Iniciativa fixa els objectius del seu programa electoral

Iniciativa per Molins de Rei ha marcat els eixos sobre els quals enquadra el seu programa electoral. Es concreta especialment en l’àmbit de la trama urbana, la mobilitat i la revitalització econòmica. La resta són propostes generals sense contingut específic.

Ivan Arcas i Carme Puig van presentar els eixos del programa davant els mitjans de comunicació // IxM

Iniciativa per Molins de Rei ha presentat els principals eixos del seu programa electoral, agrupats sota les temàtiques de cultura i ciutadania, democràcia, educació, esport, serveis socials, sanitat, habitatge, revitalització econòmica, ecosistema urbà, mobilitat, qualitat de l’entorn i trama urbana.Sota el lema “Llum verda al futur”, des d’Iniciativa volen transmetre un missatge d’esperança en un context de crisi econòmica. “Caldrà aprofitar tots els recursos per trobar les oportunitats que ens permetin superar la crisi i construir un futur més just i cohesionat”, va explicar l’actual alcalde i candidat a la reelecció, Ivan Arcas, durant la presentació dels eixos del programa.

Els principis programàtics fets públics, de moment, són de caràcter general i no entren a concretar en gairebé cap dels eixos indicats. Segons l’alcalde, “l’objectiu és que Molins de Rei continuï sent una vila amb personalitat pròpia”. Per aconseguir-ho, Arcas assegura que treballaran “des del rigor, la tenacitat i el compromís en la defensa de les igualtats, llibertats, solidaritat i sostenibilitat”.

L’alcalde va destacar el valor diferencial que aporta l’experiència acumulada durant els últims anys de govern municipal. Defensa la gestió feta però al mateix temps creu que l’Ajuntament s’ha d’apropar més a la ciutadania, “ja que la casa de la vila és un instrument possible per millorar les condicions de vida i ha de ser una institució oberta i propera als ciutadans”.

Eixos generalistes

La majoria d’eixos programàtics presentats per Iniciativa no suposen cap concreció al terreny de Molins de Rei. A l’eix de Democràcia, asseguren que volen fer de la política local “un autèntic paradigma de democràcia i participació, on el respecte per les llibertats personals per la igualtat de drets i deures siguin el motor de l’acció pública”. En la mateixa línia, a Cultura i ciutadania, Iniciativa vol “fomentar la creativitat i el treball coordinat i en xarxa que reculli totes les expressions i sensibilitats”.

Apostes genèriques i gens concretes, aplicables a Molins de Rei com a qualsevol altre municipi, també a l’eix de serveis socials, en el que defensen “la dignitat i la màxima autonomia personal a totes les etapes de la vida” i en esports -àrea dirigida pels seus socis d’ERC durant els últims anys- defensen que s’ha de potenciar que “estigui a l’abast de totes les persones de totes les edats i condicions”. En quant a l’habitatge, volen “garantir el dret a un habitatge digne amb el desplegament del Pla Local d’habitatge”.

Sota l’eix d’educació aposten pel “compromís per una educació pública de qualitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats”. Una defensa del sector públic que es repeteix en un altre dels puntals bàsics de l’estat del benestar, la sanitat, on Iniciativa vol “una sanitat pública universal, mantenint el treball per enfortir el sistema sanitari equitatiu i sostenible”. D’aquesta manera, presenten un programa que s’emmarca en la mateixa línia programàtica que la resta de candidatures d’ICV al territori català, mostrant la seva clara oposició a les retallades anunciades per Convergència i Unió.

Iniciativa per Molins de Rei també centra la seva atenció en un dels eixos al que ha prestat atenció en el seu mandat: l’ecosistema urbà. “L’objectiu és fer una vila més justa i ambientalment més sostenible”, va apuntar Arcas, que proposa “una gestió sostenible del cicle de l’aigua i la reducció d’un 25% de les emissions de CO2 fins el 2020 gràcies al Pla d’Estalvi Energètic”. En aquest sentit, un altre eix del programa és la qualitat de l’entorn, en el que proposen “tenir cura del seguiment de la qualitat de l’aire i regular la contaminació acústica del municipi”. També es centren en la relació de la vila amb el medi ambient, tenint especial cura d’aquest últim i “limitant el creixement en aquests espais, tot millorant la seva protecció”.

