. En aquest sentit, un altre eix del programa és la qualitat de l’entorn, en el que proposen “tenir cura del seguiment de la qualitat de l’aire i regular la contaminació acústica del municipi”. També es centren en la relació de la vila amb el medi ambient, tenint especial cura d’aquest últim i “limitant el creixement en aquests espais, tot millorant la seva protecció”.

Petites concrecions programàtiques

No és fins arribar a l’eix de revitalització econòmica on es concreta una mica més en Molins de Rei el programa electoral. Iniciativa considera la Fira de la Candelera com “l’aparador de Molins de Rei que ha de continuar donant singularitat i projecció a la vila establint la xarxa de relacions al llarg de tot l’any”. Més enllà de la Candelera, volen “ajudar el sector industrial actualitzant el sòl industrial i els serveis per fer front a les noves demandes”, al mateix temps que tampoc obliden d’esmentar l’activitat econòmica tradicional com els serveis i el comerç.

En l’aspecte de la mobilitat si que Iniciativa per Molins de Rei fa un llistat de demandes concretes: “continuar suprimint barreres arquitectòniques, millora del bus urbà, reclamant el Trambaix, millora del servei de Rodalies i la inclusió de Molins de Rei a la primera corona per abaratir el preu dels bitllets a la meitat”. Tot això, apostant per la mobilitat sostenible com era d’esperar dels ecosocialistes i “garantint una comunicació eficient entre els barris i entre la vila”.

Per últim, Iniciativa per Molins de Rei dedica espai a l’eix de la trama urbana. “El final del creixement de la trama urbana no és el final de l’urbanisme, és l’oportunitat del naixement d’un nou model de vila”, considera l’alcalde. Per això, des del seu partit formulen propostes de “major aprofitament del sòl, millorar l’encaix amb el Parc Natural de Collserola amb les urbanitzacions i apostar per la rehabilitació dels barris”. Tot i això, es centren en el Centre Vila -l’únic barri que té una regidoria pròpia-, apostant per consolidar-lo ja que consideren que “ha permès passar de nucli antic a motor de futur”.

Treball col·lectiu traduït en un Pla Estratègic

Per aconseguir aquests objectius, Iniciativa per Molins de Rei ha dut a terme diferents jornades i trobades per definir els principis programàtics i elaborar els principals aspectes del programa. Fruit d’aquesta discussió col.lectiva s’han definit les propostes que els ecosocialistes volen desenvolupar durant els pròxims anys si continuen governant Molins de Rei.

Paral·lelament, des d’Iniciativa per Molins de Rei s’aposta pel nou Pla Estratègic per Molins de Rei, on s’emmarca la creació de la xarxa Molins de Rei 2020, “un espai participatiu on, a més a més de les forces polítiques, els agents econòmics i socials, les entitats i tota la ciutadania poden col·laborar a definir els reptes de futur i les línies de treball per la propera dècada”.

Recomanacions personalitzades