El Baix Llobregat és la segona comarca més competitiva de tota Catalunya

La comarca del Baix Llobregat es situa en la segona posició de l’índex ADEG 2010 de competitivitat territorial. És el segon any consecutiu que es manté en la mateixa posició, enguany millorant 6 dècimes l’índex global de la comarca.

Les dades, publicades per l’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès (ADEG), presenten una anàlisi en profunditat sobre els determinants de la competitivitat global del territori, no entesa com a creixement ni grau de desenvolupament econòmic sinó com els condicionants que ofereix l’entorn comarcal per afavorir la competitivitat de les empreses. Així, es tenen en compte tot un seguit de factors relacionats amb la sostenibilitat social i mediambiental, la qualificació dels recursos humans, les infraestructures de transport i comunicacions, la disponibilitat de sòl per a l’activitat econòmica, la innovació i el desenvolupament tecnològic, l’accés als mercats i als proveïdors, el volum de l’activitat mercantil, el dinamisme empresarial i la disponibilitat de pols de desenvolupament i infraestructures.

En el cas del Baix Llobregat, que per segon any consecutiu iguala en valor de l’índex amb el Vallès Occidental, es veu una reducció en la distància amb el Barcelonès. La situació en relació amb aquest indicador respon a la interacció d’una sèrie de factors que situen a la comarca en una bona posició respecte d’altres comarques catalanes i l’afavoreixen com a pol d’atracció de l’activitat econòmica.

A la ubicació geoestratègica del Baix Llobregat, amb la proximitat a la ciutat de Barcelona i a les principals infraestructures de transport, s’hi ha d’afegir un sector industrial que, tot i que en els darrers anys ha perdut pes en favor de les activitats de serveis, manté una presència en el conjunt de l’activitat econòmica i en l’ocupació que es situa per sobre de la mitjana catalana.

L’aposta per la indústria i pels serveis a la producció, especialment en aquells sectors de tecnologia alta i mitjana-alta, ha fet que els llocs de treball en recerca i desenvolupament i els llocs de treball de serveis basats en el coneixement hagin augmentat de 2009 a 2010, tot i la pèrdua general d’ocupació donada en aquests anys. Pèrdua que, d’altra banda, s’ha vist suavitzada durant el 2010 en comparació amb anys anteriors i permet encarar amb optimisme el repte de la recuperació de la comarca en termes d’activitat econòmica i de llocs de treball.