Petites concrecions programàtiques

No és fins arribar a l’eix de revitalització econòmica on es concreta una mica més en Molins de Rei el programa electoral. Iniciativa considera la Fira de la Candelera com “l’aparador de Molins de Rei que ha de continuar donant singularitat i projecció a la vila establint la xarxa de relacions al llarg de tot l’any”. Més enllà de la Candelera, volen “ajudar el sector industrial actualitzant el sòl industrial i els serveis per fer front a les noves demandes”, al mateix temps que tampoc obliden d’esmentar l’activitat econòmica tradicional com els serveis i el comerç.

En l’aspecte de la mobilitat si que Iniciativa per Molins de Rei fa un llistat de demandes concretes: “continuar suprimint barreres arquitectòniques, millora del bus urbà, reclamant el Trambaix, millora del servei de Rodalies i la inclusió de Molins de Rei a la primera corona per abaratir el preu dels bitllets a la meitat”. Tot això, apostant per la mobilitat sostenible com era d’esperar dels ecosocialistes i “garantint una comunicació eficient entre els barris i entre la vila”.

Per últim, Iniciativa per Molins de Rei dedica espai a l’eix de la trama urbana. “El final del creixement de la trama urbana no és el final de l’urbanisme, és l’oportunitat del naixement d’un nou model de vila”, considera l’alcalde. Per això, des del seu partit formulen propostes de “major aprofitament del sòl, millorar l’encaix amb el Parc Natural de Collserola amb les urbanitzacions i apostar per la rehabilitació dels barris”. Tot i això, es centren en el Centre Vila -l’únic barri que té una regidoria pròpia-, apostant per consolidar-lo ja que consideren que “ha permès passar de nucli antic a motor de futur”.

Treball col·lectiu traduït en un Pla Estratègic

Per aconseguir aquests objectius, Iniciativa per Molins de Rei ha dut a terme diferents jornades i trobades per definir els principis programàtics i elaborar els principals aspectes del programa. Fruit d’aquesta discussió col.lectiva s’han definit les propostes que els ecosocialistes volen desenvolupar durant els pròxims anys si continuen governant Molins de Rei.

Paral·lelament, des d’Iniciativa per Molins de Rei s’aposta pel nou Pla Estratègic per Molins de Rei, on s’emmarca la creació de la xarxa Molins de Rei 2020, “un espai participatiu on, a més a més de les forces polítiques, els agents econòmics i socials, les entitats i tota la ciutadania poden col·laborar a definir els reptes de futur i les línies de treball per la propera dècada”.

 • Juanito

  Ivan, muchas palabras abstractas pero la realidad demuestra que durante muchos años habéis gobernado prescindiendo total y absolutamente de los principios que ahora exhibes como estandarte. No os creemos. Ha llegado la hora del cambio político. Os corresponde pasar a la oposición.

 • Juanito

  ESTAMOS HARTOS DE TANTO ESCANDALO EN EL AYUNTAMIENTO. OS HA FALTADO CAPACIDAD DE GOBIERNO. INICIATIVA A LA OPOSICIÓN. OS QUEDAN 20 DIAS.

 • Teresa

  Muchos ejes, y todos ellos insignificantes, que no justifican los sueldos de los regidores de que se van a concubinar, y con cargo directo a nuestros impuestos
  Veamos la réplica a algunas expresiones :
  “Llum verda al futur” : palabrería
  esperança en un context de crisi econòmica : palabrería.
  aprofitar tots els recursos per trobar les oportunitats : palabrería.
  construir un futur més just i cohesionat : palabrería
  vila amb personalitat pròpia : palabreria.
  treballar amb rigor : ¿ No lo han hecho en 4 años?
  traballar amb tenacitat : ¿ No lo han hecho en 4 años?
  igualtat, llibertat, solidaritat, sostenibilitat : palabreria .
  experiència acumulada de govern municipal : No, no queremos más “las malas experiencias” de Udes.
  apropar més a la ciutadania : ¿ No lo han hecho en 4 años?
  millorar les condicions de vida : ¿ Nos bajaran los impuestos?
  política local de democràcia i participació : ¿ Martirizando contantemente como los han hecho a la oposición?

 • Teresa

  respecte per les llibertats personals : ¿ Responderan las instancias o se las pasarán por el forro como ahora?
  dret a un habitatge digne : No procede, Esto es competencia de la Generalitat, y no local.
  desplegament del Pla Local d’habitatge : Una VPO como la del Sr. Paz con un sueldo de 65.094,30 €.
  educació pública de qualitat : No procede, Esto es competencia de la Generalitat
  sanitat pública universal: No procede, Esto es competencia de la Generalitat
  sistema sanitari equitatiu i sostenible : No procede, Essto es competencia de la Generalitat
  una vila més justa : ¿ No lo han hecho en 4 años?
  una vila ambientalment més sostenible : ¿ Con embotellamientos en el 11 de septiembre?
  gestió sostenible del cicle de l’aigua : ¿ Cuando quitarán las tasas en el recibo de agua?
  reducció d’un 25% de les emissions de CO2 fins el 2020 : ¿ Dónde, en los locales del Ayuntamiento?
  seguiment de la qualitat de l’aire : ¿ Tienen ya los instrumentos o será imagintivo? , ¿ Dónde los colocarán?

 • Teresa

  revitalització econòmica : No procede, Esto es competencia de ZP
  La Fira de la Candelera “l’aparador de Molins : ¿Cuántos feriantes son de Molins?
  Fira, singularitat i projecció a la vila, xarxa de relacions al llarg de tot l’any”. A parte de l’Agrupa, cal Manyet (de S. Viçens) y Elisa, que se forran vendiendo 4 butifarras, y Expo Gestuo (de S. Feliu) , ¿ Quien más se beneficia?
  ajudar el sector industrial actualitzant el sòl industrial : ¿ a pesar de las denuncias en El llaç, que el Pla tiene las aceras hechas unos zorros, y sin hacer caso , ¿ Como podrá haber “noves demandes” de naves por los industrieles?,
  Ciertamente, “la activitat econòmica tradicional de Molins son els serveis de ciudad dormitorio de Barcelona, y el comerç en la absoluta ruina, con un ICV promocionando descaradamente un Mercadota en la Granja
  millora del bus urbà : háganlo rápido ya que van siempre vacios y es el agujero negro de ICV a los presupuestos.

 • Teresa

  reclamar el Trambaix : lo dicen todos
  millora del servei de Rodalies : lo dicen todos
  inclusió de Molins de Rei a la primera corona per abaratir el preu dels bitllets : Mientras esperamos, ¿ abaratarán Udes el IBI a la mitad?
  mobilitat sostenible : ¿Con embotellamientos constantes en 11 de septiembre, la GU sin verlo y contaminando el aire constantemente?, ¿ Cuando la variante?
  el Centre Vila con una regiduria pròpia : ¿ especialista en lambordas móviles?
  passar el nucli antic a motor de futur : sin parkings, no hay futuro .
  Pla Estratègic per Molins de Rei : ¿ Cuanto tiempo hace que lo hablan? , No, no les creemos ya.
  xarxa Molins de Rei 2020 : ¿ No es la misma “xarxa per Molins” del PSC?
  espai participatiu de forces polítiques, els agents econòmics ¿ CEOE ? i socials ¿COO , UGT ? , i les entitats : ¿Todo eso es de muy altos vuelos, como los del ZP , No ?

 • Juanito

  Els principis fets públics recentment per part d’Iniciativa per Molins, de moment, són de caràcter generalista i no entren a concretar gairebé cap dels seus eixos programàtics fitxats ara fa uns dies, mitjançant el joc infantils dels pòsits, al Pavelló Municipal d’Esports. S’han quedat sense idees i sense col•laboradors altruistes que els hi faci funcionar el motor ideològic de les esquerres. Tot el que els hi queda són un grup d’assessors externs que els hi fan costat per un criteri eminentment economicista, doncs treballen prèvia retribució a càrrec dels impostos que cobren als ciutadans de Molins de Rei.

  AccountabilityMdR

 • Juanito

  Fins ara ha quedat demostrat que Iniciativa ha governat sense rigor, sense tenacitat, sense compromís, prescindint dels principis bàsics d’igualtat, de llibertat, de solidaritat i de sostenibilitat. L’experiència acumulada durant els últims anys de govern municipal els hi és una pesada càrrega que dificulta que puguin tirar endavant qualsevol tipus de projecte polític. L’eficàcia i eficiència de la seva gestió ha brillat per la seva absència. La seva gestió es pot qualificar com la més desastrosa des de que per primera vegada es varen constituir els ajuntaments democràtics.

  És totalment impossible defensar la gestió feta fins ara i això demostra la seva incapacitat política per seguir governant amb uns mínims de dignitat i honestedat. Han convertit l’Ajuntament en una institució tancada i allunyada dels ciutadans.

  Accountability MdR

 • Juanito

  La majoria d’eixos programàtics presentats per Iniciativa no suposen cap concreció. Fins ara, han fet de la política local “un autèntic paradigma d’autoritarisme i antidemocràcia pròpia de països subdesenvolupats, on la manca de respecte envers els grups polítics que formen la oposició ha estat visualitzada per tots els ciutadans en els Plens municipals. La manca de respecte per les llibertats polítiques i personals, per la igualtat de drets i deures ha estat el motor de la seva acció pública. En la mateixa línia Iniciativa no ha fomentat en cap moment la creativitat i el treball coordinat, essent una de les seves eines de gestió l’ocultisme i la marginació.

 • Juanito

  A Iniciativa els hi ha mancat tenir cura del seguiment de la qualitat de l’aire i de regular la contaminació acústica del municipi. En el que respecta a la relació entre la vila i el medi ambient, els hi ha mancat tenir especial cura d’aquest últim i ha quedat palés que han estat incapaços de limitar el creixement en aquests espais i de millorar la seva protecció.

  Han utilitzat la Fira de la Candelera com l’aparador d’Iniciativa per Molins per donar singularitat i projecció dels màxims dirigents del partit.

  Han estat incapaços d’ajudar el sector industrial actualitzant el sòl industrial i els serveis per fer front a les noves demandes, s’han oblidat de potenciar l’activitat econòmica tradicional com els serveis i el comerç.

 • Juanito

  En l’aspecte de la mobilitat han estat incapaços de garantir una comunicació eficient entre els barris i entre la vila, creant barreres insalvables, han creat barreres a la mobilitat sostenible essent pràcticament impossible moure’s amb certa fluïdesa pel centre vila. Durant vuits anys no han millorat el servei de bus urbà, no han reclamat el Trambaix, no han fet gestions per millorar del servei de Rodalies i han estat incapaços d’aconseguir la inclusió de Molins de Rei a la primera corona per abaratir el preu dels bitllets a la meitat.

  Han abandonat els barris i s’han centrat en el centre vila, -l’únic barri que té una regidoria pròpia-, en un intent de passar de nucli antic a motor d’ingressos atípics de l’ajuntament.

  I volen tornar a governar?

 • Juanito

  EJES? PERO ESO QUE ÉS?

  Ivan Arcas

 • Teresa

  Todo eso es palabrería y puro café teatro, Para los partidos, el que participen muchos o pocos votantes es lo que menos les importa, ya que las 21 regidurías a repartir serán las mismas, y les caerá igualmente la "breva"
  La suerte esta echada.
  Propongo 2 porras , una para los/as regidores/as y la otra para las coaliciones.
  IV de 7 a 4 , PSC de 6 a 6 , ERC(EM) de 3 a 4 , CIU de 3 a 4 , PP de 1 a 1 , CUP de 1 a 1 , SI de 0 a 1
  ERC+IV = 4+4 =8 , ERC+IV+CIU = 4+4+4=12 , ERC+CIU=4+4=8 , PSC+CIU+PP =6+4+1=11
  Mi previsión para los próximos 4 años es que concubinará el mismo tripartito actual ICV+ERC+CIU, con altenancia 1/3 de la alcaldía, Puntas, Casals, Acas.
  Saludos

 • Pingback: La gran proposta de CiU Molins de Rei és la reforma de la carretera | Viu Molins de Rei()